Навигација

Адресар

ТитулаИмеПрезимеЗвање/Радно местоЧланицаE-mailТелефонid_kategorija_poslovazaposleni_tiplatinica
ClaudieCastanado VegaФилозофски факултет17nenastavno_osoblje Claudie Castanado Vega
МилутинMaлбашићКућни мајстор - II-38Медицински факултет18nenastavno_osoblje Milutin Malbasic
СузанаMaрићЛаборант/виши лаборант - II-31Технолошки факултетsuzana.maric@tf.unibl.org051/434-36018nenastavno_osoblje Suzana Maric
ИванаTодоровићДоктор медицине -III-2-3-3-2Медицински факултет18nenastavno_osoblje Ivana Todorovic
ВелимирАјдарићКућни мајстор - II-38Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Velimir Ajdaric
ДалиборкаАјдарићАдминистративни радник - II-37Филозофски факултетdaliborka.ajdaric@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Daliborka Ajdaric
МихајлоАлавуковићРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратmihajlo.alavukovic@unibl.org18nenastavno_osoblje Mihajlo Alavukovic
дрМиливојАлановићФилолошки факултетmilivoj.alanovic@ff.uns.ac.rs051/340-12017nenastavno_osobljedr Milivoj Alanovic
ВањаАлексићРуководилац службе за правне, кадровске и административне послове - I-3-2-1Ректоратvanja.aleksic@unibl.org051/321-48118nenastavno_osoblje Vanja Aleksic
ЗдравкоАљетићЧувар - портир - II-43Електротехнички факултетzdravko.aljetic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zdravko Aljetic
РенатаАљетићЛаборант/виши лаборант - II-31Медицински факултетrenata.aljetic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Renata Aljetic
ДрагославАндрићРеферент за протокол и архиву - I-3-3-3Ректоратdragoslav.andric@unibl.org051/321-18918nenastavno_osoblje Dragoslav Andric
РадојкаАндулајевићСпремачица - II-41Медицински факултет18nenastavno_osoblje Radojka Andulajevic
ЗлатаАнђелићСпремачица - II-41Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Zlata Andjelic
дрБиљанаАнтонијевићМедицински факултетbiljana.antonijevic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Biljana Antonijevic
АидаАрсовићСтручни сарадник за наставу - II-17Филолошки факултетaida.arsovic@flf.unibl.org051/340-14418nenastavno_osoblje Aida Arsovic
ЈеленаАтлагићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетjelena.atlagic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Atlagic
МилијанаАћимовићТехнички секретар - II-34Пољопривредни факултетmilijana.acimovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Milijana Acimovic
МаркоАћићСтручни сарадник за наставу - II-17Филозофски факултетmarko.acic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Marko Acic
мрДрагутинАџићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетdragutin.adzic@pmf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Dragutin AdZic
БојанБабићАкадемија умјетностиbojan.babic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Bojan Babic
ВераБабићРеферент за студентска питања II-25Машински факултетvera.babic@mf.unibl.org051/433-000 лок.10818nenastavno_osoblje Vera Babic
ЈеленаБабићСпремачица - II-41Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Jelena Babic
МиленкоБабићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Milenko Babic
МиљанаБабићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетmiljana.babic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Miljana Babic
МладенБабићСтручни сарадник за наставу - II-17Пољопривредни факултетmladen.babic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Mladen Babic
НебојшаБабићВиши стручни сарадник - мрежни администратор - I-3-4-4Ректоратnebojsa.babic@unibl.org051/321-08218nenastavno_osoblje Nebojsa Babic
РадеБабићРеферент за студентска питања II-25Медицински факултетrade.babic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Rade Babic
мрСлађанаБабићТехнички секретар - II-34Природно-математички факултетsladjana.babic@pmf.unibl.org051/323-90018nenastavno_osobljemr Sladjana Babic
СузанаБабићСтручни сарадник за наставу - II-17Правни факултетsuzana.babic@pf.unibl.org051/430-04018nenastavno_osoblje Suzana Babic
ТањаБабићВиши стручни сарадник за послове набавке - I-4-2-2Ректоратtanja.babic@unibl.org18nenastavno_osoblje Tanja Babic
БиљанаБадњарВиши/стручни сарадник у Конфуцијевом институту - I-1-6-2Ректоратbiljana.badnjar@unibl.org18nenastavno_osoblje Biljana Badnjar
мрСветиславБајићСекретар факултета/академије/института - II-10Машински факултетsvetislav.bajic@mf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Svetislav Bajic
ВелимирБалабанСтручни сарадник за обрачун личних примања - I-4-3-5Ректоратvelimir.balaban@unibl.org051/326-00518nenastavno_osoblje Velimir Balaban
МилицаБалтаСпремачица - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Milica Balta
ЈеленаБановићЕлектротехнички факултет17nenastavno_osoblje Jelena Banovic
ПавлеБановићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Pavle Banovic
ВањаБањацБиблиотекар - II-29Рударски факултетvanja.banjac@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Vanja Banjac
СлободанкаБањацСпремачица - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Slobodanka Banjac
АнаБарошВиши стручни сарадник за послове набавке - I-4-2-2Ректоратana.baros@unibl.org051/326-00918nenastavno_osoblje Ana Baros
МиљаБарошСпремачица - II-41Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Milja Baros
ВеснаБарош-ШтрбацШеф студентске службе - II-11Факултет физичког васпитања и спортаvesna.strbac-baros@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Baros-Strbac
дрДраганБашићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Факултет политичких наукаdragan.basic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osobljedr Dragan Basic
ЖељкаБашићШеф студентске службе - II-11Филолошки факултетzeljka.basic@flf.unibl.org051/340-12218nenastavno_osoblje Zeljka Basic
НаташаБеднарчукПриправникМедицински факултет18nenastavno_osoblje Natasa Bednarcuk
СлавицаБејатовићВозач-курир - II-39Технолошки факултет051/465-03218nenastavno_osoblje Slavica Bejatovic
ПредрагБерићМедицински факултет051/212-78017nenastavno_osoblje Predrag Beric
ЈеленаБећаревићДипломирани биолог -III-2-3-3-3Медицински факултетjelena.becarevic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Becarevic
СлавенБећаревићРуководилац Центра -III-2-3-1-1Медицински факултетslaven.becarevic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Slaven Becarevic
МиладинкаБештићСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет18nenastavno_osoblje Miladinka Bestic
НиколинаБибићСекретар факултета/академије/института - II-10Правни факултетnikolina.bibic@pf.unibl.org051/339-12018nenastavno_osoblje Nikolina Bibic
ЛореданаБијелићРеферент за рачуноводствене и књиговодствене послове -III-2-3-1-15Медицински факултетloredana.bijelic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Loredana Bijelic
СрђанБијеловићРуководилац Службе - I-3-5-1Ректоратsrdjan.bijelovic@unibl.org051/349-97118nenastavno_osoblje Srdjan Bijelovic
ПетарБикићМрежни администратор - II-27Електротехнички факултетpetar.bikic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Petar Bikic
ДијанаБилановићВиши стручни сарадник за обезбјеђење и унапређење квалитета - I-2-1-2Ректоратdijana.bilanovic@unibl.org051/321-18218nenastavno_osoblje Dijana Bilanovic
ДрагославаБјелајацШеф студентске службе - II-11Медицински факултетdragoslava.bjelajac@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Dragoslava Bjelajac
ДивнаБјелићСпремачица - II-41Филолошки факултет051/340-12018nenastavno_osoblje Divna Bjelic
БраниславБлагојевићШеф кабинета ректора - I-1-1Ректоратbranislav.blagojevic@unibl.org18nenastavno_osoblje Branislav Blagojevic
ДушкаБлаженовићДоктор стоматологије -III-2-3-1-8Медицински факултет18nenastavno_osoblje Duska Blazenovic
СањаБогданВиши/стручни сарадник за вођење нефинансијске имовине - I-4-4-5Ректоратsanja.bogdan@unibl.org051/326-02318nenastavno_osoblje Sanja Bogdan
мрСунчицаБодружићСтручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду II-22Институт за генетичке ресурсеsuncica.bodruzic@igr.unibl.org18nenastavno_osobljemr Suncica Bodruzic
БојанБожићКућни мајстор - котловничар - I-4-2-5Ректоратbojan.bozic@unibl.org18nenastavno_osoblje Bojan Bozic
БорисБожићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-45Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Boris Bozic
ГорданаБожићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетgordana.bozic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Gordana Bozic
ЈелаБожићСпремачица - II-41Правни факултет051/282-76818nenastavno_osoblje Jela Bozic
ЈеленаБожићШеф студентске службе - II-11Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетjelena.bozic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Jelena Bozic
дрРадомирБожићЕкономски факултет17nenastavno_osobljedr Radomir Bozic
АнђелаБојанићПриправникМедицински факултет18nenastavno_osoblje Andjela Bojanic
ЖељкоБојанићРеферент за студентска питања II-25Факултет физичког васпитања и спортаzeljko.bojanic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Zeljko Bojanic
ЉубицаБојанићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Ljubica Bojanic
БранкаБојиновићМедицински факултет051/302-36117nenastavno_osoblje Branka Bojinovic
МајаБојићОператер на рачунарима и одржавању web странице - II-28Академија умјетностиmaja.bojic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Maja Bojic
МилеБоканМедицински факултет18nenastavno_osoblje Mile Bokan
РадојкаБореновићСпремачица - II-41Медицински факултет18nenastavno_osoblje Radojka Borenovic
МирелаБоројаЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетmirela.boroja@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Mirela Boroja
ГоранБоројевићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Goran Borojevic
ЉиљанаБоројевићСпремачица - II-41Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Ljiljana Borojevic
СнежанаБоројевићСпремачица - II-41Технолошки факултет051/429-52518nenastavno_osoblje Snezana Borojevic
НаташаБоројевић ЋускићВиши књижничар/књижничар - II-30Машински факултетnatasa.borojevic-cuskic@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Natasa Borojevic Cuskic
БожицаБошкићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетbozica.boskic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Bozica Boskic
ВиолетаБранковићРеферент за оперативни рад дворане - II-33Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Violeta Brankovic
ДаријаБранковићРеферент за студентска питања II-25Филолошки факултетdarija.brankovic@flf.unibl.org05134014318nenastavno_osoblje Darija Brankovic
ГорданаБрчинСпремачица - II-41Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Gordana Brcin
мрМишелБувачРеферент за административно-техничке послове - II-36Шумарски факултетmisel.buvac@sf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Misel Buvac
КовиљкаБујићСпремачица - II-41Технолошки факултет051/465-032 лок 11418nenastavno_osoblje Koviljka Bujic
МаркоБулајићДоктор стоматологије - специјалиста оралне хирургије -III-2-3-1-2Медицински факултетmarko.bulajic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Marko Bulajic
ЈовицаБуловићСтручни сарадник за имплементацију и сарадњу са привредом - II-20Електротехнички факултетjovica.bulovic@etf.unibl.org051/221-87118nenastavno_osoblje Jovica Bulovic
НиколаБуловићРеферент за послове набавке - I-4-2-3Ректоратnikola.bulovic@unibl.org05132600718nenastavno_osoblje Nikola Bulovic
ОлгаБуловићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетolga.bulovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Olga Bulovic
ПредрагБухаШеф студентске службе - II-11Природно-математички факултетpredrag.buha@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Buha
ВерицаВаванСпремачица - II-41Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Verica Vavan
СилвијеВаванВозач-курир - II-39Филолошки факултет05134012018nenastavno_osoblje Silvije Vavan
АндријаВасилићСтручни сарадник -III-2-4-2Пољопривредни факултет051/330-98718nenastavno_osoblje Andrija Vasilic
АлександарВасиљевићПриправникРекторатaleksandar.vasiljevic@unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandar Vasiljevic
БиљанаВасићСекретар факултета/академије/института - II-10Технолошки факултетbiljana.vasic@tf.unibl.org051/434-35618nenastavno_osoblje Biljana Vasic
ДијанаВасићМедицинска сестра -III-2-3-2-4Медицински факултетdijana.vasic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Dijana Vasic
ДраганаВасићРадник на телефонској централи - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Dragana Vasic
СлађанаВасићРеферент за књиговодствене послове - II-35Пољопривредни факултет051/316-56618nenastavno_osoblje Sladjana Vasic
мрАнаВелемирСтручни сарадник за наставу - II-17Технолошки факултетana.velemir@tf.unibl.org051/465-03218nenastavno_osobljemr Ana Velemir
АлександраВерхасСтручни сарадник за припрему пројеката и промоцију факултета - II-23Шумарски факултетaleksandra.verhas@sf.unibl.org051/326-00018nenastavno_osoblje Aleksandra Verhas
АлексаВидаковићСтручни сарадник за ликовне умјетности - I-1-7-4Ректоратaleksa.vidakovic@unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksa Vidakovic
МилошВидићСтручни сарадник за наставу - II-17Пољопривредни факултетmilos.vidic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Milos Vidic
ВеснаВидовићСтручни сарадник -III-2-4-2Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Vesna Vidovic
мрДанилоВидовићСтручни сарадник за наставу - II-17Пољопривредни факултетdanilo.vidovic@agro.unibl.org18nenastavno_osobljemr Danilo Vidovic
СлађанаВидовићСпремачица - II-41Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Sladjana Vidovic
СлободанкаВидовићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Факултет безбједносних наукаslobodanka.vidovic@fbn.unibl.org18nenastavno_osoblje Slobodanka Vidovic
ИгорВинчићСтручни сарадник за наставу - II-17Медицински факултетigor.vincic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Igor Vincic
БраниславВишекрунаВозач-курир - II-39Шумарски факултетbranislav.visekruna@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Branislav Visekruna
ЉубоВишекрунаМедицински факултет17nenastavno_osoblje Ljubo Visekruna
ИнесВишићСпремачица - II-41Факултет политичких наукаines.visic@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Ines Visic
РаданВишићАкадемија умјетности18nenastavno_osoblje Radan Visic
МаринаВишковићРуководилац Службе - I-4-2-1Ректоратmarina.viskovic@unibl.org051/326-00418nenastavno_osoblje Marina Viskovic
АлександраВлајић ЉујићТехнички секретар - II-34Технолошки факултетaleksandra.vlajic-ljujic@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandra Vlajic Ljujic
ДамјанВојновићКућни мајстор - II-38Природно-математички факултетdamjan.vojnovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Damjan Vojnovic
ТањаВојновићРеферент за књиговодствене послове - II-35Факултет безбједносних наукаtanja.vojnovic@fbn.unibl.org051/333-60518nenastavno_osoblje Tanja Vojnovic
ЈованВолашАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osoblje Jovan Volas
МихајлоВорунаСтручни сарадник -III-2-4-2Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Mihajlo Voruna
АлександраВрањешРеферент за студентска питања II-25Академија умјетностиaleksandra.vranjes@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandra Vranjes
мрДајанаВрањешВиши стручни сарадник -III-2-3-4-3Медицински факултет18nenastavno_osobljemr Dajana Vranjes
СенитаВрањешРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Факултет физичког васпитања и спортаsenita.vranjes@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Senita Vranjes
ЈеленаВрањковићСпремачица - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Jelena Vranjkovic
дрДуњаВрбашкиЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Dunja Vrbaski
ЉиљаВребацСпремачица - II-41Електротехнички факултетljilja.vrebac@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljilja Vrebac
МирјанаВрховацШеф рачуноводства - I-4-4-1Ректоратmirjana.vrhovac@unibl.org051/326-00618nenastavno_osoblje Mirjana Vrhovac
ЖаркоВујанушићРеферент за студентска питања II-25Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzarko.vujanusic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zarko Vujanusic
РадаВујанушићСпремачица - II-41Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Rada Vujanusic
КристинаВујанушић МимићСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет18nenastavno_osoblje Kristina Vujanusic Mimic
СашаВујанчевићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-45Институт за генетичке ресурсе05134808018nenastavno_osoblje Sasa Vujancevic
АлександраВујасиновићРеферент за административно-техничке послове - II-36Пољопривредни факултетaleksandra.vujasinovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandra Vujasinovic
мрДаркоВујасиновићРударски факултет17nenastavno_osobljemr Darko Vujasinovic
мрСузанаВујасиновићСтручни сарадник за наставу - II-17Технолошки факултетsuzana.vujasinovic@tf.unibl.org051/463-13418nenastavno_osobljemr Suzana Vujasinovic
ДејанВујиновићКућни мајстор - II-38Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Dejan Vujinovic
ЈевросимаВујиновићРецепционер - курир - I-3-3-4Ректоратjevrosima.vujinovic@unibl.org051/321-48818nenastavno_osoblje Jevrosima Vujinovic
ВеснаВујић-АлексићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Vesna Vujic-Aleksic
ДрагицаВујић-ВучановићСпремачица - II-41Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Dragica Vujic-Vucanovic
ЖељкаВујичић СавићЗубни техничар -III-2-3-1-11Медицински факултет051 234 10018nenastavno_osoblje Zeljka Vujicic Savic
мрСинишаВујмиловићМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Sinisa Vujmilovic
СањаВукајловићСпремачица - II-41Електротехнички факултетsanja.vukajlovic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Vukajlovic
ЈеленаВукићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Vukic
ВелинкаВуклишевићРадник на телефонској централи - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Velinka Vuklisevic
дрСашаВукмировићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Sasa Vukmirovic
ДанилоВуковићЗубни техничар -III-2-3-1-11Медицински факултетdanilo.vukovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Danilo Vukovic
ЗвезданаВуковићМедицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Zvezdana Vukovic
ЈованаВуковићСекретар факултета/академије/института - II-10Филозофски факултетjovana.vukovic@ff.unibl.org051/321-17618nenastavno_osoblje Jovana Vukovic
МарицаВуковићСпремачица - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Marica Vukovic
ТатјанаВуковићЗубни техничар -III-2-3-1-11Медицински факултетtatjana.vukovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Tatjana Vukovic
ДијанаВуковић ГрбићСтручни сарадник за наставу - II-17Електротехнички факултетdijana.vukovic.grbic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Dijana Vukovic Grbic
ДраганаВукојевићСпремачица - II-41Академија умјетности18nenastavno_osoblje Dragana Vukojevic
ВесоВуколићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Veso Vukolic
МиладинкаВукомановићСпремачица - II-41Правни факултет18nenastavno_osoblje Miladinka Vukomanovic
МиланВукомановићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Milan Vukomanovic
ЈованаВулиновићСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет051 234 10018nenastavno_osoblje Jovana Vulinovic
дрМајаВуловићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Maja Vulovic
АлександраВучановићШеф библиотеке - II-12Филолошки факултетaleksandra.vucanovic@flf.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandra Vucanovic
МајаВученВиши/стручни сарадник - финансијски књиговођа - I-4-4-2Ректоратmaja.vucen@unibl.org051/326-01518nenastavno_osoblje Maja Vucen
НемањаВученовићАкадемија умјетности17nenastavno_osoblje Nemanja Vucenovic
СвјетланаВучићВиши књижничар/књижничар - II-30Медицински факултетsvjetlana.vucic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Svjetlana Vucic
АндреаВучковићЛаборант/виши лаборант - II-31Медицински факултет18nenastavno_osoblje Andrea Vuckovic
ДалиборкаГаврановић ПилићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Daliborka Gavranovic Pilic
БиљанаГајићСпремачица - II-41Машински факултет066/768-21318nenastavno_osoblje Biljana Gajic
ДостаГајићСпремачица - II-41Технолошки факултет051/363-37918nenastavno_osoblje Dosta Gajic
ЈеленаГајићСпремачица - II-41Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Jelena Gajic
МиленаГајићРадник на телефонској централи - II-40Филозофски факултетmilena.gajic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Milena Gajic
СавоГајићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Savo Gajic
СпоменкоГајићКућни мајстор - II-38Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетspomenko.gajic@aggf.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Spomenko Gajic
ЗорицаГаковићСпремачица - II-41Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Zorica Gakovic
БранкаГалићСтручни сарадник за наставу - II-17Медицински факултетbranka.galic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Branka Galic
НебојшаГалићДоктор медицине - специјалиста медицине рада - III-2-3-2-4Медицински факултетnebojsa.galic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Nebojsa Galic
СтојанкаГалићСпремачица - II-41Технолошки факултет051/465-032 лок 11418nenastavno_osoblje Stojanka Galic
ЗоранГарачаКућни мајстор - II-38Машински факултетzoran.garaca@mf.unibl.org051/433-000 лок.15018nenastavno_osoblje Zoran Garaca
АлександарГатарићРадник на телефонској централи - II-40Пољопривредни факултетaleksandar.gataric@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandar Gataric
БогданкаГвозденТехнички секретар - II-34Шумарски факултетbogdanka.gvozden@sf.unibl.org18nenastavno_osoblje Bogdanka Gvozden
ГоранГвозденацВозач-курир - II-39Правни факултетgoran.gvozdenac@pf.unibl.org051/339-02918nenastavno_osoblje Goran Gvozdenac
СањаГидумовићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Sanja Gidumovic
ДраганаГлавићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Dragana Glavic
ТањаГламочанинМедицински факултет17nenastavno_osoblje Tanja Glamocanin
БиљанаГламочићСтручни сарадник за књиговодствене послове - II-18Пољопривредни факултетbiljana.glamocic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Biljana Glamocic
НиколаГламочићВозач-курир - II-39Институт за генетичке ресурсеnikola.glamocic@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Nikola Glamocic
НедељкоГлигићКућни мајстор - II-38Рударски факултет052/241-66018nenastavno_osoblje Nedeljko Gligic
ГоранГлишићКућни мајстор - II-38Академија умјетностиgoran.glisic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Goran Glisic
ПредрагГоведарицаВиши стручни сарадник за развој и предузетништво - I-2-2-3-2Ректоратpredrag.govedarica@unibl.org051/340-10218nenastavno_osoblje Predrag Govedarica
мрСлаваГоведарицаШеф студентске службе - II-11Економски факултетslava.govedarica@ef.unibl.org051/430-04218nenastavno_osobljemr Slava Govedarica
ГорданаГојићЧувар - портир - II-43Медицински факултет18nenastavno_osoblje Gordana Gojic
МилкицаГојићСпремачица - II-41Електротехнички факултетmilkica.gojic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milkica Gojic
дрСањаГолијанинПравни факултет17nenastavno_osobljedr Sanja Golijanin
НебојшаГоргиМрежни администратор - II-27Технолошки факултетnebojsa.gorgi@tf.unibl.org051/465-032 лок 15618nenastavno_osoblje Nebojsa Gorgi
БојанГостићШеф рачуноводства - I-4-4-1Ректоратbojan.gostic@unibl.org051/326-01518nenastavno_osoblje Bojan Gostic
БранкицаГранолићСпремачица - II-41Економски факултет18nenastavno_osoblje Brankica Granolic
ЈагодаГранолићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Jagoda Granolic
ЉиљанаГранолићСтручни сарадник за књиговодствене послове - II-18Факултет политичких наукаljiljana.granolic@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljiljana Granolic
НиколаГраховацГардеробер економ - II-46Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Nikola Grahovac
СлободанГраховацМедицински факултет18nenastavno_osoblje Slobodan Grahovac
ЉубаГрбићСпремачица - II-41Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Ljuba Grbic
мрРадаГрбићСтручни сарадник за наставу - II-17Пољопривредни факултетrada.grbic@agro.unibl.org18nenastavno_osobljemr Rada Grbic
СашаГрбићСтручни сарадник за подршку (асистенцију) студентима са инвалидитетом - I-2-1-3-2Ректоратsasa.grbic@unibl.org051/301-43018nenastavno_osoblje Sasa Grbic
СлађанаГрујићВиши стручни сарадник - систем администратор - I-3-4-2Ректоратsladjana.grujic@unibl.org051/321-07818nenastavno_osoblje Sladjana Grujic
СлободанГрујићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Slobodan Grujic
СлађанаГрумићСтручни сарадник за имплементацију и сарадњу са привредом - II-20Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsladjana.grumic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Sladjana Grumic
дрКатаДабић СтанковићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Kata Dabic Stankovic
ВукосаваДакићРеферент за студентска питања II-25Филозофски факултетvukosava.dakic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Vukosava Dakic
СинишаДакићКућни мајстор - II-38Факултет физичког васпитања и спортаsinisa.dakic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Sinisa Dakic
АлександраДамјановићСпремачица - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Aleksandra Damjanovic
МиланДамјановићМрежни администратор - II-27Економски факултетmilan.damjanovic@ef.unibl.org051/430-05418nenastavno_osoblje Milan Damjanovic
СњежанаДамјановићСпремачица - II-41Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Snjezana Damjanovic
МирјанаДаниловићСпремачица - II-41Технолошки факултет18nenastavno_osoblje Mirjana Danilovic
ЗлаткоДејановићЕлектротехнички факултетzlatko.dejanovic@etf.unibl.org051/221-82017nenastavno_osoblje Zlatko Dejanovic
ДраганаДекићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетdragana.dekic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragana Dekic
ДајанаДенићСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет18nenastavno_osoblje Dajana Denic
ДејанДесницаУмјетнички фотограф - камерман - I-1-7-13Ректоратdejan.desnica@unibl.org18nenastavno_osoblje Dejan Desnica
СтевицаДеспенићВозач-курир - II-39Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Stevica Despenic
ВеснаДеспотРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Пољопривредни факултетvesna.despot@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Despot
ЖељкоДеспотовићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Despotovic
РаденкаДобрашДоктор стоматологије -III-2-3-1-8Медицински факултет051 234 10018nenastavno_osoblje Radenka Dobras
ИванаДојчиновићСтручни сарадник за наставу - II-17Технолошки факултетivana.dojcinovic@tf.unibl.org051/466-33418nenastavno_osoblje Ivana Dojcinovic
МирјанаДојчиновићРеферент за студентска питања II-25Природно-математички факултетmirjana.dojcinovic@pmf.unibl.org051/304-77518nenastavno_osoblje Mirjana Dojcinovic
НадаДојчиновићРеферент за административно-техничке послове - II-36Факултет политичких наукаnada.dojcinovic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Nada Dojcinovic
ТамараДојчиновићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Tamara Dojcinovic
ДијанаДрагичевићСпремачица - II-41Машински факултет18nenastavno_osoblje Dijana Dragicevic
СлободанДрагојевићЧувар - портир - II-43Медицински факултет18nenastavno_osoblje Slobodan Dragojevic
СнежанаДрагојевићШеф студентске службе - II-11Технолошки факултетsnezana.dragojevic@tf.unibl.org051/434-352 лок 10418nenastavno_osoblje Snezana Dragojevic
дрДраганДрагомировићШеф библиотеке - II-12Филозофски факултетdragan.dragomirovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osobljedr Dragan Dragomirovic
мрДраженДрагосављевићУправник дворане - II-32Факултет физичког васпитања и спортаdrazen.dragosavljevic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osobljemr Drazen Dragosavljevic
ДраганДробацМрежни администратор - II-27Природно-математички факултетdragan.drobac@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragan Drobac
НиколаДувњакСтручни сарадник за наставу - II-17Медицински факултетnikola.duvnjak@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Nikola Duvnjak
СањаДугоњићРадник на телефонској централи - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Sanja Dugonjic
ИванаДујаковићДоктор стоматологије -III-2-3-1-8Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Ivana Dujakovic
ТањаДумкаРеферент за студентска питања II-25Економски факултетtanja.dumka@ef.unibl.org051/430-02018nenastavno_osoblje Tanja Dumka
мрМладенДуранМастер фармације -III-2-3-3-7Медицински факултет18nenastavno_osobljemr Mladen Duran
ДавидДуцановићТехнички сарадник/виши технички сарадник -III-2-6-10Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje David Ducanovic
ДариоЂајићОператер - I-3-4-8Ректоратdario.djajic@unibl.org18nenastavno_osoblje Dario Djajic
РадијанаЂекановићСтручни сарадник -III-2-4-2Пољопривредни факултет051/330-98718nenastavno_osoblje Radijana Djekanovic
НадаЂорђићСпремачица - II-41Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/324-11018nenastavno_osoblje Nada Djordjic
ГоранЂугумовићКућни мајстор - II-38Технолошки факултетgoran.djugumovic@tf.unibl.org051/465-032 лок 13218nenastavno_osoblje Goran Djugumovic
НенадЂуђићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Nenad Djudjic
БиљанаЂукићРеферент за књиговодствене послове - II-35Економски факултетbiljana.djukic@ef.unibl.org18nenastavno_osoblje Biljana Djukic
ИванаЂукићВиши/стручни сарадник за подршку рада органа управљања - I-3-3-2Ректоратivana.djukic@unibl.org05132117618nenastavno_osoblje Ivana Djukic
ИванкаЂукићСпремачица -III-2-3-1-16Медицински факултет18nenastavno_osoblje Ivanka Djukic
ЈеленаЂукићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Економски факултетjelena.djukic@ef.unibl.org051/430-03518nenastavno_osoblje Jelena Djukic
МирјанаЂукићРеферент за студентска питања II-25Шумарски факултет18nenastavno_osoblje Mirjana Djukic
РадославаЂукићСпремачица - II-41Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Radoslava Djukic
СњежанаЂукићСпремачица - II-41Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Snjezana Djukic
РадмилаЂурашиновићРеферент финансијске оперативе - I-4-4-6Ректоратradmila.djurasinovic@unibl.org051/326-01618nenastavno_osoblje Radmila Djurasinovic
МилицаЂурђевићВиши стручни сарадник за размјену особља и студената - I-2-3-3Ректоратmilica.djurdjevic@unibl.org18nenastavno_osoblje Milica Djurdjevic
СлавкоЂурђевићЧувар - портир - II-43Електротехнички факултетslavko.djurdjevic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slavko Djurdjevic
БиљанаЂурђевић-БањацМедицински факултет17nenastavno_osoblje Biljana Djurdjevic-Banjac
ВеснаЂурђићСпремачица - II-41Шумарски факултет18nenastavno_osoblje Vesna Djurdjic
дрДраганЂурићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Dragan Djuric
ДраганаЂурићСпремачица - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Dragana Djuric
ЖељанаЂурићШеф студентске службе - II-11Машински факултетzeljana.djuric@mf.unibl.org051/433-030 лок.10718nenastavno_osoblje Zeljana Djuric
дрТихомирЂурићФакултет безбједносних наука17nenastavno_osobljedr Tihomir Djuric
АнитаЂуричићФилозофски факултет17nenastavno_osoblje Anita Djuricic
ТањаЕракСпремачица - II-41Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Tanja Erak
ЗорицаЕремијаСпремачица - II-41Технолошки факултет18nenastavno_osoblje Zorica Eremija
дрДражанЕркићФакултет безбједносних наука17nenastavno_osobljedr Drazan Erkic
ПредрагЖивковићМашински факултет17nenastavno_osoblje Predrag Zivkovic
дрАмираЖмирићНаставник - II-4Економски факултетamira.zmiric@ef.unibl.org051/430-03417nenastavno_osobljedr Amira Zmiric
МираЗелићСпремачица - II-41Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Mira Zelic
АнкаЗечевићСпремачица - II-41Технолошки факултет051/437-14918nenastavno_osoblje Anka Zecevic
СањаЗимоњаРеферент за студентска питања II-25Медицински факултетsanja.zimonja@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Zimonja
СлавишаЗимоњаШеф библиотеке - II-12Медицински факултетslavisa.zimonja@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Slavisa Zimonja
БорисЗрнићАкадемија умјетности18nenastavno_osoblje Boris Zrnic
ДрашкоЗрнићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Drasko Zrnic
НинаЗубовићДоктор стоматологије специјалиста пародонтологије и оралне медицине -III-2-3-1-4Медицински факултетnina.zubovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Nina Zubovic
РадославИванишШеф студентске службе - II-11Факултет безбједносних наукаradoslav.ivanis@fbn.unibl.org051/333-64818nenastavno_osoblje Radoslav Ivanis
дрБраниславИвановићФилолошки факултет17nenastavno_osobljedr Branislav Ivanovic
МиаИванчевићСтручни сарадник за припрему пројеката и промоцију факултета - II-23Академија умјетностиmia.ivancevic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Mia Ivancevic
МилошИгњатићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетmilos.ignjatic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milos Ignjatic
ДрагицаИлићРеферент за студентска питања II-25Правни факултетdragica.ilic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Dragica Ilic
ЖeљкoИлићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Ilic
ИванаИлићДоктор стоматологије - специјалиста ортопедије вилица -III-2-3-1-3Медицински факултет18nenastavno_osoblje Ivana Ilic
ЈосифИлићСекретар факултета/академије/института - II-10Факултет политичких наукаjosif.ilic@fpn.unibl.org051/304-02218nenastavno_osoblje Josif Ilic
мрПредрагИлићСарадник на пројекту -III-2-6-6Институт за генетичке ресурсеpredrag.ilic@igr.unibl.org18nenastavno_osobljemr Predrag Ilic
СлавицаИлићСпремачица - II-41Факултет безбједносних наука051/333-60318nenastavno_osoblje Slavica Ilic
дрВладимирЈаковљевићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Vladimir Jakovljevic
ДраганаЈаковљевићСпремачица - II-41Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Dragana Jakovljevic
ГорданаЈакшићЛаборант/виши лаборант - II-31Медицински факултетgordana.jaksic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Gordana Jaksic
МаријанаЈанковићАдминистративни радник - II-37Правни факултетmarijana.jankovic@pf.unibl.org051/339-05518nenastavno_osoblje Marijana Jankovic
НиколаЈанковићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Nikola Jankovic
СветланаЈанковићДомаћица - рецепционер - II-42Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Svetlana Jankovic
ГоранЈањићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Goran Janjic
КрстинаЈањићСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Krstina Janjic
СветланаЈеремићРадник на телефонској централи - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/324-11018nenastavno_osoblje Svetlana Jeremic
ГоранЈованићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Goran Jovanic
СлободанкаЈованићБиблиотекар - II-29Филолошки факултетslobodanka.jovanic@flf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slobodanka Jovanic
ДијанаЈовићСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Dijana Jovic
МилеЈовићРеферент за административно-техничке послове - II-36Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Mile Jovic
ЊегославЈовићСарадник - II-5Правни факултетnjegoslav.jovic@pf.unibl.org051/339-02217nenastavno_osoblje Njegoslav Jovic
дрЈугославЈовичићВиши стручни сарадник за пројекте и међународну сарадњу -III-2-6-4Институт за генетичке ресурсеjugoslav.jovicic@igr.unibl.org18nenastavno_osobljedr Jugoslav Jovicic
БраниславЈовковићВиши стручни сарадник - администратор сигурности - I-3-4-5Ректоратbranislav.jovkovic@unibl.org051/321-08118nenastavno_osoblje Branislav Jovkovic
СмиљаЈовчићРеферент за студентска питања II-25Електротехнички факултетsmilja.jovcic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Smilja Jovcic
мрДрагицаЈојићМедицински факултетdragica.jojic@med.unibl.org051/217-07218nenastavno_osobljemr Dragica Jojic
дрИгорЈокановићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/321-17117nenastavno_osobljedr Igor Jokanovic
СвјетланаЈокановићСпремачица - II-41Машински факултет18nenastavno_osoblje Svjetlana Jokanovic
НаташаЈокићСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет18nenastavno_osoblje Natasa Jokic
СветиславЈокићРуководилац Службе - I-4-3-1Ректоратsvetislav.jokic@unibl.org051/326-00318nenastavno_osoblje Svetislav Jokic
дрЖивојинЈоњевМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Zivojin Jonjev
БранкицаЈоргићСпремачица - III-2-3-3-10Медицински факултет18nenastavno_osoblje Brankica Jorgic
ЉиљанаЈосиповићРеферент за књиговодствене послове - II-35Медицински факултетljiljana.josipovic@med.unibl.org05132602118nenastavno_osoblje Ljiljana Josipovic
МилкаЈурићДоктор стоматологије -III-2-3-1-8Медицински факултет051 234 10018nenastavno_osoblje Milka Juric
АлександраКајкутСпремачица - II-41Електротехнички факултетaleksandra.kajkut@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandra Kajkut
БранкицаКајкутАдминистративно-технички секретар - I-4-1-1Ректоратbrankica.kajkut@unibl.org051/326-00018nenastavno_osoblje Brankica Kajkut
МилеКајкутРеферент за протокол и архиву - I-3-3-3Ректоратmile.kajkut@unibl.org05132117118nenastavno_osoblje Mile Kajkut
ОбренијаКаламандаРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Технолошки факултетobrenija.kalamanda@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Obrenija Kalamanda
МаринеКалемМедицински факултет17nenastavno_osoblje Marine Kalem
ДараКалуђер-РадошевићСпремачица - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Dara Kaludjer-Radosevic
ДушкоКандићБиблиотекар - II-29Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdusko.kandic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Dusko Kandic
СањаКарајлићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетsanja.karajlic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Karajlic
МаринкоКаралићЛаборант/виши лаборант - II-31Машински факултет065/277-43118nenastavno_osoblje Marinko Karalic
ПредрагКауринДоктор стоматологије специјалиста дјечије и превентивне стоматологије -III-2-3-1-7Медицински факултетpredrag.kaurin@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Kaurin
дрНемањаКашиковићТехнолошки факултетnemanja.kasikovic@tf.unibl.org051/465-03217nenastavno_osobljedr Nemanja Kasikovic
МилорадКашћеланРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Академија умјетностиmilorad.kascelan@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Milorad Kascelan
ЛазоКевацАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osoblje Lazo Kevac
КристинаКекићСтручни сарадник за наставу - II-17Филолошки факултетkristina.kekic@flf.unibl.org05134014018nenastavno_osoblje Kristina Kekic
мрЂорђеКењалоРуководилац Службе за међународну и међууниверзитетску сарадњу - I-2-3-1Ректоратdjordje.kenjalo@unibl.org051/266-17018nenastavno_osobljemr Djordje Kenjalo
СлађанаКењалоСпремачица - II-41Академија умјетности18nenastavno_osoblje Sladjana Kenjalo
МараКерановићСтручни сарадник за књиговодствене послове - II-18Филолошки факултетmara.keranovic@flf.unibl.org05134012918nenastavno_osoblje Mara Keranovic
МаријаКерезовићСтручни сарадник за наставу - II-17Медицински факултетmarija.kerezovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Marija Kerezovic
МилкаКеровићВиши књижничар/књижничар - II-30Академија умјетностиmilka.kerovic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Milka Kerovic
ДaнијелаКесеровићСпремачица - II-41Медицински факултет05123410018nenastavno_osoblje Danijela Keserovic
ДијанаКесићВиши стручни сарадник за послове набавке - I-4-2-2Ректоратdijana.kesic@unibl.org051/326-00818nenastavno_osoblje Dijana Kesic
ВеснаКецманДоктор стоматологије - специјалиста оралне хирургије -III-2-3-1-2Медицински факултетvesna.kecman@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Kecman
мрСањаКецманМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Sanja Kecman
СњежанаКецманРеферент за административно-техничке послове - II-36Факултет безбједносних наукаsnjezana.kecman@fbn.unibl.org051/333-60318nenastavno_osoblje Snjezana Kecman
ГоранКнежевићВозач-курир - II-39Економски факултет18nenastavno_osoblje Goran Knezevic
МаријаКнежевићСпремачица - III-2-3-3-10Медицински факултет18nenastavno_osoblje Marija Knezevic
НађаКнежевићСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Nadja Knezevic
дрНебојшаКнежевићРударски факултет17nenastavno_osobljedr Nebojsa Knezevic
БранкаКовачевићСекретар факултета/академије/института - II-10Електротехнички факултетbranka.kovacevic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Branka Kovacevic
ВеснаКовачевићСпремачица - III-2-3-2-10Медицински факултет18nenastavno_osoblje Vesna Kovacevic
ДраганКовачевићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-45Институт за генетичке ресурсе051/348-08018nenastavno_osoblje Dragan Kovacevic
ДушанКовачевићПриправникРекторатdusan.kovacevic@unibl.org18nenastavno_osoblje Dusan Kovacevic
ЖељанаКовачевићРеферент за књиговодствене послове - II-35Филозофски факултетzeljana.kovacevic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Zeljana Kovacevic
ЗагоркаКовачевићЛаборант/виши лаборант - II-31Медицински факултетzagorka.kovacevic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Zagorka Kovacevic
ЗдравкоКовачевићШеф библиотеке - II-12Шумарски факултетzdravko.kovacevic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Zdravko Kovacevic
ЗоранКовачевићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетzoran.kovacevic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zoran Kovacevic
ЗоркаКовачевићТехнички секретар - II-34Факултет политичких наукаstudentska.sluzba@fpn.unibl.org 051/304-00118nenastavno_osoblje Zorka Kovacevic
ЈованаКовачевићВиши/стручни сарадник за матичну евиденцију радника и матичне књиге - I-3-2-4Ректоратjovana.kovacevic@unibl.org051/321-27618nenastavno_osoblje Jovana Kovacevic
ОливераКовачевићЛаборант/виши лаборант - II-31Медицински факултетolivera.kovacevic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Olivera Kovacevic
СандраКовачевићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Sandra Kovacevic
СтанаКовачевићСпремачица -III-2-3-1-16Медицински факултет18nenastavno_osoblje Stana Kovacevic
НаташаКозомaраМедицински факултет18nenastavno_osoblje Natasa Kozomara
ИсидораКојићОператер на рачунарима и одржавању web странице - II-28Факултет безбједносних наука05133363318nenastavno_osoblje Isidora Kojic
дрЈадранкаКоленовић-ЂапоФилозофски факултет17nenastavno_osobljedr Jadranka Kolenovic-Djapo
МиливојКомљеновићКућни мајстор - котловничар - I-4-2-5Ректорат051/321-17118nenastavno_osoblje Milivoj Komljenovic
МирјанаКомљеновићРадник на телефонској централи - II-40Шумарски факултет18nenastavno_osoblje Mirjana Komljenovic
ДраганаКондићСпремачица - II-41Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/462-54318nenastavno_osoblje Dragana Kondic
СинишаКондићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Sinisa Kondic
СоњаКондићСпремачица - II-41Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Sonja Kondic
СтојиславКоњевићМедицински факултетstojislav.konjevic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Stojislav Konjevic
БожанаКопањаСпремачица - II-41Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Bozana Kopanja
НаташаКопањаДоктор стоматологије -III-2-3-1-8Медицински факултет18nenastavno_osoblje Natasa Kopanja
ДрагоКопренЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетdrago.kopren@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Drago Kopren
ЉиљаКопренШеф библиотеке - II-12Природно-математички факултетljilja.kopren@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljilja Kopren
мрЕмилијаКорицаШеф студентске службе - II-11Академија умјетностиemilija.korica@au.unibl.org051/348-80118nenastavno_osobljemr Emilija Korica
МилицаКосСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултетmilica.kos@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Milica Kos
ВањаКосићСтручни сарадник за наставу - II-17Факултет физичког васпитања и спортаvanja.kosic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Vanja Kosic
ПредрагКосићВозач-курир - II-39Факултет политичких наука051/304-01118nenastavno_osoblje Predrag Kosic
НадаКостадиновићВиши књижничар/књижничар - II-30Филозофски факултетnada.kostadinovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Nada Kostadinovic
НиколинаКостићСтручни сарадник за наставу са страним студентима -III-2-3-5-2Медицински факултетnikolina.kostic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Nikolina Kostic
ЈованкаКотурШеф библиотеке - II-12Технолошки факултетjovanka.kotur@tf.unibl.org051/465- 032 лок 121 18nenastavno_osoblje Jovanka Kotur
НемањаКочићСекретар факултета/академије/института - II-10Медицински факултетnemanja.kocic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Nemanja Kocic
МилицаКременовићРуководилац службе за стручне послове - I-3-3-1Ректоратmilica.kremenovic@unibl.org051/321-17918nenastavno_osoblje Milica Kremenovic
МилкаКременовићРадник на телефонској централи - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Milka Kremenovic
СашаКременовићСтручни сарадник за наставу - II-17Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Sasa Kremenovic
ТијанаКривајаАкадемија умјетности17nenastavno_osoblje Tijana Krivaja
РужицаКривокућаСпремачица - II-41Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Ruzica Krivokuca
мрСањаКрнетићЛаборант/виши лаборант - II-31Технолошки факултетsanja.krnetic@tf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Sanja Krnetic
ВањаКрчићДоктор стоматологије специјалиста пародонтологије и оралне медицине -III-2-3-1-4Медицински факултет051 234 10018nenastavno_osoblje Vanja Krcic
ЖиванаКрчићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Природно-математички факултетzivana.krcic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zivana Krcic
МирјанаКудрићСекретар факултета/академије/института - II-10Филолошки факултетmirjana.kudric@flf.unibl.org051/340-12918nenastavno_osoblje Mirjana Kudric
МаркоКузманЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетmarko.kuzman@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Marko Kuzman
МладенКузмановићКућни мајстор - II-38Пољопривредни факултетmladen.kuzmanovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Mladen Kuzmanovic
РадаКузмановићСпремачица - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Rada Kuzmanovic
ДалиборКузмићВозач-курир - II-39Академија умјетности18nenastavno_osoblje Dalibor Kuzmic
НинаКујачаШеф библиотеке - II-12Факултет политичких наукаnina.kujaca@fpn.unibl.org051/304-01118nenastavno_osoblje Nina Kujaca
ДанијелаКурузовићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетdanijela.kuruzovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Danijela Kuruzovic
НиколаКутићСтручни сарадник за наставу - II-17Факултет безбједносних наукаnikola.kutic@fbn.unibl.org051/326-00718nenastavno_osoblje Nikola Kutic
ДушкоЛазићФинансијски директор - I-4-1Ректоратdusko.lazic@unibl.org051/326-00118nenastavno_osoblje Dusko Lazic
ГорданаЛакетићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Gordana Laketic
НовицаЛакићЧувар - портир - II-43Медицински факултет18nenastavno_osoblje Novica Lakic
СпоменкаЛакићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетspomenka.lakic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Spomenka Lakic
МиленкоЛалеПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Milenko Lale
ДајанаЛалићШеф студентске службе - II-11Правни факултет18nenastavno_osoblje Dajana Lalic
СузанаЛетинаСпремачица - II-41Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051 324 11018nenastavno_osoblje Suzana Letina
СандраЛоврићЛаборант/виши лаборант - III-2-3-2-9Медицински факултет18nenastavno_osoblje Sandra Lovric
дрБиљанаЛолићРуководилац Центра у Институту - III-2-6-1Институт за генетичке ресурсеbiljana.lolic@igr.unibl.org18nenastavno_osobljedr Biljana Lolic
ДанијелаЛолићСтручни сарадник за књиговодствене послове - II-18Правни факултетdanijela.lolic@pf.unibl.org18nenastavno_osoblje Danijela Lolic
ГорданаЛончарСтручни сарадник за наставу - II-17Машински факултетgordana.loncar@mf.unibl.org051/321-27818nenastavno_osoblje Gordana Loncar
дрДраганаЛончар СтојиљковићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Dragana Loncar Stojiljkovic
ДанијелаЛукићВиши стручни сарадник за наставу са страним студентима -III-2-3-5-1Медицински факултет18nenastavno_osoblje Danijela Lukic
ДраганЛукићВозач-курир - II-39Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragan.lukic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Dragan Lukic
мрМајаЛучићСтручни сарадник за књиговодствене послове - II-18Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osobljemr Maja Lucic
МилкаЛучићСпремачица - II-41Природно-математички факултет051/392-37318nenastavno_osoblje Milka Lucic
ЈагодаЉубичићАкадемија умјетностиjagoda.ljubicic@au.unibl.org17nenastavno_osoblje Jagoda Ljubicic
АнаЉубишићСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Ana Ljubisic
МаријаМазалицаСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет18nenastavno_osoblje Marija Mazalica
СандраМајкићРеферент за административно-техничке послове - II-36Институт за генетичке ресурсеsandra.majkic@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Sandra Majkic
РаденкоМајсторовићСпремачица - II-41Факултет политичких наукаradenko.majstorovic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Radenko Majstorovic
ЖанаМаксимовићМедицински факултет05123410017nenastavno_osoblje Zana Maksimovic
ГорданаМалетићТехнички секретар - II-34Академија умјетностиgordana.maletic@au.unibl.org051/348-80018nenastavno_osoblje Gordana Maletic
МиланМалетићМајстор позорнице - I-1-7-7Ректоратmilan.maletic@unibl.org18nenastavno_osoblje Milan Maletic
МилицаМалешевићСарадник - II-5Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmilica.malesevic@aggf.unibl.org051/324-11017nenastavno_osoblje Milica Malesevic
НеђоМалешевићСтручни сарадник за наставу - II-17Филозофски факултетnedjo.malesevic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Nedjo Malesevic
ДраганаМалићСпремачица - II-41Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Dragana Malic
БиљанаМалчићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Правни факултетbiljana.malcic@pf.unibl.org051/339-04918nenastavno_osoblje Biljana Malcic
РанкаМандићТехнички секретар - II-34Рударски факултетranka.mandic@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Ranka Mandic
СањаМандићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетsanja.mandic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Mandic
СоњаМандићСтручни сарадник за књиговодствене послове - II-18Рударски факултетsonja.mandic@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Sonja Mandic
ДушкоМаринковићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетdusko.marinkovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusko Marinkovic
БожицаМарићСтручни сарадник за наставу - II-17Шумарски факултетbozica.maric@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Bozica Maric
БороМарићСекретар факултета/академије/института - II-10Пољопривредни факултетboro.maric@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Boro Maric
ДалиборкаМарићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Daliborka Maric
МилицаМарићРадник на пројектуРекторатmilica.maric@unibl.org18nenastavno_osoblje Milica Maric
СлавицаМарићМедицински факултет051/342-80017nenastavno_osoblje Slavica Maric
СлавојкаМарићСпремачица - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Slavojka Maric
СретенМарићЧувар - портир - II-43Електротехнички факултетsreten.maric@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sreten Maric
мрТатјанаМарићВиши стручни сарадник за људске и материјалне ресурсе - I-2-4-1Ректоратtatjana.maric@unibl.org051/321-18018nenastavno_osobljemr Tatjana Maric
дрМирославМарјановићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osobljedr Miroslav Marjanovic
мрЂорђеМаркезГенерални секретар Универзитета - I-3-1Ректоратgensek@unibl.org051/321-27518nenastavno_osobljemr Djordje Markez
ЗдравкоМарковићСтручни сарадник за наставу - II-17Пољопривредни факултетzdravko.markovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Zdravko Markovic
мрЈеленаМарковићШеф библиотеке - II-12Пољопривредни факултетjelena.markovic@agro.unibl.org18nenastavno_osobljemr Jelena Markovic
СањаМарковићВиши стручни сарадник - систем аналитичар - I-3-4-6Ректоратsanja.markovic@unibl.org051/321-08018nenastavno_osoblje Sanja Markovic
ИванаМарчетаРендген техничар - III-2-3-1-10Медицински факултетivana.marceta@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Ivana Marceta
ЖељкоМарчетићАкадемија умјетности18nenastavno_osoblje Zeljko Marcetic
ЖељкаМатићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Zeljka Matic
МилкаМатичићМедицинско лабораторијски технолог - III-2-3-3-8Медицински факултет05123410018nenastavno_osoblje Milka Maticic
ДивнаМацановићСпремачица - II-41Електротехнички факултетdivna.macanovic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Divna Macanovic
ИгорМацановићРуководилац експериментално-едукативног центра - II-15Пољопривредни факултетigor.macanovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Igor Macanovic
МариоМиздарићМедицински факултет051/436-32517nenastavno_osoblje Mario Mizdaric
ДијанаМиздракСтручни сарадник за наставу - II-17Факултет политичких наукаdijana.mizdrak@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Dijana Mizdrak
ОгњенМијатовићСтручни сарадник за наставу - II-17Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетognjen.mijatovic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Ognjen Mijatovic
РајкаМијатовићСпремачица - II-41Машински факултет051/433-000 лок.16318nenastavno_osoblje Rajka Mijatovic
СњежанаМијатовићСпремачица - II-41Економски факултет051-430-01018nenastavno_osoblje Snjezana Mijatovic
СтаменкоМијатовићОператер на рачунарима и одржавању web странице - II-28Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетstamenko.mijatovic@aggf.unibl.org05132118918nenastavno_osoblje Stamenko Mijatovic
ДрагицаМијићСпремачица - II-41Факултет безбједносних наука051/333-60318nenastavno_osoblje Dragica Mijic
мрРаденкоМикановићСтручни сарадник за наставу - II-17Рударски факултетradenko.mikanovic@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osobljemr Radenko Mikanovic
АнитаМилаковићСарадник - II-5Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетanita.milakovic@aggf.unibl.org051/462-54317nenastavno_osoblje Anita Milakovic
ГоранМилаковићРеферент за студентска питања II-25Филолошки факултетgoran.milakovic@flf.unibl.org051/340-14318nenastavno_osoblje Goran Milakovic
ГорданаМилаковићКурир - спремачица - I-3-4-9Ректорат051/321-07018nenastavno_osoblje Gordana Milakovic
НадаМилаковићВиши књижничар/књижничар - II-30Пољопривредни факултетnada.milakovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Nada Milakovic
НаталјаМилаковићФилолошки факултет051/340-12017nenastavno_osoblje Natalja Milakovic
БорисМилановићБиблиотекар - II-29Економски факултетboris.milanovic@ef.unibl.org18nenastavno_osoblje Boris Milanovic
ГорданаМилановићРадник на телефонској централи - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Gordana Milanovic
ЂорђијеМилановићСтручни сарадник за наставу - II-17Шумарски факултетdjordjije.milanovic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Djordjije Milanovic
ЖаркоМилановићВиши стручни сарадник за сарадњу са привредом Машинског факултета II-16Машински факултетzarko.milanovic@mf.unibl.org065/896-67718nenastavno_osoblje Zarko Milanovic
СвјетланаМилановићМедицински факултет051/327-14117nenastavno_osoblje Svjetlana Milanovic
дрСлободанМилановићШумарски факултет17nenastavno_osobljedr Slobodan Milanovic
дрИванМиленковићШумарски факултет17nenastavno_osobljedr Ivan Milenkovic
ЈадранкаМилетићВиши књижничар/књижничар - II-30Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетjadranka.miletic@aggf.unibl.org051/300-99918nenastavno_osoblje Jadranka Miletic
МилошМилетићСтручни сарадник за наставу - II-17Медицински факултет18nenastavno_osoblje Milos Miletic
мрТатјанаМиливојацДоктор медицине -III-2-3-3-2Медицински факултетtatjana.milivojac@med.unibl.org18nenastavno_osobljemr Tatjana Milivojac
СлободанкаМилинковићСпремачица - II-41Машински факултет051/433-000 лок.10618nenastavno_osoblje Slobodanka Milinkovic
ДрагицаМилиновићСпремачица - II-41Академија умјетности18nenastavno_osoblje Dragica Milinovic
ДраганаМилинчићШеф библиотеке - II-12Правни факултетdragana.milincic@pf.unibl.org051/339-03118nenastavno_osoblje Dragana Milincic
БиљанаМиловановићШеф студентске службе - II-11Факултет политичких наукаbiljana.milovanovic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Biljana Milovanovic
ГоранМиловановићЛаборант/виши лаборант - II-31Машински факултетgoran.milovanovic@mf.unibl.org051/433-034 лок.11118nenastavno_osoblje Goran Milovanovic
ДраганаМиловановићРеферент за студентска питања II-25Правни факултетdragana.milovanovic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Dragana Milovanovic
ГоранаМилојевићСпремачица - II-41Економски факултет18nenastavno_osoblje Gorana Milojevic
ПредрагМилосавићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетpredrag.milosavic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Milosavic
МирјанаМилошевићСтручни сарадник за наставу - II-17Технолошки факултетmirjana.milosevic@tf.unibl.org051/465-032 лок 13118nenastavno_osoblje Mirjana Milosevic
мрДаркоМилуновићСарадник - II-5Економски факултетdarko.milunovic@ef.unibl.org051/430-02517nenastavno_osobljemr Darko Milunovic
СинишаМиљевићЧувар - портир - II-43Медицински факултетsinisa.miljevic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Sinisa Miljevic
дрДраженМиљићСекретар факултета/академије/института - II-10Факултет безбједносних наукаdrazen.miljic@fbn.unibl.org051/333-60518nenastavno_osobljedr Drazen Miljic
МаркоМиљушВиши/стручни сарадник за рачуноводствено-финансијске послове Ректората - I-4-4-4Ректоратmarko.miljus@unibl.org051/326-01818nenastavno_osoblje Marko Miljus
НаташаМиљушДипломирани молекуларни биолог - III-2-3-3-4Медицински факултетnatasa.miljus@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Natasa Miljus
мрМирославМирковићШеф студентске службе - II-11Шумарски факултетmiroslav.mirkovic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osobljemr Miroslav Mirkovic
НаташаМирковићСтручни сарадник за наставу - II-17Факултет политичких наукаnatasa.mirkovic@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Natasa Mirkovic
НаташаМитровићСпремачица - II-41Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Natasa Mitrovic
НебојшаМитровићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетnebojsa.mitrovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nebojsa Mitrovic
БранкицаМихаиловићСпремачица - II-41Електротехнички факултетbrankica.mihailovic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Brankica Mihailovic
ДраганМихајловићОператер на рачунарима и одржавању web странице - II-28Пољопривредни факултетdragan.mihajlovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragan Mihajlovic
дрМаркоМишићЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Marko Misic
НевенМишићВозач-курир - II-39Филозофски факултетneven.misic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Neven Misic
ЈеленаМишкићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Miskic
НевенкаМодрушанРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратnevenka.modrusan@unibl.org18nenastavno_osoblje Nevenka Modrusan
СлавицаМоравацСпремачица - II-41Шумарски факултет18nenastavno_osoblje Slavica Moravac
АнђелијаМрђенСпремачица - II-41Технолошки факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Andjelija Mrdjen
ВишњаМрђенМедицински факултет051/342-80018nenastavno_osoblje Visnja Mrdjen
ДамирМрђеновићШумарски факултет17nenastavno_osoblje Damir Mrdjenovic
МаркоМуњизаОператер на рачунарима и одржавању web странице - II-28Рударски факултетmarko.munjiza@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Marko Munjiza
СтојанМучаловићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат051/339-00118nenastavno_osoblje Stojan Mucalovic
дрМаркоНедељковићФакултет политичких наука17nenastavno_osobljedr Marko Nedeljkovic
НиколаНедимовићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Nikola Nedimovic
СлавицаНедимовићТехнички секретар - II-34Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетslavica.nedimovic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slavica Nedimovic
ДушкаНенадићРадник на телефонској централи - II-40Електротехнички факултетduska.nenadic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Duska Nenadic
СмиљаНенадићСпремачица - II-41Факултет безбједносних наука051/333-60318nenastavno_osoblje Smilja Nenadic
МомирНикићТехничар звука - тон мајстор - I-1-7-8Ректоратmomir.nikic@unibl.org18nenastavno_osoblje Momir Nikic
СтрахињаНикићОператер на рачунарима и одржавању web странице - II-28Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Strahinja Nikic
ПетарНиколићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетpetar.nikolic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Petar Nikolic
ДаркоНинићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-45Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Darko Ninic
АлександраНинковићВиши стручни сарадник за послове набавке - I-4-2-2Ректоратaleksandra.ninkovic@unibl.org051/326-00918nenastavno_osoblje Aleksandra Ninkovic
РасткоНинковићРеферент за правне послове -III-2-3-1-13Медицински факултетrastko.ninkovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Rastko Ninkovic
МиладаНишевићСпремачица - II-41Рударски факултетmilada.nisevic@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Milada Nisevic
БојанаНоваковићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Машински факултетbojana.novakovic@mf.unibl.org051/433-000 лок. 10818nenastavno_osoblje Bojana Novakovic
ВеснаНоваковићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Vesna Novakovic
МилошНоваковићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетmilos.novakovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milos Novakovic
СањаНоваковићСтручни сарадник за књиговодствене послове - II-18Технолошки факултетsanja.novakovic@tf.unibl.org051/434-353 лок 10618nenastavno_osoblje Sanja Novakovic
ЈеленаНовковићРеферент за студентска питања II-25Факултет безбједносних наука18nenastavno_osoblje Jelena Novkovic
ТамараЊежићРеферент за студентска питања II-25Факултет политичких наукаtamara.njezic@fpn.unibl.org051/304-01118nenastavno_osoblje Tamara Njezic
ЂуроОбрадовићЧувар - портир -III-2-3-1-17Медицински факултетdjuro.obradovic@med.unibl.org051 234 10018nenastavno_osoblje Djuro Obradovic
МилицаОгњеновићМрежни администратор - II-27Електротехнички факултетmilica.ognjenovic@etf.unibl.org051/221-82418nenastavno_osoblje Milica Ognjenovic
БранкицаОпарницаТехнички секретар - II-34Електротехнички факултетbrankica.oparnica@etf.unibl.org051/221-82418nenastavno_osoblje Brankica Oparnica
НеђоОпарницаКућни мајстор - II-38Филозофски факултетnedjo.oparnica@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Nedjo Oparnica
СвјетланаОрозовићСпремачица - II-41Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Svjetlana Orozovic
ЖељкаОстојићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетzeljka.ostojic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zeljka Ostojic
НевенкаОстојићДомаћица - рецепционер - II-42Електротехнички факултетnevenka.ostojic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nevenka Ostojic
НаташаПавловићВиши/стручни сарадник за послове пред судовима и државним органима - I-3-2-2Ректоратnatasa.pavlovic@unibl.org051/321-27818nenastavno_osoblje Natasa Pavlovic
НаташаПавловићШеф библиотеке - II-12Академија умјетностиnatasa.pavlovic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Natasa Pavlovic
НиколаПавловићСекретар факултета/академије/института - II-10Рударски факултетnikola.pavlovic@rf.unibl.org052/234-22418nenastavno_osoblje Nikola Pavlovic
УгљешаПавловићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Ugljesa Pavlovic
СветланаПавловић ТомашевићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Svetlana Pavlovic Tomasevic
БојанПајићБиблиотекар - II-29Филозофски факултетbojan.pajic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Bojan Pajic
МладенкаПајићШеф студентске службе - II-11Пољопривредни факултетmladenka.pajic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Mladenka Pajic
мрРадојкаПајчинЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетradojka.pajcin@pmf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Radojka Pajcin
ГоранПалалићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Goran Palalic
МаријаПалачковићСпремачица - II-41Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Marija Palackovic
НаташаПашалићСтручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду II-22Институт за генетичке ресурсеnatasa.pasalic@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Natasa Pasalic
дрГорданаПеганМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Gordana Pegan
НаташаПејаковићВиши стручни сарадник за трансфер технологија - I-2-2-3-3Ректоратnatasa.pejakovic@unibl.org051/330-98718nenastavno_osoblje Natasa Pejakovic
АнђелаПејићПриправникРекторатandjela.pejic@unibl.org18nenastavno_osoblje Andjela Pejic
мрБошкоПетковићСтручни сарадник за наставу - II-17Технолошки факултетbosko.petkovic@tf.unibl.org051/465-032 18nenastavno_osobljemr Bosko Petkovic
НаташаПетковићСтручни сарадник за наставу - II-17Економски факултетnatasa.petkovic@ef.unibl.org051/430-03518nenastavno_osoblje Natasa Petkovic
СандраПетковићСтручни сарадник за наставу - II-17Пољопривредни факултетsandra.petkovic@agro.unibl.org051/330-98018nenastavno_osoblje Sandra Petkovic
мрСандраПетковићЛаборант/виши лаборант - II-31Технолошки факултетsandra.petkovic@tf.unibl.org051/465-03218nenastavno_osobljemr Sandra Petkovic
ДраганПетровићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Филолошки факултетdragan.petrovic@flf.unibl.org05134012218nenastavno_osoblje Dragan Petrovic
МиланПетровићМедицински факултет05123410018nenastavno_osoblje Milan Petrovic
МилицаПетровићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Milica Petrovic
ЉупкаПећанацСпремачица - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Ljupka Pecanac
МирославПећанацСтручни сарадник за наставу - II-17Машински факултетmiroslav.pecanac@mf.unibl.org051/464-36118nenastavno_osoblje Miroslav Pecanac
ВладанаПећоВиши стручни сарадник за послове набавке - I-4-2-2Ректоратvladana.peco@unibl.org051/326-00918nenastavno_osoblje Vladana Peco
дрИгорПешкоАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osobljedr Igor Pesko
СандаПилиповићЛаборант/виши лаборант - II-31Технолошки факултетsanda.pilipovic@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanda Pilipovic
МирјанаПиљагићРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратmirjana.piljagic@unibl.org051/326-01318nenastavno_osoblje Mirjana Piljagic
СеленаПјевићФилолошки факултет17nenastavno_osoblje Selena Pjevic
ВеснаПлавшићСпремачица - II-41Економски факултет065/092-12018nenastavno_osoblje Vesna Plavsic
ИренаПлескоњаБиблиотекар - II-29Филолошки факултет051/340-12018nenastavno_osoblje Irena Pleskonja
ГорданаПолићРеферент за административно-техничке послове - II-36Академија умјетностиgordana.polic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Gordana Polic
БоркаПонорацТехнички секретар - II-34Филозофски факултетborka.ponorac@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Borka Ponorac
ЖељкоПонорацКућни мајстор - II-38Правни факултетzeljko.ponorac@pf.unibl.org051/339-02918nenastavno_osoblje Zeljko Ponorac
ГојкоПопараЧувар - портир - II-43Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Gojko Popara
ПетарПоплашенВиши књижничар/књижничар - II-30Економски факултетpetar.poplasen@ef.unibl.org051/430-04018nenastavno_osoblje Petar Poplasen
БранкаПоповићСтручни сарадник за обрачун личних примања - I-4-3-5Ректоратbranka.popovic@unibl.org051/326-02118nenastavno_osoblje Branka Popovic
БранкицаПоповићРеферент за административно-техничке послове - II-36Факултет физичког васпитања и спортаbrankica.popovic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Brankica Popovic
ГорданаПоповићВиши књижничар/књижничар - II-30Правни факултетgordana.popovic@pf.unibl.org051/339-03118nenastavno_osoblje Gordana Popovic
ГорданаПоповићСпремачица - II-41Електротехнички факултетgordana.popovic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Gordana Popovic
ДалиборкаПоповићСпремачица - II-41Економски факултет18nenastavno_osoblje Daliborka Popovic
ЖељкаПоповићСпремачица - II-41Електротехнички факултетzeljka.popovic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zeljka Popovic
МиланПоповићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетmilan.popovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milan Popovic
СвјетланаПоповићФилолошки факултет18nenastavno_osoblje Svjetlana Popovic
ТеаПоповићСпремачица - II-41Академија умјетности18nenastavno_osoblje Tea Popovic
МиљанаПоповић ТепићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Miljana Popovic Tepic
МирјанаПредићВиши стручни сарадник за наставу и студентска питања - I-2-1-1Ректоратmirjana.predic@unibl.org051/321-48918nenastavno_osoblje Mirjana Predic
СлободанПријићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-45Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Slobodan Prijic
МиркоПриходаЧувар - портир - II-43Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Mirko Prihoda
МиркоПролеСтручни сарадник -III-2-3-4-2Медицински факултетmirko.prole@med.unibl.org051/254-55418nenastavno_osoblje Mirko Prole
дрБиљанаПрохаскаМрежни администратор - II-27Машински факултет biljana.prochaska@mf.unibl.org051/433-000 лок.15918nenastavno_osobljedr Biljana Prohaska
мрДрашкоПртинаМедицински факултетdrasko.prtina@med.unibl.org18nenastavno_osobljemr Drasko Prtina
ДаркоПурковићИнспицијент - I-1-7-6Ректоратdarko.purkovic@unibl.org18nenastavno_osoblje Darko Purkovic
НедељкаПутник-СладојевићСтручни сарадник за књиговодствене послове - II-18Машински факултетnedeljka.putnik-sladojevic@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nedeljka Putnik-Sladojevic
СмиљкаРадановићСпремачица - II-41Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Smiljka Radanovic
СандраРадетићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Sandra Radetic
мрСнежанаРадинковићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Филозофски факултетsnezana.radinkovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osobljemr Snezana Radinkovic
СањаРадиновићСтручни сарадник за књиговодствене послове - II-18Шумарски факултетsanja.radinovic@sf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Radinovic
ДраженкаРадићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osoblje Drazenka Radic
НиколаРадићКућни мајстор - II-38Факултет физичког васпитања и спортаnikola.radic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Nikola Radic
Орнела ОрландоРадмановићСтручни сарадник за имплементацију и сарадњу са привредом - II-20Електротехнички факултетornela-orlando.radmanovic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Ornela Orlando Radmanovic
ОгњенРадованлијаМедицински факултет18nenastavno_osoblje Ognjen Radovanlija
СлавицаРадовановићСпремачица - II-41Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Slavica Radovanovic
МилосаваРадоњићСтручни сарадник за књиговодствене послове - II-18Електротехнички факултетmilosava.radonjic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Milosava Radonjic
НадаРадоњићРадник на телефонској централи - II-40Електротехнички факултетnada.radonjic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nada Radonjic
СњежанаРадоњићРеферент за студентска питања II-25Филозофски факултетsnjezana.radonjic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Snjezana Radonjic
ДанеРадуловићВозач-курир - II-39Институт за генетичке ресурсеdane.radulovic@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Dane Radulovic
мрДраганаРадуловићВиши стручни сарадник за научно-истраживачки рад и развој Универзитета - I-2-2-1Ректоратdragana.radulovic@unibl.org051/321-17318nenastavno_osobljemr Dragana Radulovic
ДушицаРадуловићСпремачица - II-41Шумарски факултет18nenastavno_osoblje Dusica Radulovic
мрРадмилаРадуловићЛаборант/виши лаборант - II-31Медицински факултетradmila.radulovic@med.unibl.org051/340-01518nenastavno_osobljemr Radmila Radulovic
СањаРадуловићСпремачица - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Sanja Radulovic
СенкаРадуловићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Senka Radulovic
БожоРадумилоКућни мајстор - II-38Медицински факултетbozo.radumilo@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Bozo Radumilo
МиленаРадумилоСпремачица - II-41Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Milena Radumilo
МилкаРадумилоСпремачица -III-2-3-1-16Медицински факултет18nenastavno_osoblje Milka Radumilo
ЦвијоРадумилоКућни мајстор - котловничар - I-4-2-5Ректорат18nenastavno_osoblje Cvijo Radumilo
ГорданаРађевићСпремачица - II-41Академија умјетности18nenastavno_osoblje Gordana Radjevic
АлександарРаилићБиблиотекар - II-29Факултет безбједносних наукаbiblioteka@fbn.unibl.org051/333-64818nenastavno_osoblje Aleksandar Railic
дрАлександарРакићЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Aleksandar Rakic
СавкаРаљићСпремачица - I-3-3-5Ректоратsavka.raljic@unibl.org18nenastavno_osoblje Savka Raljic
ЗлаткоРатковићЧувар - портир - II-43Медицински факултет18nenastavno_osoblje Zlatko Ratkovic
СњежанаРатковићСтручни сарадник за књиговодствене послове - II-18Природно-математички факултетsnjezana.ratkovic@pmf.unibl.org051/280-77418nenastavno_osoblje Snjezana Ratkovic
ЈованаРаушСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Jovana Raus
ДобрилаРачићАдминистративни радник - II-37Факултет политичких наукаdobrila.racic@fpn.unibl.org051/304-01118nenastavno_osoblje Dobrila Racic
ДраганаРачићВозач-курир - II-39Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Dragana Racic
МиољкаРачићРеферент за административно-техничке послове - II-36Правни факултетmioljka.racic@pf.unibl.org051/339-03218nenastavno_osoblje Mioljka Racic
АлександраРегојевићВиши/стручни сарадник за рачуноводствено-финансијске послове Ректората - I-4-4-4Ректоратaleksandra.regojevic@unibl.org051/326-01218nenastavno_osoblje Aleksandra Regojevic
НаташаРелићСпремачица - II-41Академија умјетности18nenastavno_osoblje Natasa Relic
МихаелРесановићБиблиотекар - II-29Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmihael.resanovic@aggf.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Mihael Resanovic
мрБраниславРистићСтручни сарадник за наставу - II-17Машински факултетbranislav.ristic@mf.unibl.org051/433-000 лок.10318nenastavno_osobljemr Branislav Ristic
ЗлатанРистићЛаборант/виши лаборант - II-31Институт за генетичке ресурсеzlatan.ristic@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Zlatan Ristic
МладенРитанОператер - I-3-4-8Ректоратmladen.ritan@unibl.org051/321-08318nenastavno_osoblje Mladen Ritan
РанкоРитанВозач путничког возила - I-1-4Ректоратranko.ritan@unibl.org051/321-17118nenastavno_osoblje Ranko Ritan
СнежанаРитанМедицински факултет17nenastavno_osoblje Snezana Ritan
ЖељкоРогићЧувар - портир - II-43Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Zeljko Rogic
ИванаРогићВиши/стручни сарадник у Конфуцијевом институту - I-1-6-2Ректоратivana.rogic@unibl.org051/321-17118nenastavno_osoblje Ivana Rogic
НевенаРогићВиши/Стручни сарадник за евиденције пореза и доприноса - I-4-3-7Ректоратnevena.rogic@unibl.org051/326-02118nenastavno_osoblje Nevena Rogic
АлександраРодићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Aleksandra Rodic
МладенРодићДоктор стоматологије - специјалиста оралне хирургије -III-2-3-1-2Медицински факултет18nenastavno_osoblje Mladen Rodic
СандраРодићСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет18nenastavno_osoblje Sandra Rodic
МаринаРодић КавићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетmarina.rodic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Marina Rodic Kavic
ЈеленаРожићВиши/стручни сарадник за међународне образовне програме и пројекте - I-2-3-4Ректоратjelena.rozic@unibl.org051/266-17018nenastavno_osoblje Jelena Rozic
МилицаРожићПриправникАкадемија умјетности18nenastavno_osoblje Milica Rozic
ЈеленаРоквићТехнички секретар - II-34Машински факултет051/433-001 лок.10218nenastavno_osoblje Jelena Rokvic
АндрејРудићОператер на рачунарима и одржавању web странице - II-28Филолошки факултетandrej.rudic@flf.unibl.org18nenastavno_osoblje Andrej Rudic
ЖељкоСавановићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Savanovic
МаријаСавановићСпремачица - II-41Машински факултет18nenastavno_osoblje Marija Savanovic
МиленаСавановићСпремачица - II-41Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Milena Savanovic
НевенаСавановићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетnevena.savanovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Nevena Savanovic
СлавицаСавановићРеферент за студентска питања II-25Технолошки факултетslavica.savanovic@tf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Slavica Savanovic
БранкицаСавићСпремачица - II-41Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Brankica Savic
ВерицаСавићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетverica.savic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Verica Savic
ВеснаСавићРеферент за књиговодствене послове - II-35Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетvesna.savic@aggf.unibl.org051/206-28018nenastavno_osoblje Vesna Savic
ЗоранСавићЧувар - портир - II-43Медицински факултет18nenastavno_osoblje Zoran Savic
НаташаСавићСпремачица - II-41Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Natasa Savic
НенадСавићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Nenad Savic
РадославаСавићСпремачица - II-41Електротехнички факултетradoslava.savic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Radoslava Savic
БраниславСавковићВозач-курир - II-39Пољопривредни факултетbranislav.savkovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Branislav Savkovic
ДијанаСавковићСпремачица - II-41Пољопривредни факултетdijana.savkovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Dijana Savkovic
СлавицаСавковићСпремачица - II-41Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Slavica Savkovic
ДијанаСаиловићТехнички секретар - I-1-3Ректоратdijana.sailovic@unibl.org051/321-17118nenastavno_osoblje Dijana Sailovic
ЗоранСанковићМрежни администратор - II-27Филозофски факултетzoran.sankovic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Zoran Sankovic
РајкаСејмановићСпремачица - II-41Машински факултет051/433-000 лок.10618nenastavno_osoblje Rajka Sejmanovic
дрјасминаСелимовићЕкономски факултет17nenastavno_osobljedr jasmina Selimovic
СлавицаСердар ЈањушРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Медицински факултетslavica.serdar-janjus@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Slavica Serdar Janjus
дрЕминаСијаховићПољопривредни факултет17nenastavno_osobljedr Emina Sijahovic
ЈеленаСикимићРеферент за књиговодствене послове - II-35Природно-математички факултетjelena.sikimic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Sikimic
АлександраСимановићСтручни сарадник за наставу - II-17Филозофски факултетaleksandra.simanovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Aleksandra Simanovic
ДраганаСимеунићРеферент за административно-техничке послове - II-36Економски факултетdragana.simeunic@ef.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragana Simeunic
дрЕлвираСимићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Elvira Simic
дрПредрагСимоновићЕлектротехнички факултетpedja@bio.bg.ac.rs17nenastavno_osobljedr Predrag Simonovic
МатејСировинаОператер на рачунарима и одржавању web странице - II-28Шумарски факултетmatej.sirovina@sf.unibl.org18nenastavno_osoblje Matej Sirovina
ВинкаСлијепчевићРеферент за студентска питања II-25Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетvinka.slijepcevic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Vinka Slijepcevic
ЖељкоСмиљанићКућни мајстор - II-38Медицински факултетzeljko.smiljanic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Zeljko Smiljanic
ЗвјезданаСмиљанић ЂурићОператер на рачунарима и одржавању web странице - II-28Медицински факултет18nenastavno_osoblje Zvjezdana Smiljanic Djuric
ТањаСмиљић ВеришМедицински факултет17nenastavno_osoblje Tanja Smiljic Veris
ВеснаСмољићРадник на телефонској централи - II-40Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Vesna Smoljic
дрИванСолдатовићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Ivan Soldatovic
мрЉиљаСоломунМедицински факултетljilja.solomun@med.unibl.org18nenastavno_osobljemr Ljilja Solomun
НиколинаСпасојевићДоктор стоматологије -III-2-3-1-8Медицински факултет051 234 10018nenastavno_osoblje Nikolina Spasojevic
СлавицаСпасојевићРеферент за обрачун личних примања - I-4-3-6Ректоратslavica.spasojevic@unibl.org051/326-02118nenastavno_osoblje Slavica Spasojevic
ЉиљанаСпремоАдминистративни радник - II-37Пољопривредни факултетljiljana.spremo@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljiljana Spremo
мрМиленаСрдићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljemr Milena Srdic
МладенкаСрдићАкадемија умјетностиmladenka.srdic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Mladenka Srdic
СњежанаСтајчићСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет18nenastavno_osoblje Snjezana Stajcic
ЛазаркаСтанивуковићРеферент за студентска питања II-25Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетlazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org051/309-81218nenastavno_osoblje Lazarka Stanivukovic
МиланСтанивуковићСекретар факултета/академије/института - II-10Шумарски факултетmilan.stanivukovic@sf.unibl.org051/333-60518nenastavno_osoblje Milan Stanivukovic
НинаСтанивуковићГлавна сестра -III-2-3-1-12Медицински факултетnina.stanivukovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Nina Stanivukovic
ДраганаСтанишићСпремачица - II-41Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Dragana Stanisic
ЈованСтанишићБиблиотекар - II-29Факултет физичког васпитања и спортаjovan.stanisic@ffvs.unibl.org051/465-032 лок 12118nenastavno_osoblje Jovan Stanisic
СлађанаСтанишићСтручни сарадник за наставу - II-17Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsladjana.stanisic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sladjana Stanisic
ЖељкаСтанишљевићСекретар факултета/академије/института - II-10Медицински факултетzeljka.momic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Zeljka Stanisljevic
БранкаСтанковићТехнички секретар - II-34Економски факултетbranka.stankovic@ef.unibl.org051/430-01218nenastavno_osoblje Branka Stankovic
ДариоСтанковићВиши стручни сарадник за односе са јавношћу - I-1-2Ректоратdario.stankovic@unibl.org 051/321-48018nenastavno_osoblje Dario Stankovic
ЗорицаСтанковићСпремачица - II-41Медицински факултет18nenastavno_osoblje Zorica Stankovic
ЗанаСтевандићВиши/стручни сарадник за правне послове у Ректорату Универзитета - I-3-2-3Ректоратzana.stevandic@unibl.org051/321-27618nenastavno_osoblje Zana Stevandic
ДанијелаСтевићВиши/стручни сарадник за одобрење плаћања - I-4-3-2Ректоратdanijela.stevic@unibl.org051/326-00518nenastavno_osoblje Danijela Stevic
РанкаСтијаковићСпремачица - II-41Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Ranka Stijakovic
ТамараСтијаковићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Tamara Stijakovic
МиливојСтипановићМрежни администратор - II-27Машински факултетmilivoj.stipanovic@mf.unibl.org051/433-000 лок.16818nenastavno_osoblje Milivoj Stipanovic
МирославСтоисављевићВозач-курир - II-39Медицински факултет051/216-53118nenastavno_osoblje Miroslav Stoisavljevic
ЖељкоСтојаковићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Stojakovic
ЗорицаСтојаковићШеф студентске службе - II-11Електротехнички факултетzorica.stojakovic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Zorica Stojakovic
ЛидијаСтојаковићРадник на телефонској централи - II-40Медицински факултет051/321-18718nenastavno_osoblje Lidija Stojakovic
дрЗоранСтојановићЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Zoran Stojanovic
СлавицаСтојановићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Slavica Stojanovic
ДанијелаСтојичићРеферент за административно-техничке послове - II-36Правни факултетdanijela.stojicic@pf.unibl.org051/339-05518nenastavno_osoblje Danijela Stojicic
СоњаСтојичић ГрујићБиблиотекар - II-29Машински факултетsonja.stojicic-grujic@mf.unibl.org051/453-000 lok.15718nenastavno_osoblje Sonja Stojicic Grujic
АлександраСтојковићВиши стручни сарадник за издавачку дјелатност - I-2-2-2Ректоратaleksandra.stojkovic@unibl.org051/321-27718nenastavno_osoblje Aleksandra Stojkovic
АнетаСтојменовскиЛаборант/виши лаборант - III-2-3-3-9Медицински факултет18nenastavno_osoblje Aneta Stojmenovski
СлађанаСтојнићРеферент за студентска питања II-25Правни факултетsladjana.stojnic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Sladjana Stojnic
БожанаСтојчевићШеф студентске службе - II-11Филозофски факултетbozana.stojcevic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Bozana Stojcevic
ВеснаСтраживукТехнички секретар - II-34Правни факултетvesna.strazivuk@pf.unibl.org051/339-00218nenastavno_osoblje Vesna Strazivuk
ДраганаСтупарРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragana.stupar@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Dragana Stupar
РадаСтупарЛаборант/виши лаборант - II-31Институт за генетичке ресурсеrada.stupar@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Rada Stupar
РанкаСубашићСпремачица - II-41Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Ranka Subasic
АндрејаСуботићРеферент за административно-техничке послове - II-36Академија умјетностиandreja.subotic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Andreja Subotic
ЈеленаСуботићСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет051 234 10018nenastavno_osoblje Jelena Subotic
БиљанаСузићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Biljana Suzic
НаташаСукара-ЂурицаВиши/стручни сарадник за контролу улазне документације - I-4-3-4Ректоратnatasa.sukara-djurica@unibl.org18nenastavno_osoblje Natasa Sukara-Djurica
БранкаТанасићВиши књижничар/књижничар - II-30Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Branka Tanasic
МитјаТањгаШеф рачунарског центра - II-13Природно-математички факултетmitja.tanjga@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Mitja Tanjga
ДанијелТелебакШеф библиотеке - II-12Економски факултетdanijel.telebak@ef.unibl.org18nenastavno_osoblje Danijel Telebak
НиколинаТелебакСтручни сарадник за књиговодствене послове - II-18Академија умјетностиnikolina.telebak@au.unibl.org051/348-81018nenastavno_osoblje Nikolina Telebak
СандраТепићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Sandra Tepic
СтефаниТепићТехнички сарадник/виши технички сарадник -III-2-6-10Институт за генетичке ресурсеstefani.tepic@igr.unibl.org051/348-08018nenastavno_osoblje Stefani Tepic
АнаТешићСтручни сарадник за наставу - II-17Академија умјетностиana.tesic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Ana Tesic
МихајлоТовиловићПриродно-математички факултет17nenastavno_osoblje Mihajlo Tovilovic
РадаТодићВиши књижничар/књижничар - II-30Природно-математички факултетrada.todic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Rada Todic
ВањаТодоровићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-26Електротехнички факултетvanja.todorovic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Vanja Todorovic
МаринаТодоровићСекретар факултета/академије/института - II-10Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmarina.todorovic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Marina Todorovic
дрЗоранТодоровићаМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Zoran Todorovica
ВераТокићСпремачица - II-41Медицински факултет18nenastavno_osoblje Vera Tokic
МиланТомецићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-45Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Milan Tomecic
СњежанаТомићСпремачица - II-41Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Snjezana Tomic
ЉиљанаТомовићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетljiljana.tomovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljiljana Tomovic
БорисТопаловићВиши/стручни сарадник - администратор базе података - I-3-4-3Ректоратboris.topalovic@unibl.org051/321-07918nenastavno_osoblje Boris Topalovic
АлександраТопићМедицински факултетaleksandra.topic@med.unibl.org17nenastavno_osoblje Aleksandra Topic
ЖељкоТопићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Zeljko Topic
ЗоранТопићРеферент за противпожарну заштиту и заштиту на раду - I-3-5-2Ректоратzoran.topic@unibl.org051/349-97118nenastavno_osoblje Zoran Topic
ВањаТопић-ГајићСекретар факултета/академије/института - II-10Економски факултетvanja.topic-gajic@ef.unibl.org18nenastavno_osoblje Vanja Topic-Gajic
ЖанаТопић СтоисављевићРеферент за административно-техничке послове - II-36Медицински факултетzana.stoisavljevic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Zana Topic Stoisavljevic
БожанаТошићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Bozana Tosic
ЛазарелаТраварВиши/стручни сарадник за послове одржавања - I-4-2-4Ректоратlazarela.travar@unibl.org051/326-01018nenastavno_osoblje Lazarela Travar
НиколаТраварСтручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду II-22Институт за генетичке ресурсеnikola.travar@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Nikola Travar
дрСашаТраиловићаМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Sasa Trailovica
БојанаТрбићРуководилац Универзитетског центра за помоћ студентима са инвалидитетом - I-2-1-3-1Ректоратbojana.trbic@unibl.org18nenastavno_osoblje Bojana Trbic
дрИгорТрбојевићЛаборант/виши лаборант - II-31Природно-математички факултетigor.trbojevic@pmf.unibl.org18nenastavno_osobljedr Igor Trbojevic
МирославТремлСтручни сарадник за наставу - II-17Природно-математички факултетmiroslav.treml@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Miroslav Treml
ЗоранТривићСтручни сарадник за наставу - II-17Филозофски факултетzoran.trivic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Zoran Trivic
СунчицаТркуља ШушњарАкадемија умјетности18nenastavno_osoblje Suncica Trkulja Susnjar
БранкаТрнинићСекретар факултета/академије/института - II-10Природно-математички факултетbranka.trninic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Branka Trninic
ДушкоТрнинићКућни мајстор - II-38Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Dusko Trninic
МирјанаТрубајићСпремачица - II-41Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Mirjana Trubajic
СараТрубајићЗубни техничар -III-2-3-1-11Медицински факултет18nenastavno_osoblje Sara Trubajic
ВањаТубићБиблиотекар - II-29Електротехнички факултетvanja.tubic@etf.unibl.org051 221 86218nenastavno_osoblje Vanja Tubic
ДраганаТубићСпремачица - II-41Академија умјетности18nenastavno_osoblje Dragana Tubic
МиланЋелићМрежни администратор - II-27Правни факултетmilan.celic@unibl.org18nenastavno_osoblje Milan Celic
ДраганаЋетковић МарићСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултетdragana.maric-cetkovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragana Cetkovic Maric
ЈагодаЋетојевићСпремачица - II-41Академија умјетности051/217-73718nenastavno_osoblje Jagoda Cetojevic
ЗвезданЋулафићРадник на телефонској централи - II-40Медицински факултетzvezdan.culafic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Zvezdan Culafic
ДобрилаЋулумСпремачица - II-41Академија умјетности18nenastavno_osoblje Dobrila Culum
СвијетланаЋућунТехнички секретар - II-34Факултет безбједносних наукаinfo@fbn.unibl.org051/333-60318nenastavno_osoblje Svijetlana Cucun
ДраганУбовићКућни мајстор - II-38Шумарски факултетdragan.ubovic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Dragan Ubovic
мрРадмилаУбовићМедицински факултет18nenastavno_osobljemr Radmila Ubovic
ЉубишаУдовичићРуководилац Јединице за интерну ревизију - I-1-5-1Ректоратljubisa.udovicic@unibl.org051/326-01118nenastavno_osoblje Ljubisa Udovicic
ЖивкоУдовчићРадник на телефонској централи - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Zivko Udovcic
ТатјанаУдовчићСпремачица - II-41Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Tatjana Udovcic
БиљанаУлетиловићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетbiljana.uletilovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Biljana Uletilovic
ЗоранУљаревићСтручни сарадник за пројекте и међународну сарадњу - III-2-8-1Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzoran.uljarevic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zoran Uljarevic
ВладимиркаУмићевићСпремачица - II-41Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Vladimirka Umicevic
СоњаУмићевићСарадник на пројекту -III-2-6-6Институт за генетичке ресурсеsonja.raseta@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Sonja Umicevic
мрНиколаФабијанићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljemr Nikola Fabijanic
дрЈованаФорцанЕкономски факултет17nenastavno_osobljedr Jovana Forcan
дрНиколинаФригановићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Nikolina Friganovic
ЖанаХајнешевићРеферент за студентска питања II-25Рударски факултетzana.hajnesevic@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Zana Hajnesevic
СанелаХалубМедицински факултет18nenastavno_osoblje Sanela Halub
БарбараХанушФилозофски факултет18nenastavno_osoblje Barbara Hanus
ГорданаЦвијетићСпремачица - II-41Машински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Gordana Cvijetic
ЈованаЦвијићСекретар факултета/академије/института - II-10Факултет физичког васпитања и спортаjovana.cvijic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Jovana Cvijic
МилијаЦвишићРадник на телефонској централи - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Milija Cvisic
МиркоЦвишићКућни мајстор - II-38Природно-математички факултетmirko.cvisic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Mirko Cvisic
ТањаЦвјетковићЛаборант/виши лаборант - II-31Медицински факултетtanja.cvjetkovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Tanja Cvjetkovic
дрМирославЦрногорацРударски факултет17nenastavno_osobljedr Miroslav Crnogorac
НемањаЧавићВиши/стручни сарадник за план и анализу - I-4-4-3Ректоратnemanja.cavic@unibl.org18nenastavno_osoblje Nemanja Cavic
ДијанаЧајићСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Dijana Cajic
ОгњенЧалићШеф рачунарског центра - II-13Електротехнички факултетognjen.calic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Ognjen Calic
ГоранЧампараМедицински факултет18nenastavno_osoblje Goran Campara
НаташаЧегарСпремачица - II-41Економски факултет18nenastavno_osoblje Natasa Cegar
СвјетланаЧекоЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетsvjetlana.ceko@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Svjetlana Ceko
дрНаташаЧерековићРадник на пројектуРекторатnatasa.cerekovic@unibl.org18nenastavno_osobljedr Natasa Cerekovic
СандраЧихорићСтручни сарадник у настави са страним студентима - III-2-9-1Факултет безбједносних наука18nenastavno_osoblje Sandra Cihoric
МомиркаЧолићСпремачица - II-41Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Momirka Colic
ЈеленаЧоловићВиши/стручни сарадник за подршку рада органа управљања - I-3-3-2Ректоратjelena.colovic@unibl.org051/321-27918nenastavno_osoblje Jelena Colovic
дрМетодЧрешнарТехнолошки факултетmetod.cresnar@tf.unibl.org051/465-03217nenastavno_osobljedr Metod Cresnar
ОљаЧуковићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Olja Cukovic
ЈеленаЧучковићСтручни сарадник за имплементацију и сарадњу са привредом - II-20Шумарски факултетjelena.subotic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Jelena Cuckovic
ДанијелШамараПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Danijel Samara
НенадШамараПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Nenad Samara
дрТатјанаШарацТехнолошки факултет17nenastavno_osobljedr Tatjana Sarac
БојанаШарићРеферент за студентска питања II-25Природно-математички факултетbojana.bajuk@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Bojana Saric
мрБориславШарићФакултет безбједносних наука17nenastavno_osobljemr Borislav Saric
МаријаШеваСпремачица - II-41Медицински факултет18nenastavno_osoblje Marija Seva
ДраганаШевоИнтерни ревизор - I-1-5-2Ректоратdragana.sevo@unibl.org051/326-00218nenastavno_osoblje Dragana Sevo
АнђелкоШешићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Andjelko Sesic
НаташаШешићРадник на телефонској централи - II-40Правни факултет051/339-00118nenastavno_osoblje Natasa Sesic
ЈованаШикманЗубни техничар -III-2-3-1-11Медицински факултет234 10018nenastavno_osoblje Jovana Sikman
НадаШикманРадник на телефонској централи - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Nada Sikman
ЈеленаШиповацРадник на телефонској централи - II-40Медицински факултетjelena.sipovac@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Sipovac
БожанаШкорићРеферент за студентска питања II-25Економски факултетbozana.skoric@ef.unibl.org051/430-02018nenastavno_osoblje Bozana Skoric
ВеснаШкрбићЛаборант/виши лаборант - II-31Пољопривредни факултетvesna.skrbic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Skrbic
ЉубицаШкрбићДоктор стоматологије - специјалиста ортопедије вилица -III-2-3-1-3Медицински факултет18nenastavno_osoblje Ljubica Skrbic
НевенкоШкрбићЧувар - портир - II-43Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Nevenko Skrbic
СлавојкаШкрбићСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Slavojka Skrbic
ДушкоШљивићВиши књижничар/књижничар - II-30Технолошки факултетdusko.sljivic@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusko Sljivic
СашаШљивићПортир - чувар - I-3-5-3Ректорат051/340-14218nenastavno_osoblje Sasa Sljivic
ЈеленаШоботЛаборант/виши лаборант - II-31Медицински факултетjelena.sobot@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Sobot
ВеселкаШормазРадник на телефонској централи - II-40Правни факултет051/339-00118nenastavno_osoblje Veselka Sormaz
ВладимирШормазМедицински факултет18nenastavno_osoblje Vladimir Sormaz
ДраганаШормазСтоматолошка сестра -III-2-3-1-9Медицински факултет18nenastavno_osoblje Dragana Sormaz
МиломиркаШтрбацСпремачица - II-41Машински факултет065/701-45818nenastavno_osoblje Milomirka Strbac
РаткаШтрбацСпремачица - II-41Медицински факултет18nenastavno_osoblje Ratka Strbac
БориславШтулићМрежни администратор - II-27Факултет политичких наукаborislav.stulic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Borislav Stulic
ДијанаШукалоСекретар факултета/академије/института - II-10Академија умјетностиdijana.sukalo@au.unibl.org051 348 80818nenastavno_osoblje Dijana Sukalo
РаданаШукалоРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратradana.sukalo@unibl.org051/326-02418nenastavno_osoblje Radana Sukalo
СлавицаШукалоСтручни сарадник за наставу - II-17Факултет безбједносних наукаslavica.sukalo@fbn.unibl.org051/333-64418nenastavno_osoblje Slavica Sukalo
дрДраганаШуњкаПољопривредни факултет17nenastavno_osobljedr Dragana Sunjka
МиланШушиловићЗубни техничар -III-2-3-1-11Медицински факултетmilan.susilovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Milan Susilovic
дрRobertoRussiредовни професорФилолошки факултетroberto.russi@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Roberto Russi
дрРенатаАгостиниредовни професорАкадемија умјетностиrenata.agostini@au.unibl.org17saradnik dr Renata Agostini
дрВеснаАлексићредовни професорЕкономски факултетvesna.aleksic@ef.unibl.org051/430-01517saradnik dr Vesna Aleksic
дрСрђанАмиџићредовни професорЕкономски факултетsrdjan.amidzic@ef.unibl.org051/430-05617 dr Srdjan Amidzic
дрВеснаАнтићредовни професорПриродно-математички факултет17 dr Vesna Antic
дрМалишаАнтићредовни професорПриродно-математички факултетmalisa.antic@pmf.unibl.org17 dr Malisa Antic
мрРадошАнтонијевићредовни професорАкадемија умјетности17 mr Rados Antonijevic
дрБиљанаАнтуновићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbiljana.antunovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Biljana Antunovic
дрМирјанаАрежинаредовни професорФилолошки факултетmirjana.arezina@flf.unibl.org051/340-12117saradnik dr Mirjana Arezina
дрМилошАрсеновићредовни професорПриродно-математички факултетmilos.arsenovic@pmf.unibl.org17 dr Milos Arsenovic
дрЗоранАрсовићредовни професорФилозофски факултетzoran.arsovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Zoran Arsovic
дрЈовоАтељевићредовни професорЕкономски факултетjovo.ateljevic@ef.unibl.org051/430-03117saradnik dr Jovo Ateljevic
дрЉиљанаАћимовићредовни професорФилолошки факултетljiljana.acimovic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik dr Ljiljana Acimovic
дрБиљанаБабићредовни професорФилолошки факултетbiljana.babic@flf.unibl.org051/340-12417saradnik dr Biljana Babic
дрЖељкаБабићредовни професорФилолошки факултетzeljka.babic@flf.unibl.org051/340-13317saradnik dr Zeljka Babic
дрЗденкаБабићредовни професорЕлектротехнички факултетzdenka.babic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Zdenka Babic
дрМилошБабићредовни професорАкадемија умјетностиmilos.babic@au.unibl.org17 dr Milos Babic
дрДаворинБајићредовни професорПриродно-математички факултетdavorin.bajic@pmf.unibl.org17saradnik dr Davorin Bajic
мрЗоранБановићредовни професорАкадемија умјетностиzoran.banovic@au.unibl.org051/301-21117saradnik mr Zoran Banovic
дрДраганаБашићредовни професорЕкономски факултетdragana.basic@ef.unibl.org051/430-01317saradnik dr Dragana Basic
дрСнежанаБијелићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаsnezana.bijelic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Snezana Bijelic
дрТатјанаБијелићредовни професорФилолошки факултетtatjana.bijelic@flf.unibl.org051/340-13317saradnik dr Tatjana Bijelic
мрДинкоБлагојевићредовни професорАкадемија умјетностиdinko.blagojevic@au.unibl.org051/308-26317saradnik mr Dinko Blagojevic
дрБранкоБланушаредовни професорЕлектротехнички факултетbranko.blanusa@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Branko Blanusa
дрАлександарБогданићредовни професорФакултет политичких наукаaleksandar.bogdanic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Aleksandar Bogdanic
дрДушкоБогданићредовни професорПриродно-математички факултетdusko.bogdanic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusko Bogdanic
дрСветозарБогојевићредовни професорФилозофски факултетsvetozar.bogojevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Svetozar Bogojevic
дрБранкоБожићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbranko.bozic@aggf.unibl.org17 dr Branko Bozic
дрТатјанаБотићредовни професорТехнолошки факултетtatjana.botic@tf.unibl.org051/434-377 лок 13917saradnik dr Tatjana Botic
дрГоранБошковићредовни професорФакултет безбједносних наукаgoran.boskovic@kpa.edu.rs051/333-60317 dr Goran Boskovic
дрГоранБошњакредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаgoran.bosnjak@ffvs.unibl.org17saradnik dr Goran Bosnjak
мрДанкоБркићредовни професорАкадемија умјетностиdanko.brkic@au.unibl.org17saradnik mr Danko Brkic
дрДушанкаБундалоредовни професорФилозофски факултетdusanka.bundalo@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Dusanka Bundalo
дрМаријаБургић-Радмановићредовни професорМедицински факултетmarija.burgic-radmanovic@med.unibl.org17 dr Marija Burgic-Radmanovic
дрБожоВажићредовни професорПољопривредни факултетbozo.vazic@agro.unibl.org17saradnik dr Bozo Vazic
дрНадаВаселићредовни професорФилозофски факултетnada.vaselic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Nada Vaselic
дрЗоранВасиљевићредовни професорПравни факултетzoran.vasiljevic@pf.unibl.org051/339-01417saradnik dr Zoran Vasiljevic
дрСлавицаВасиљевић Илићредовни професорФилолошки факултетslavica.vasiljevic-ilic@flf.unibl.org051/340-12417saradnik dr Slavica Vasiljevic Ilic
дрДрагишаВасићредовни професорФилозофски факултетdragisa.vasic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Dragisa Vasic
дрЖељкоВашкоредовни професорПољопривредни факултетzeljko.vasko@agro.unibl.org17saradnik dr Zeljko Vasko
ДрагоВејновићредовни професорАкадемија умјетностиdrago.vejnovic@au.unibl.org17saradnik Drago Vejnovic
дрДушкоВејновићредовни професорШумарски факултетdusko.vejnovic@sf.unibl.org17saradnik dr Dusko Vejnovic
дрСашаВељковићредовни професорЕкономски факултет17 dr Sasa Veljkovic
дрАнтонијаВерхазредовни професорМедицински факултетantonija.verhaz@med.unibl.org17 dr Antonija Verhaz
дрСинишаВидаковићредовни професорАкадемија умјетностиsinisa.vidakovic@au.unibl.org17saradnik dr Sinisa Vidakovic
дрСтојкоВидовићредовни професорМедицински факултетstojko.vidovic@med.unibl.org17saradnik dr Stojko Vidovic
дрДраганаВилићредовни професорЕкономски факултетdragana.vilic@ef.unibl.org051/430-03717saradnik dr Dragana Vilic
дрНаташаВилићредовни професорФилозофски факултетnatasa.vilic@ff.unibl.org17saradnik dr Natasa Vilic
дрВластимирВлатковићредовни професорМедицински факултетvlastimir.vlatkovic@med.unibl.org17 dr Vlastimir Vlatkovic
дрМиленкоВојводићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаmilenko.vojvodic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Milenko Vojvodic
дрЗоранВујковићредовни професорМедицински факултетzoran.vujkovic@med.unibl.org17saradnik dr Zoran Vujkovic
дрЂорђеВуковићредовни професорФакултет политичких наукаdjordje.vukovic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Djordje Vukovic
дрДушкоВулићредовни професорМедицински факултетdusko.vulic@med.unibl.org051/241-23917saradnik dr Dusko Vulic
дрСашаВученовићредовни професорЕкономски факултетsasa.vucenovic@ef.unibl.org051/430-03717saradnik dr Sasa Vucenovic
дрСинишаВученовићредовни професорПриродно-математички факултетsinisa.vucenovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sinisa Vucenovic
дрИгорВучковићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаigor.vuckovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Igor Vuckovic
мрБиљанаГаврановићредовни професорАкадемија умјетностиbiljana.gavranovic@au.unibl.org051/312-97717saradnik mr Biljana Gavranovic
дрВеснаГајанинредовни професорМедицински факултетvesna.gajanin@med.unibl.org17saradnik dr Vesna Gajanin
дрРадославГајанинредовни професорМедицински факултетradoslav.gajanin@med.unibl.org17saradnik dr Radoslav Gajanin
ДрашкоГајићредовни професорАкадемија умјетностиdrasko.gajic@au.unibl.org051/310-25917saradnik Drasko Gajic
дрПредрагГајићредовни професорЕкономски факултетpredrag.gajic@ef.unibl.org051/430-01017 dr Predrag Gajic
дрАлександарГанићредовни професорРударски факултет052/241-66017 dr Aleksandar Ganic
дрГорданаГардашевићредовни професорЕлектротехнички факултетgordana.gardasevic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Gordana Gardasevic
дрДраганГачићредовни професорШумарски факултет17 dr Dragan Gacic
дрПетарГвероредовни професорМашински факултетpetar.gvero@mf.unibl.org051/433-09717saradnik dr Petar Gvero
мрСлободанГерићредовни професорАкадемија умјетностиslobodan.geric@au.unibl.org17 mr Slobodan Geric
дрБранкоГлавоњићредовни професорШумарски факултетbranko.glavonjic@sf.unibl.org051/464-62817 dr Branko Glavonjic
дрНаташаГлишићредовни професорАкадемија умјетностиnatasa.glisic@au.unibl.org17saradnik dr Natasa Glisic
дрГорданаГлобочки Лакићредовни професорМашински факултетgordana.globocki-lakic@mf.unibl.org051/433-03417saradnik dr Gordana Globocki Lakic
дрРајкоГњаторедовни професорПриродно-математички факултетrajko.gnjato@pmf.unibl.org051/319-14217 dr Rajko Gnjato
дрЗоранГоведарредовни професорШумарски факултетzoran.govedar@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zoran Govedar
дрМироГоведарицаредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmiro.govedarica@aggf.unibl.org17 dr Miro Govedarica
дрВалентинаГолубовић Бугарскиредовни професорМашински факултетvalentina.golubovic-bugarski@mf.unibl.org051 433 06117saradnik dr Valentina Golubovic Bugarski
дрГоранГраховацредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаgoran.grahovac@ffvs.unibl.org17saradnik dr Goran Grahovac
дрДраганаГрујићредовни професорТехнолошки факултетdragana.grujic@tf.unibl.org051/434-364 лок 11817saradnik dr Dragana Grujic
дрСлавицаГрујићредовни професорТехнолошки факултетslavica.grujic@tf.unibl.org051/434-374 лок 14117saradnik dr Slavica Grujic
дрБојанГузинаредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаbojan.guzina@ffvs.unibl.org17saradnik dr Bojan Guzina
дрРадославДекићредовни професорПриродно-математички факултетradoslav.dekic@pmf.unibl.org17saradnik dr Radoslav Dekic
дрДушкаДелићредовни професорПољопривредни факултетduska.delic@agro.unibl.org17saradnik dr Duska Delic
мрНовакДемоњићредовни професорАкадемија умјетностиnovak.demonjic@au.unibl.org17saradnik mr Novak Demonjic
дрРаденкоДобрашредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаradenko.dobras@ffvs.unibl.org17saradnik dr Radenko Dobras
мрМајаДодигредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmaja.dodig@aggf.unibl.org051/324-11017saradnik mr Maja Dodig
дрСандаДодикредовни професорАкадемија умјетностиsanda.dodik@au.unibl.org17saradnik dr Sanda Dodik
дрЉиљанаДошеновићредовни професорШумарски факултетljiljana.dosenovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Ljiljana Dosenovic
дрЉиљанаДринићредовни професорПољопривредни факултетljiljana.drinic@agro.unibl.org17saradnik dr Ljiljana Drinic
дрМирославДринићредовни професорФилозофски факултетmiroslav.drinic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Miroslav Drinic
дрПероДугићредовни професорТехнолошки факултетpero.dugic@tf.unibl.org051/434-373 лок 13417saradnik dr Pero Dugic
ГоранДујаковићредовни професорАкадемија умјетностиgoran.dujakovic@au.unibl.org17saradnik Goran Dujakovic
дрВојиславДукићредовни професорШумарски факултетvojislav.dukic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Vojislav Dukic
дрТатјанаДуроњићредовни професорФакултет политичких наукаtatjana.duronjic@fpn.unibl.org051/304-00117saradnik dr Tatjana Duronjic
дрСрђанДушанићредовни професорФилозофски факултетsrdjan.dusanic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Srdjan Dusanic
дрЗоранЂерићредовни професорАкадемија умјетностиzoran.djeric@au.unibl.org17 dr Zoran Djeric
дрГоранЂорђевићредовни професорПриродно-математички факултет17 dr Goran Djordjevic
дрДејанЂорђевићредовни професорПриродно-математички факултетdejan.djordjevic@pmf.unibl.org17 dr Dejan Djordjevic
мрМладенЂукићредовни професорАкадемија умјетностиmladen.djukic@au.unibl.org17saradnik mr Mladen Djukic
дрПејоЂурашиновићредовни професорФакултет политичких наукаpejo.djurasinovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Pejo Djurasinovic
дрВеснаЂурићредовни професорФакултет политичких наукаvesna.djuric@fpn.unibl.org051/304-00617saradnik dr Vesna Djuric
дрГорданаЂурићредовни професорПољопривредни факултетgordana.djuric@agro.unibl.org17saradnik dr Gordana Djuric
дрЗоранЂурићредовни професорЕлектротехнички факултетzoran.djuric@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Zoran Djuric
дрСлавишаЂуричићредовни професорМедицински факултет17 dr Slavisa Djuricic
мрБиљанаЂуровићредовни професорАкадемија умјетности17 mr Biljana Djurovic
дрНебојшаЕлезредовни професорПриродно-математички факултетnebojsa.elez@pmf.unibl.org17 dr Nebojsa Elez
дрМирјанаЖабићредовни професорТехнолошки факултетmirjana.zabic@tf.unibl.org17saradnik dr Mirjana Zabic
дрИгорЗекановићредовни професорПриродно-математички факултетigor.zekanovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Igor Zekanovic
мрНенадЗељићредовни професорАкадемија умјетностиnenad.zeljic@au.unibl.org011/355-330617saradnik mr Nenad Zeljic
дрСашаЗељковићредовни професорПриродно-математички факултетsasa.zeljkovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sasa Zeljkovic
дрИванаЗечевићредовни професорФилозофски факултетivana.zecevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Ivana Zecevic
дрРадомирЗрнићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаradomir.zrnic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Radomir Zrnic
дрСинишаИгњатовићредовни професорПриродно-математички факултетsinisa.ignjatovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sinisa Ignjatovic
дрБраниславаЈаковљевићредовни професорМедицински факултет17 dr Branislava Jakovljevic
дрВладимирЈаковљевићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаvladimir.jakovljevic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Vladimir Jakovljevic
дрКрстоЈандрићредовни професорМедицински факултетkrsto.jandric@med.unibl.org17 dr Krsto Jandric
дрДраганЈанковићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17 dr Dragan Jankovic
дрГоранЈањићредовни професорМашински факултетgoran.janjic@mf.unibl.org051/433-09317saradnik dr Goran Janjic
дрНинаЈањићредовни професорПриродно-математички факултетnina.janjic@pmf.unibl.org17saradnik dr Nina Janjic
дрСвјетланаЈањићредовни професорТехнолошки факултетsvjetlana.janjic@tf.unibl.org051/434-361 лок 14517saradnik dr Svjetlana Janjic
мрБиљанаЈашић-Радовановићредовни професорАкадемија умјетностиbiljana.jasic-radovanovic@au.unibl.org051/214-62217saradnik mr Biljana Jasic-Radovanovic
дрДијанаЈелићредовни професорПриродно-математички факултетdijana.jelic@med.unibl.org17saradnik dr Dijana Jelic
дрСлавишаЈењићредовни професорФилозофски факултетslavisa.jenjic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Slavisa Jenjic
дрБранимирЈованчићевићредовни професорПриродно-математички факултетbranimir.jovancicevic@pmf.unibl.org17 dr Branimir Jovancicevic
дрДушкоЈојићредовни професорПриродно-математички факултетdusko.jojic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusko Jojic
дрСимоЈокановићредовни професорМашински факултетsimo.jokanovic@mf.unibl.org051/433-09017saradnik dr Simo Jokanovic
НаташаЈокићредовни професорАкадемија умјетностиnatasa.jokic@au.unibl.org17saradnik Natasa Jokic
дрДраженкоЈоргићредовни професорФилозофски факултетdrazenko.jorgic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Drazenko Jorgic
дрСањаЈосифовић-Елезовићредовни професорФилолошки факултетsanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Sanja Josifovic-Elezovic
дрРаденкоЈотановићредовни професорПравни факултетradenko.jotanovic@pf.unibl.org051/339-06317saradnik dr Radenko Jotanovic
дрСтојаЈотановићредовни професорПољопривредни факултетstoja.jotanovic@agro.unibl.org17saradnik dr Stoja Jotanovic
мрАтилаКапитањредовни професорАкадемија умјетностиatila.kapitalj@au.unibl.org17 mr Atila Kapitanj
дрТамараКаралићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаtamara.karalic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Tamara Karalic
дрМиленаКарапетровићредовни професорФилозофски факултетmilena.karapetrovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Milena Karapetrovic
дрЈеленаКаришикредовни професорАкадемија умјетностиjelena.karisik@au.unibl.org17saradnik dr Jelena Karisik
дрРадивојеКеровићредовни професорФилозофски факултетradivoje.kerovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Radivoje Kerovic
дрДалиборКесићредовни професорФилолошки факултетdalibor.kesic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Dalibor Kesic
дрЛукаКецманредовни професорАкадемија умјетностиluka.kecman@au.unibl.org17saradnik dr Luka Kecman
дрДаркоКнежевићредовни професорМашински факултетdarko.knezevic@mf.unibl.org051/433-00217saradnik dr Darko Knezevic
дрЗлатанКовачевићредовни професорПољопривредни факултетzlatan.kovacevic@agro.unibl.org17saradnik dr Zlatan Kovacevic
дрСлавишаКовачевићредовни професорЕкономски факултетslavisa.kovacevic@ef.unibl.org051/430-02817saradnik dr Slavisa Kovacevic
дрТамараКовачевић-Прерадовићредовни професорМедицински факултет17 dr Tamara Kovacevic-Preradovic
дрЈасминКомићредовни професорЕкономски факултетjasmin.komic@ef.unibl.org051/430-01017saradnik dr Jasmin Komic
дрИлијаКомљеновићредовни професорПољопривредни факултетilija.komljenovic@agro.unibl.org051/330-95917saradnik dr Ilija Komljenovic
дрДанијелаКондићредовни професорПољопривредни факултетdanijela.kondic@agro.unibl.org17saradnik dr Danijela Kondic
дрДраганКостићредовни професорМедицински факултетdragan.kostic@med.unibl.org17 dr Dragan Kostic
мрЕленаКостић - Трепетоваредовни професорАкадемија умјетностиelena.kostic@au.unibl.org17saradnik mr Elena Kostic - Trepetova
дрМиленкоКрајишникредовни професорЕкономски факултетmilenko.krajisnik@ef.unibl.org051/430-04917saradnik dr Milenko Krajisnik
дрЗденкаКривокућаредовни професорМедицински факултетzdenka.krivokuca@med.unibl.org051/234-10117saradnik dr Zdenka Krivokuca
дрБиљанаКукавицаредовни професорПриродно-математички факултетbiljana.kukavica@pmf.unibl.org17saradnik dr Biljana Kukavica
дрСинишаКуртешредовни професорЕкономски факултетsinisa.kurtes@ef.unibl.org051/430-05617 dr Sinisa Kurtes
дрГоранЛазовићредовни професорМашински факултет00381/63/315-86917 dr Goran Lazovic
дрГоранЛатиновићредовни професорФилозофски факултетgoran.latinovic@ff.unibl.org +387 (0)51 322 78017saradnik dr Goran Latinovic
дрМиланЛечићредовни професорМашински факултет00381/63/8147-31017 dr Milan Lecic
дрРаданаЛукајићредовни професорФилолошки факултетradana.lukajic@flf.unibl.org051/340-13117saradnik dr Radana Lukajic
дрБогданЛукићредовни професорПриродно-математички факултетbogdan.lukic@pmf.unibl.org17 dr Bogdan Lukic
дрЗоранЛукићредовни професорЕкономски факултетzoran.lukic@ef.unibl.org051/430-02917saradnik dr Zoran Lukic
дрАдрианаЉубојевићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаadriana.ljubojevic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Adriana Ljubojevic
дрВеснаЉубојевићредовни професорМедицински факултетvesna.ljubojevic@med.unibl.org051/318-65017 dr Vesna Ljubojevic
дрМилкаМавијаредовни професорМедицински факултетmilka.mavija@med.unibl.org17 dr Milka Mavija
дрДанијелаМајсторовићредовни професорФилолошки факултетdanijela.majstorovic@flf.unibl.org051/340-13517saradnik dr Danijela Majstorovic
дрБранкаМаксимовићредовни професорПољопривредни факултетbranka.maksimovic@agro.unibl.org17saradnik dr Branka Maksimovic
дрЗоранМаксимовићредовни професорАкадемија умјетности17 dr Zoran Maksimovic
дрСинишаМаксимовићредовни професорМедицински факултетsinisa.maksimovic@med.unibl.org17 dr Sinisa Maksimovic
дрВладимирМалбашићредовни професорРударски факултетvladimir.malbasic@rf.unibl.org052/234-14217saradnik dr Vladimir Malbasic
дрМираМандићредовни професорПриродно-математички факултетmira.mandic@pmf.unibl.org17saradnik dr Mira Mandic
дрДрашкоМаринковићредовни професорПриродно-математички факултетdrasko.marinkovic@pmf.unibl.org051/319-14217saradnik dr Drasko Marinkovic
мрЛеонилаМарићредовни професорАкадемија умјетностиleonila.jocic@au.unibl.org051/313-64217saradnik mr Leonila Maric
дрПетарМарићредовни професорЕлектротехнички факултетpetar.maric@etf.unibl.org051/221-82017 dr Petar Maric
дрТатјанаМарјановићредовни професорФилолошки факултетtatjana.marjanovic@flf.unibl.org051/340-13517saradnik dr Tatjana Marjanovic
дрЖељкаМарјановић-Балабанредовни професорШумарски факултетzeljka.marjanovic-balaban@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zeljka Marjanovic-Balaban
дрИванкаМарковићредовни професорПравни факултетivanka.markovic@pf.unibl.org051/339-05117 dr Ivanka Markovic
дрМихајлоМарковићредовни професорПољопривредни факултетmihajlo.markovic@agro.unibl.org051/330-91517saradnik dr Mihajlo Markovic
дрДаркоМарчетићредовни професорМашински факултет17 dr Darko Marcetic
дрАмелаМатавуљредовни професорМедицински факултетamela.matavulj@med.unibl.org051/234-12117saradnik dr Amela Matavulj
дрМиланМатаругаредовни професорШумарски факултетmilan.mataruga@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Milan Mataruga
дрПетарМатићредовни професорЕлектротехнички факултетpetar.matic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Petar Matic
дрЗоранМаунагаредовни професорШумарски факултетzoran.maunaga@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zoran Maunaga
дрПерицаМацураредовни професорЕкономски факултетperica.macura@ef.unibl.org051/430-03217saradnik dr Perica Macura
дрСањаМацураредовни професорФилолошки факултетsanja.macura@flf.unibl.org051/340-12317saradnik dr Sanja Macura
дрИренаМедар-Тањгаредовни професорПриродно-математички факултетirena.medar-tanjga@pmf.unibl.org17saradnik dr Irena Medar-Tanjga
дрЉиљанаМијовићредовни професорПравни факултетljiljana.mijovic@pf.unibl.org051/339-03517saradnik dr Ljiljana Mijovic
дрБранеМикановићредовни професорФилозофски факултетbrane.mikanovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Brane Mikanovic
дрДејанМикеревићредовни професорЕкономски факултетdejan.mikerevic@ef.unibl.org051/430-04717saradnik dr Dejan Mikerevic
дрАлександарМилашиновићредовни професорМашински факултетaleksandar.milasinovic@mf.unibl.org051/433-06417saradnik dr Aleksandar Milasinovic
РадославМиленковићредовни професорАкадемија умјетности17 Radoslav Milenkovic
мрГорицаМилетић-Омчикусредовни професорАкадемија умјетностиgorica.miletic-omcikus@au.unibl.org17saradnik mr Gorica Miletic-Omcikus
дрИгорМилинковићредовни професорПравни факултетigor.milinkovic@pf.unibl.org051/339-02517saradnik dr Igor Milinkovic
дрМираМилићредовни професорШумарски факултетmira.milic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Mira Milic
дрСњежанаМилићевићредовни професорМедицински факултетsnjezana.milicevic@med.unibl.org17 dr Snjezana Milicevic
дрЗдравкоМиловановићредовни професорМашински факултетzdravko.milovanovic@mf.unibl.org051/433-06717saradnik dr Zdravko Milovanovic
дрБранкицаМилојевићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbrankica.milojevic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Brankica Milojevic
мрТатјанаМилошевић-Мијановићредовни професорАкадемија умјетности17 mr Tatjana Milosevic-Mijanovic
дрАлександарМилутиновићредовни професорРударски факултет17 dr Aleksandar Milutinovic
дрМладенМиљановићредовни професорАкадемија умјетностиmladen.miljanovic@au.unibl.org17saradnik dr Mladen Miljanovic
дрЖељкоМирјанићредовни професорПравни факултетzeljko.mirjanic@pf.unibl.org051/339-04617saradnik dr Zeljko Mirjanic
дрСинишаМитрићредовни професорПољопривредни факултетsinisa.mitric@agro.unibl.org17saradnik dr Sinisa Mitric
дрЖељкоМитровићредовни професорАкадемија умјетностиzeljko.mitrovic@au.unibl.org051/213-10417saradnik dr Zeljko Mitrovic
дрЗоранМитровићредовни професорЕлектротехнички факултетzoran.mitrovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Zoran Mitrovic
дрТатјанаМихајловићредовни професорФилозофски факултетtatjana.mihajlovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Tatjana Mihajlovic
мрМилутинМладеновићредовни професорАкадемија умјетностиmilutin.mladenovic@au.unibl.org17 mr Milutin Mladenovic
дрДраганМлађанредовни професорФакултет безбједносних наука17 dr Dragan Mladjan
дрЗорицаНикитовићредовни професорФилолошки факултетzorica.nikitovic@flf.unibl.org051/340-12317saradnik dr Zorica Nikitovic
мрЗоранНиколићредовни професорАкадемија умјетностиzoran.nikolic@au.unibl.org17saradnik mr Zoran Nikolic
дрИванНиколићредовни професорМедицински факултет17 dr Ivan Nikolic
дрАлександарОстојићредовни професорПољопривредни факултетaleksandar.ostojic@agro.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Ostojic
мрИванОташевићредовни професорАкадемија умјетностиivan.otasevic@au.unibl.org17saradnik mr Ivan Otasevic
дрСашаПавловићредовни професорАкадемија умјетностиsasa.pavlovic@au.unibl.org053/292-02017saradnik dr Sasa Pavlovic
дрЈеленкаПандуревићредовни професорФилолошки факултетjelenka.pandurevic@flf.unibl.org051/340-12417saradnik dr Jelenka Pandurevic
дрМиланПантићредовни професорПриродно-математички факултетmilan.pantic@pmf.unibl.org17 dr Milan Pantic
дрБорисПашалићредовни професорПољопривредни факултетboris.pasalic@agro.unibl.org17saradnik dr Boris Pasalic
дрДушкоПевуљаредовни професорФилолошки факултетdusko.pevulja@flf.unibl.org051/340-12817saradnik dr Dusko Pevulja
дрУрошПенаредовни професорПравни факултет051/339-02417 dr Uros Pena
дрПетарПендаредовни професорФилолошки факултетpetar.penda@flf.unibl.org051/340-13317saradnik dr Petar Penda
дрМирославПетковићредовни професорМедицински факултетmiroslav.petkovic@med.unibl.org17saradnik dr Miroslav Petkovic
дрСашаПетковићредовни професорЕкономски факултетsasa.petkovic@ef.unibl.org051/430-05717saradnik dr Sasa Petkovic
дрСнежанаПетковићредовни професорМашински факултетsnezana.petkovic@mf.unibl.org051/433-00817saradnik dr Snezana Petkovic
дрАлександраПетрашевићредовни професорПриродно-математички факултетaleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Petrasevic
дрБоркоПетровићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаborko.petrovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Borko Petrovic
дрЈагодаПетровићредовни професорФакултет политичких наукаjagoda.petrovic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Jagoda Petrovic
дрРадаПетровићредовни професорТехнолошки факултетrada.petrovic@tf.unibl.org051/434-379 лок 12617saradnik dr Rada Petrovic
дрТатјанаПешић-Брђанинредовни професорЕлектротехнички факултетtatjana.pesic-brdjanin@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Tatjana Pesic-Brdjanin
дрЈеленаПољашевићредовни професорЕкономски факултетjelena.poljasevic@ef.unibl.org051/430-04117saradnik dr Jelena Poljasevic
дрНенадПонорацредовни професорМедицински факултетnenad.ponorac@med.unibl.org17saradnik dr Nenad Ponorac
дрВитомирПоповићредовни професорПравни факултетvitomir.popovic@pf.unibl.org051/339-05017saradnik dr Vitomir Popovic
дрРанкоПоповићредовни професорФилолошки факултетranko.popovic@flf.unibl.org051/340-12817saradnik dr Ranko Popovic
мрСњежанаПоповић-Вулетаредовни професорАкадемија умјетностиsnjezana.popovic-vuleta@au.unibl.org17saradnik mr Snjezana Popovic-Vuleta
дрСњежанаПоповић-Пејичићредовни професорМедицински факултетsnjezana.popovic-pejicic@med.unibl.org17saradnik dr Snjezana Popovic-Pejicic
дрИванПравдићредовни професорАкадемија умјетности17 dr Ivan Pravdic
дрМирославПранићредовни професорПриродно-математички факултетmiroslav.pranic@pmf.unibl.org17saradnik dr Miroslav Pranic
дрЉубишаПрерадовићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетljubisa.preradovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Ljubisa Preradovic
дрНовоПржуљредовни професорПољопривредни факултетnovo.przulj@agro.unibl.org17saradnik dr Novo Przulj
дрТамараПрибишев-Белеслинредовни професорФилозофски факултетtamara.pribisev-beleslin@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Tamara Pribisev-Beleslin
дрИраПроданов Крајишникредовни професорАкадемија умјетности17 dr Ira Prodanov Krajisnik
дрСлободанкаПртијаредовни професорФилозофски факултетslobodanka.prtija@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Slobodanka Prtija
дрДраганаПурковић-Мацанредовни професорАкадемија умјетностиdragana.purkovic-macan@au.unibl.org17saradnik dr Dragana Purkovic-Macan
дрСтевоПуцарредовни професорЕкономски факултетstevo.pucar@ef.unibl.org051/430-03817saradnik dr Stevo Pucar
дрСањаРадановићредовни професорФилолошки факултетsanja.radanovic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik dr Sanja Radanovic
дрСањаРадетић Ловрићредовни професорФилозофски факултетsanja.radetic-lovric@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sanja Radetic Lovric
дрГоранРадивојацредовни професорЕкономски факултетgoran.radivojac@ef.unibl.org051/430-03317saradnik dr Goran Radivojac
дрДаркоРадићредовни професорПравни факултетdarko.radic@pf.unibl.org051/339-00317 dr Darko Radic
мрБранкаРадошевић-Митровићредовни професорАкадемија умјетностиbranka.radosevic-mitrovic@au.unibl.org17saradnik mr Branka Radosevic-Mitrovic
дрВеснаРајчевићредовни професорПриродно-математички факултетvesna.rajcevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Vesna Rajcevic
дрЗоранРакићредовни професорАкадемија умјетности17 dr Zoran Rakic
дрМиркоРаковићредовни професорМедицински факултетmirko.rakovic@med.unibl.org17 dr Mirko Rakovic
дрНелаРашета Симовићредовни професорМедицински факултетnela.raseta@med.unibl.org17saradnik dr Nela Raseta Simovic
дрМиодрагРегодићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmiodrag.regodic@aggf.unibl.org17saradnik dr Miodrag Regodic
дрБранкаРодић-Грабовацредовни професорТехнолошки факултетbranka.rodic-grabovac@tf.unibl.org051/434-358 лок 11017saradnik dr Branka Rodic-Grabovac
дрГорданаРоквић Кнежићредовни професорПољопривредни факултетgordana.rokvic@agro.unibl.org17saradnik dr Gordana Rokvic Knezic
дрАлександарСавановићредовни професорФакултет политичких наукаaleksandar.savanovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Aleksandar Savanovic
дрНебојшаСавићредовни професорПољопривредни факултетnebojsa.savic@agro.unibl.org17saradnik dr Nebojsa Savic
мрНемањаСавићредовни професорАкадемија умјетностиnemanja.savic@au.unibl.org17saradnik mr Nemanja Savic
дрСнежанаСавићредовни професорПравни факултетsnezana.savic@pf.unibl.org051/339-06217 dr Snezana Savic
мрСвјетланаСалић Митровићредовни професорАкадемија умјетностиsvjetlana.salic-mitrovic@au.unibl.org17saradnik mr Svjetlana Salic Mitrovic
дрМладенкоСаџакредовни професорФилолошки факултетmladenko.sadzak@flf.unibl.org051/340-12817saradnik dr Mladenko Sadzak
мрДуњаСимићредовни професорАкадемија умјетностиdunja.simic@au.unibl.org17saradnik mr Dunja Simic
дрСлободанСимовићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаslobodan.simovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Slobodan Simovic
дрСлавицаСладојевићредовни професорТехнолошки факултетslavica.sladojevic@tf.unibl.org17saradnik dr Slavica Sladojevic
дрПлатонСовиљредовни професорМашински факултет00381/36/181-479317 dr Platon Sovilj
мрПредрагСоломунредовни професорАкадемија умјетностиpredrag.solomun@au.unibl.org17saradnik mr Predrag Solomun
дрГоранСпасојевићредовни професорМедицински факултетgoran.spasojevic@med.unibl.org17saradnik dr Goran Spasojevic
дрЗоранСтанивуковићредовни професорШумарски факултетzoran.stanivukovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zoran Stanivukovic
дрМиленкоСтанковићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmilenko.stankovic@aggf.unibl.org051/225-19017saradnik dr Milenko Stankovic
дрТањаСтанковић - Јанковићредовни професорФилозофски факултетtanja.stankovic-jankovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Tanja Stankovic - Jankovic
дрВеранСтанојевићредовни професорФилолошки факултетveran.stanojevic@flf.unibl.org17 dr Veran Stanojevic
мрИвицаСтевановићредовни професорАкадемија умјетностиivica.stevanovic@au.unibl.org17 mr Ivica Stevanovic
дрПредрагСтефановредовни професорЕлектротехнички факултет17 dr Predrag Stefanov
дрСвјетланаСтоисављевић Шатараредовни професорМедицински факултетsvjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org051/358-41017saradnik dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
дрТоплицаСтојановићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаtoplica.stojanovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Toplica Stojanovic
дрМилошСтојиљковићредовни професорМедицински факултетmilos.stojiljkovic@med.unibl.org17saradnik dr Milos Stojiljkovic
дрМирјанаСтојисављевићредовни професорФилолошки факултетmirjana.stojisavljevic@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Mirjana Stojisavljevic
дрМихајлоСтојчићредовни професорМашински факултетmihajlo.stojcic@mf.unibl.org051/433-06317saradnik dr Mihajlo Stojcic
дрДанеСубошићредовни професорФакултет безбједносних наука051/333-60317 dr Dane Subosic
дрЗоранаТанасићредовни професорМашински факултетzorana.tanasic@mf.unibl.org051/433-00317saradnik dr Zorana Tanasic
дрГорданаТешановићредовни професорМедицински факултетgordana.tesanovic@med.unibl.org17saradnik dr Gordana Tesanovic
дрМиланТицаредовни професорМашински факултетmilan.tica@mf.unibl.org051/433-03917saradnik dr Milan Tica
дрМладенТодићредовни професорМашински факултетmladen.todic@mf.unibl.org051/433-09517saradnik dr Mladen Todic
дрВидаТодоровићредовни професорПољопривредни факултетvida.todorovic@agro.unibl.org17saradnik dr Vida Todorovic
дрЗдравкоТодоровићредовни професорЕкономски факултетzdravko.todorovic@ef.unibl.org051/430-05117saradnik dr Zdravko Todorovic
дрИгорТодоровићредовни професорЕкономски факултетigor.todorovic@ef.unibl.org051/430-06617saradnik dr Igor Todorovic
дрЉиљанаТопалић-Тривуновићредовни професорТехнолошки факултетljiljana.topalic-trivunovic@tf.unibl.org051/434-370 лок. 13017saradnik dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
дрРадиславТошићредовни професорПриродно-математички факултетradislav.tosic@pmf.unibl.org17saradnik dr Radislav Tosic
дрРадулеТошовићредовни професорРударски факултетradule.tosovic@rf.unibl.org052/241-66017 dr Radule Tosovic
дрГоранТрбићредовни професорПриродно-математички факултетgoran.trbic@pmf.unibl.org17saradnik dr Goran Trbic
дрМиланТривунићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17 dr Milan Trivunic
дрВојиславТркуљаредовни професорПољопривредни факултетvojislav.trkulja@agro.unibl.org17 dr Vojislav Trkulja
дрВладимирТурјачанинредовни професорФилозофски факултетvladimir.turjacanin@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Vladimir Turjacanin
дрЈованЋулумредовни професорМедицински факултетjovan.culum@med.unibl.org17 dr Jovan Culum
дрСнежанаУлетиловићредовни професорМедицински факултетsnezana.uletilovic@med.unibl.org17saradnik dr Snezana Uletilovic
дрМатоУљаревићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmato.uljarevic@aggf.unibl.org17saradnik dr Mato Uljarevic
дрДејанФилиповићредовни професорПриродно-математички факултетdejan.filipovic@pmf.unibl.org17 dr Dejan Filipovic
дрМиодрагХаџистевићредовни професорМашински факултетmiodrag.hadzistevic@mf.unibl.org00381/63/8089-60917 dr Miodrag Hadzistevic
дрАлександраХаџићредовни професорФилозофски факултетaleksandra.hadzic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Aleksandra Hadzic
ТимеаХотићредовни професорАкадемија умјетностиtimea.hotic@au.unibl.org051/358-82417saradnik Timea Hotic
дрМиљанЦветковићредовни професорПољопривредни факултетmiljan.cvetkovic@agro.unibl.org17saradnik dr Miljan Cvetkovic
дрДијанаЦрњакредовни професорФилолошки факултетdijana.crnjak@flf.unibl.org051/340-12117saradnik dr Dijana Crnjak
мрАрсенЧаркићредовни професорАкадемија умјетностиarsen.carkic@au.unibl.org051/304-24517saradnik mr Arsen Carkic
дрЂорђеЧичаредовни професорМашински факултетdjordje.cica@mf.unibl.org051/433-06817saradnik dr Djordje Cica
дрВалеријаШауларедовни професорПравни факултетvalerija.saula@pf.unibl.org051/339-06117saradnik dr Valerija Saula
дрЉиљанаШеворедовни професорАкадемија умјетностиljiljana.sevo@au.unibl.org051/240-11017saradnik dr Ljiljana Sevo
дрАлександраШиндић-Радићредовни професорФилозофски факултетaleksandra.sindic-radic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Aleksandra Sindic-Radic
дрРанкоШкрбићредовни професорМедицински факултетranko.skrbic@med.unibl.org051/234-11717saradnik dr Ranko Skrbic
дрСашаШмуљаредовни професорФилолошки факултетsasa.smulja@flf.unibl.org051/340-12317saradnik dr Sasa Smulja
дрМилошШолајаредовни професорФакултет политичких наукаmilos.solaja@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Milos Solaja
дрДраганаШћеповићредовни професорФакултет политичких наукаdragana.scepovic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Dragana Scepovic
дрВеснаШућур Јањетовићредовни професорФакултет политичких наукаvesna.sucur-janjetovic@fpn.unibl.org 051/304-01717saradnik dr Vesna Sucur Janjetovic
дрStefano SachaAdamoванредни професорФилолошки факултетstefano.adamo@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Stefano Sacha Adamo
дрДубравкоАлексићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdubravko.aleksic@aggf.unibl.org17saradnik dr Dubravko Aleksic
мрЗоранАлексићванредни професорМедицински факултетzoran.aleksic@med.unibl.org17 mr Zoran Aleksic
дрЉиљанаАмиџићванредни професорМедицински факултетljiljana.amidzic@med.unibl.org17saradnik dr Ljiljana Amidzic
дрАдрианаАрбутинаванредни професорМедицински факултетadriana.arbutina@med.unibl.org17saradnik dr Adriana Arbutina
дрРадмилаАрбутинаванредни професорМедицински факултетradmila.arbutina@med.unibl.org17saradnik dr Radmila Arbutina
дрБорисБабићванредни професорФилозофски факултетboris.babic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Boris Babic
дрДрагољубБајићванредни професорРударски факултетdragoljub.bajic@rf.unibl.org052 241 66017 dr Dragoljub Bajic
дрМилицаБалабанванредни професорПриродно-математички факултетmilica.balaban@pmf.unibl.org17saradnik dr Milica Balaban
дрМладенБањанинванредни професорЕлектротехнички факултет17 dr Mladen Banjanin
дрСлавојкаБештић-Бронзаванредни професорФилозофски факултетslavojka.bestic-bronza@ff.unibl.org051/322-78017 dr Slavojka Bestic-Bronza
ВелимирБланићванредни професорАкадемија умјетностиvelimir.blanic@au.unibl.org17saradnik Velimir Blanic
дрАлександарБорковићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетaleksandar.borkovic@aggf.unibl.org051/462-54317 dr Aleksandar Borkovic
дрЗоранБоровићванредни професорЕкономски факултетzoran.borovic@ef.unibl.org051/430-02317saradnik dr Zoran Borovic
дрСветланаБоројевићванредни професорФилозофски факултетsvetlana.borojevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Svetlana Borojevic
дрСтевоБоројевићванредни професорМашински факултетstevo.borojevic@mf.unibl.org051/433-06617saradnik dr Stevo Borojevic
дрБорутБосанчићванредни професорПољопривредни факултетborut.bosancic@agro.unibl.org17saradnik dr Borut Bosancic
дрБошкоБранковићванредни професорФилозофски факултетbosko.brankovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Bosko Brankovic
дрДраженБрђанинванредни професорЕлектротехнички факултетdrazen.brdjanin@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Drazen Brdjanin
дрБороБронзаванредни професорФилозофски факултетboro.bronza@ff.unibl.org051/322-78017 dr Boro Bronza
дрГорданаБроћетаванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетgordana.broceta@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Gordana Broceta
дрЈугославБрујићванредни професорШумарски факултетjugoslav.brujic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Jugoslav Brujic
дрМилијанаБухаванредни професорПравни факултетmilijana.buha@pf.unibl.org051/339-01217saradnik dr Milijana Buha
дрЛадиславВасилишинванредни професорТехнолошки факултетladislav.vasilisin@tf.unibl.org051/434-37617saradnik dr Ladislav Vasilisin
дрБојанаВасиљевић Пољашевићванредни професорПравни факултетbojana.vasiljevic@pf.unibl.org051/339-04217 dr Bojana Vasiljevic Poljasevic
дрВалентинаВеселиновићванредни професорМедицински факултетvalentina.veselinovic@med.unibl.org17saradnik dr Valentina Veselinovic
дрБиљанаВојводићванредни професорМашински факултетbiljana.vojvodic@mf.unibl.org17 dr Biljana Vojvodic
дрНевенкоВрањешванредни професорФакултет политичких наукаnevenko.vranjes@fpn.unibl.org17saradnik dr Nevenko Vranjes
дрЖанаВрућинићванредни професорФакултет безбједносних наукаzana.vrucinic@fbn.unibl.org051/333-61417saradnik dr Zana Vrucinic
дрСаритаВујковићванредни професорАкадемија умјетностиsarita.vujkovic@au.unibl.org17 dr Sarita Vujkovic
дрМилорадВујнићванредни професорМедицински факултетmilorad.vujnic@med.unibl.org17saradnik dr Milorad Vujnic
дрЖељкоВукићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаzeljko.vukic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Zeljko Vukic
дрЗоранВукојевићванредни професорМедицински факултетzoran.vukojevic@med.unibl.org051/586-98117 dr Zoran Vukojevic
дрГоранВучићванредни професорТехнолошки факултетgoran.vucic@tf.unibl.org051/434-376 лок 12317saradnik dr Goran Vucic
дрЖаркоГагићванредни професорМедицински факултетzarko.gagic@med.unibl.org17saradnik dr Zarko Gagic
дрДаријаГајићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdarija.gajic@aggf.unibl.org17saradnik dr Darija Gajic
дрНиколинаГердијанванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаnikolina.gerdijan@ffvs.unibl.org17saradnik dr Nikolina Gerdijan
дрДраганГлигорићванредни професорЕкономски факултетdragan.gligoric@ef.unibl.org051/430-04317saradnik dr Dragan Gligoric
дрМирјанаГњатићванредни професорМедицински факултетmirjana.gnjatic@med.unibl.org051/342-10017 dr Mirjana Gnjatic
дрСањаГњатованредни професорМедицински факултетsanja.gnjato@med.unibl.org17saradnik dr Sanja Gnjato
дрДрагојлаГолубванредни професорПриродно-математички факултетdragojla.golub@pmf.unibl.org051/436-73217saradnik dr Dragojla Golub
дрЗагоркаГоспавићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzagorka.gospavic@aggf.unibl.org17 dr Zagorka Gospavic
дрСузанаГотовац-Атлагићванредни професорПриродно-математички факултет17saradnik dr Suzana Gotovac-Atlagic
ЈаснаГраховацванредни професорАкадемија умјетностиjasna.grahovac@au.unibl.org17saradnik Jasna Grahovac
ЈеленаГруборванредни професорАкадемија умјетностиjelena.grubor@au.unibl.org17saradnik Jelena Grubor
дрБојанаГрујићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbojana.grujic@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Bojana Grujic
дрГорданаГрујићванредни професорАкадемија умјетностиgordana.grujic@au.unibl.org17saradnik dr Gordana Grujic
дрЈеленаГучевићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетjelena.gucevic@aggf.unibl.org051/464-62817 dr Jelena Gucevic
дрБиљанаДавидовић-Плавшићванредни професорПриродно-математички факултетbiljana.davidovic-plavsic@pmf.unibl.org17saradnik dr Biljana Davidovic-Plavsic
дрВањаДаничићванредни професорШумарски факултетvanja.danicic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Vanja Danicic
дрСандраДедијерванредни професорТехнолошки факултет17 dr Sandra Dedijer
дрДрагољубДимитријевићванредни професорПриродно-математички факултетdragoljub.dimitrijevic@pmf.unibl.org17 dr Dragoljub Dimitrijevic
дрСтрахињаДимитријевићванредни професорФилозофски факултетstrahinja.dimitrijevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Strahinja Dimitrijevic
дрДејанДмитровићванредни професорПриродно-математички факултетdejan.dmitrovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dejan Dmitrovic
дрДрагославДобрашванредни професорМашински факултетdragoslav.dobras@mf.unibl.org051/433-06217saradnik dr Dragoslav Dobras
дрОливераДолићванредни професорМедицински факултетolivera.dolic@med.unibl.org17saradnik dr Olivera Dolic
дрДрагицаДрагановићванредни професорМедицински факултетdragica.draganovic@med.unibl.org051/585-56417 dr Dragica Draganovic
дрПавлеДрагичевићванредни професорФилозофски факултетpavle.dragicevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Pavle Dragicevic
дрБорјанаДрагичевић-Мрђаванредни професорАкадемија умјетностиborjana.mrdja@au.unibl.org17saradnik dr Borjana Dragicevic-Mrdja
дрМирославДрљачаванредни професорФилозофски факултетmiroslav.drljaca@ff.unibl.org17saradnik dr Miroslav Drljaca
дрМилицаДробац Павићевићванредни професорФилозофски факултетmilica.drobac@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Milica Drobac Pavicevic
дрАлександраЂериванредни професорМедицински факултетaleksandra.djeri@med.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Djeri
дрМирјанаЂермановићванредни професорМедицински факултет17 dr Mirjana Djermanovic
дрНемањаЂукићванредни професорФакултет политичких наукаnemanja.djukic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Nemanja Djukic
дрДанијелаЂукић Ћосићванредни професорМедицински факултетdanijela.djukic.cosic@med.unibl.org17 dr Danijela Djukic Cosic
дрМањаЂурић Џакићванредни професорФакултет политичких наукаmanja.djuric@fpn.unibl.org17saradnik dr Manja Djuric Dzakic
дрНедаЖивакванредни професорПриродно-математички факултетneda.zivak@pmf.unibl.org17saradnik dr Neda Zivak
дрСвјетланаЗељковићванредни професорПољопривредни факултетsvjetlana.zeljkovic@agro.unibl.org17saradnik dr Svjetlana Zeljkovic
дрЧедомирЗељковићванредни професорЕлектротехнички факултетcedomir.zeljkovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Cedomir Zeljkovic
дрБранкаЗолак Пољашевићванредни професорЕкономски факултетbranka.zolak-poljasevic@ef.unibl.org051/430-06417saradnik dr Branka Zolak Poljasevic
дрДијанаЗрнићванредни професорПравни факултетdijana.zrnic@pf.unibl.org051/339-03417saradnik dr Dijana Zrnic
дрЖељкоИвановићванредни професорЕлектротехнички факултетzeljko.ivanovic@etf.unibl.org17saradnik dr Zeljko Ivanovic
дрСвјетланаИвановићванредни професорПравни факултет051/339-06417 dr Svjetlana Ivanovic
дрАлександарЈанковићванредни професорФакултет политичких наукаaleksandar.jankovic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Aleksandar Jankovic
дрДејанЈанковићванредни професорАкадемија умјетностиdejan.jankovic@au.unibl.org17saradnik dr Dejan Jankovic
дрЈанкоЈанковићванредни професорМедицински факултет17 dr Janko Jankovic
дрОгњенкаЈанковићванредни професорМедицински факултетognjenka.jankovic@med.unibl.org17saradnik dr Ognjenka Jankovic
дрЉиљанаЈерковићванредни професорФилозофски факултетljiljana.jerkovic@ff.unibl.org17saradnik dr Ljiljana Jerkovic
дрВладимирЈовановићванредни професорПриродно-математички факултетvladimir.jovanovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Vladimir Jovanovic
дрСашаЈовановићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаsasa.jovanovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Sasa Jovanovic
дрТатјанаЈовановић-Цветковићванредни професорПољопривредни факултетtatjana.jovanovic-cvetkovic@agro.unibl.org17saradnik dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
дрДрагомирЈовичићванредни професорФакултет безбједносних наукаdragomir.jovicic@fbn.unibl.org051/333-67517saradnik dr Dragomir Jovicic
дрЖељанаЈовичићванредни професорЕкономски факултетzeljana.jovicic@ef.unibl.org051/430-06417saradnik dr Zeljana Jovicic
мрМаркоЈосифоскиванредни професорАкадемија умјетности17 mr Marko Josifoski
дрМаријанаКаповић Соломунванредни професорШумарски факултетmarijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Marijana Kapovic Solomun
дрИренаКасагић Вујановићванредни професорМедицински факултетirena.kasagic.vujanovic@med.unibl.org17saradnik dr Irena Kasagic Vujanovic
дрБојанКнежевићванредни професорМашински факултетbojan.knezevic@mf.unibl.org051/433-000 локал 147,16417saradnik dr Bojan Knezevic
дрНаташаКнежевићванредни професорМедицински факултетnatasa.knezevic@med.unibl.org17saradnik dr Natasa Knezevic
дрМладенКнежићванредни професорЕлектротехнички факултетmladen.knezic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Mladen Knezic
дрЗоранаКовачевићванредни професорФилолошки факултетzorana.kovacevic@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Zorana Kovacevic
дрПеђаКовачевићванредни професорМедицински факултетpedja.kovacevic@med.unibl.org17 dr Pedja Kovacevic
дрДрагомирКозомараванредни професорФилолошки факултетdragomir.kozomara@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Dragomir Kozomara
дрЖељкаКојићванредни професорМедицински факултетzeljka.kojic@med.unibl.org17saradnik dr Zeljka Kojic
дрДраганКораћванредни професорПриродно-математички факултет17 dr Dragan Korac
дрСандраКосић-Jеремићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsandra.kosic-jeremic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Sandra Kosic-Jeremic
дрАлександраКостадиновић-Рачићванредни професорФилозофски факултетaleksandra.kostadinovic-racic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Aleksandra Kostadinovic-Racic
дрСветланаКостићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsvetlana.kostic@aggf.unibl.org003811321853517 dr Svetlana Kostic
дрМилованКотурванредни професорМашински факултетmilovan.kotur@mf.unibl.org051/433-09917saradnik dr Milovan Kotur
дрМилијаКраишникванредни професорМашински факултетmilija.kraisnik@mf.unibl.org065/644-39517 dr Milija Kraisnik
мрМиланКрајновићванредни професорАкадемија умјетностиmilan.krajnovic@au.unibl.org17saradnik mr Milan Krajnovic
дрДрагољубКрнетаванредни професорЕкономски факултетdragoljub.krneta@ef.unibl.org17 dr Dragoljub Krneta
дрАнђелкаКрстановић-Јанковићванредни професорФилолошки факултетandjelka.krstanovic-jankovic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik dr Andjelka Krstanovic-Jankovic
дрИгорКрчмарванредни професорЕлектротехнички факултетigor.krcmar@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Igor Krcmar
дрМијанаКубурић Мацураванредни професорФилолошки факултетmijana.kuburic-macura@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Mijana Kuburic Macura
дрИренаКузмановић Радманванредни професорМедицински факултетirena.kuzmanovic.radman@med.unibl.org17saradnik dr Irena Kuzmanovic Radman
дрРадованКукобатванредни професорТехнолошки факултетradovan.kukobat@med.unibl.org17saradnik dr Radovan Kukobat
дрАлександарКукрићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаaleksandar.kukric@ffvs.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Kukric
дрАнђелаКупрешанин Вукелићванредни професорФакултет политичких наукаandjela.kupresanin-vukelic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Andjela Kupresanin Vukelic
дрБиљанаЛазићванредни професорМедицински факултетbiljana.lazic@tf.unibl.org17 dr Biljana Lazic
дрЖељкоЛакићванредни професорПољопривредни факултет17 dr Zeljko Lakic
дрСинишаЛакићванредни професорФилозофски факултетsinisa.lakic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sinisa Lakic
дрВелиборЛалићванредни професорФакултет безбједносних наукаvelibor.lalic@fbn.unibl.org051/333-64417saradnik dr Velibor Lalic
дрДушкоЛепирванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаdusko.lepir@ffvs.unibl.org17saradnik dr Dusko Lepir
дрЉубоЛепирванредни професорФакултет политичких наукаljubo.lepir@fpn.unibl.org051/304-00617saradnik dr Ljubo Lepir
дрСвјетланаЛолићванредни професорПриродно-математички факултетsvjetlana.lolic@pmf.unibl.org17saradnik dr Svjetlana Lolic
дрБиљанаЛубардаванредни професорПриродно-математички факултетbiljana.lubarda@pmf.unibl.org17saradnik dr Biljana Lubarda
дрСањаЉубишићванредни професорФилозофски факултетsanja.ljubisic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sanja Ljubisic
дрМилошЉубојевићванредни професорЕлектротехнички факултетmilos.ljubojevic@etf.unibl.org17saradnik dr Milos Ljubojevic
дрСњежанаМаксимовићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsnjezana.maksimovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Snjezana Maksimovic
дрТањаМаксимовићванредни професорПриродно-математички факултетtanja.maksimovic@pmf.unibl.org051/439-35117saradnik dr Tanja Maksimovic
дрДраганаМаливук Гакванредни професорПриродно-математички факултетdragana.malivuk-gak@pmf.unibl.org17saradnik dr Dragana Malivuk Gak
дрБориславМалиновићванредни професорТехнолошки факултетborislav.malinovic@tf.unibl.org051/434-365 лок 12017saradnik dr Borislav Malinovic
дрМирославМалиновићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmiroslav.malinovic@aggf.unibl.org17saradnik dr Miroslav Malinovic
дрЗоранМаличевићванредни професорПољопривредни факултетzoran.malicevic@agro.unibl.org17saradnik dr Zoran Malicevic
дрСњежанаМандићванредни професорТехнолошки факултетsnjezana.mandic@tf.unibl.org051/434-375 лок 13317saradnik dr Snjezana Mandic
дрСлавкоМанојловићванредни професорМедицински факултет17 dr Slavko Manojlovic
дрТатјанаМарићванредни професорПриродно-математички факултетtatjana.maric@pmf.unibl.org17saradnik dr Tatjana Maric
мрНемањаМарјановићванредни професорАкадемија умјетностиnemanja.marjanovic@au.unibl.org17 mr Nemanja Marjanovic
мрНенадМарковићванредни професорАкадемија умјетности17 mr Nenad Markovic
дрДанеМарчетаванредни професорШумарски факултетdane.marceta@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Dane Marceta
дрДушанкаМарчетићванредни професорПриродно-математички факултетdusanka.marcetic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusanka Marcetic
дрДраганМатићванредни професорПриродно-математички факултетdragan.matic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dragan Matic
мрМладенМатовићванредни професорАкадемија умјетностиmladen.matovic@au.unibl.org17 mr Mladen Matovic
дрНебојшаМацановићванредни професорФакултет политичких наукаnebojsa.macanovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Nebojsa Macanovic
дрЈовицаМикићванредни професорФилолошки факултетjovica.mikic@flf.unibl.org051/340-13117saradnik dr Jovica Mikic
мрСоњаМилетићванредни професорАкадемија умјетностиsonja.miletic@au.unibl.org17saradnik mr Sonja Miletic
дрМајаМилић-Алексићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmaja.milic-aleksic@aggf.unibl.org051/324-11017saradnik dr Maja Milic-Aleksic
дрЉиљанаМилић Марковићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетljiljana.milic.markovic@aggf.unibl.org17 dr Ljiljana Milic Markovic
дрБранкоМиловановићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbranko.milovanovic@aggf.unibl.org17 dr Branko Milovanovic
дрДраганМиловановићванредни професорЕкономски факултетdragan.milovanovic@ef.unibl.org051/430-05217saradnik dr Dragan Milovanovic
дрАлексејМилошевићванредни професорРударски факултетaleksej.milosevic@rf.unibl.org052/241-66017saradnik dr Aleksej Milosevic
дрБоривојеМилошевићванредни професорФилозофски факултетborivoje.milosevic@ff.unibl.org051/ 322-78017saradnik dr Borivoje Milosevic
дрИгорМилуновићванредни професорПриродно-математички факултетigor.milunovic@pmf.unibl.org17 dr Igor Milunovic
дрВладанМирјанићванредни професорМедицински факултетvladan.mirjanic@med.unibl.org17saradnik dr Vladan Mirjanic
дрГоранМирјанићванредни професорПољопривредни факултетgoran.mirjanic@agro.unibl.org17saradnik dr Goran Mirjanic
дрБосаМирјанић-Азарићванредни професорМедицински факултет17saradnik dr Bosa Mirjanic-Azaric
дрБиљанаМирковићванредни професорФилозофски факултетbiljana.mirkovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Biljana Mirkovic
дрСашаМићинванредни професорФакултет безбједносних наукаsasa.micin@fbn.unibl.org17saradnik dr Sasa Micin
дрДијанаМихајловићванредни професорПољопривредни факултетdijana.mihajlovic@agro.unibl.org17saradnik dr Dijana Mihajlovic
дрТањаМишлицки Томићванредни професорПриродно-математички факултетtanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org17saradnik dr Tanja Mislicki Tomic
дрВеснаМрдаљванредни професорПољопривредни факултетvesna.mrdalj@agro.unibl.org17saradnik dr Vesna Mrdalj
дрЕмирМухићванредни професорФилолошки факултетemir.muhic@flf.unibl.org051/340-13517saradnik dr Emir Muhic
дрЛанаНежићванредни професорМедицински факултетlana.nezic@med.unibl.org17saradnik dr Lana Nezic
дрВераНиколићванредни професорПриродно-математички факултет17 dr Vera Nikolic
дрТатјанаНожица Радуловићванредни професорМедицински факултетtatjana.nozica.radulovic@med.unibl.org17 dr Tatjana Nozica Radulovic
дрБранимирЊежићванредни професорПољопривредни факултетbranimir.njezic@agro.unibl.org17saradnik dr Branimir Njezic
дрМаријаОбрадовићванредни професорМедицински факултетmarija.obradovic@med.unibl.org051/355-25917saradnik dr Marija Obradovic
дрМилијанаОкиљванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17 dr Milijana Okilj
дрБожанаОџаковићванредни професорТехнолошки факултетbozana.odzakovic@tf.unibl.org051/434-36017saradnik dr Bozana OdZakovic
дрДрагицаПанић Кашанскиванредни професорАкадемија умјетностиdragica.panic-kasanski@au.unibl.org17 dr Dragica Panic Kasanski
дрКристинаПантелић Бабићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаkristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Kristina Pantelic Babic
дрСашаПапугаванредни професорТехнолошки факултетsasa.papuga@tf.unibl.org051/465-032 лок10917saradnik dr Sasa Papuga
дрСмиљанаПарашванредни професорПриродно-математички факултетsmiljana.paras@pmf.unibl.org051/371-46417saradnik dr Smiljana Paras
дрСањаПарталованредни професорФилозофски факултетsanja.partalo@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sanja Partalo
дрДаркоПаспаљванредни професорФакултет безбједносних наукаdarko.paspalj@fbn.unibl.org17saradnik dr Darko Paspalj
дрГоранПашићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаgoran.pasic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Goran Pasic
дрМиленаПашићванредни професорФилозофски факултетmilena.pasic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Milena Pasic
дрРанкаПерић-Ромићванредни професорФакултет политичких наукаranka.peric-romic@fpn.unibl.org051/304-00117saradnik dr Ranka Peric-Romic
дрВладимирПетковићванредни професорШумарски факултетvladimir.petkovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Vladimir Petkovic
дрДанијелаПетровићванредни професорШумарски факултетdanijela.petrovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Danijela Petrovic
дрСнежанаПетровић-Тепићванредни професорМедицински факултетsnezana.petrovic-tepic@med.unibl.org17 dr Snezana Petrovic-Tepic
дрДушицаПешевићванредни професорПриродно-математички факултетdusica.pesevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusica Pesevic
дрМиланПилиповићванредни професорПравни факултетmilan.pilipovic@pf.unibl.org051/339-04517saradnik dr Milan Pilipovic
дрТатјанаПоповванредни професорПриродно-математички факултетtatjana.popov@pmf.unibl.org17saradnik dr Tatjana Popov
дрТамараПоповићванредни професорМедицински факултет17 dr Tamara Popovic
дрАндреаПухалићванредни професорФакултет политичких наукаandrea.puhalic@fpn.unibl.org051/304-00617saradnik dr Andrea Puhalic
дрСањаРадиновићванредни професорАкадемија умјетности17 dr Sanja Radinovic
дрВојоРадићванредни професорПољопривредни факултетvojo.radic@agro.unibl.org17saradnik dr Vojo Radic
дрЉубомирРадошванредни професорПољопривредни факултетljubomir.rados@agro.unibl.org17saradnik dr Ljubomir Rados
дрЂорђеРаковићванредни професорПравни факултетdjordje.rakovic@pf.unibl.org17saradnik dr Djordje Rakovic
дрЖељкоРачићванредни професорЕкономски факултетzeljko.racic@ef.unibl.org051/430-04617saradnik dr Zeljko Racic
дрВладимирРисојевићванредни професорЕлектротехнички факултетvladimir.risojevic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Vladimir Risojevic
дрБиљанаРогићванредни професорПољопривредни факултетbiljana.rogic@agro.unibl.org17saradnik dr Biljana Rogic
дрДаницаСавановићванредни професорТехнолошки факултетdanica.savanovic@tf.unibl.org051/465-032 лок 14017saradnik dr Danica Savanovic
дрЖељкоСавановићванредни професорФилозофски факултетzeljko.savanovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Zeljko Savanovic
дрАлександарСавићванредни професорТехнолошки факултетaleksandar.savic@tf.unibl.org051/434-372 лок 14617saradnik dr Aleksandar Savic
дрДалиборСавићванредни професорФакултет политичких наукаdalibor.savic@fpn.unibl.org051/304-02918saradnik dr Dalibor Savic
дрЂорђеСавићванредни професорПољопривредни факултетdjordje.savic@agro.unibl.org17saradnik dr Djordje Savic
дрМатејСавићванредни професорФакултет политичких наукаmatej.savic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Matej Savic
дрПероСаиловићванредни професорТехнолошки факултетpero.sailovic@tf.unibl.org051/434-367 лок 12217saradnik dr Pero Sailovic
дрАлександраСалапураванредни професорМедицински факултетaleksandra.salapura.dugonjic@med.unibl.org051/463-88617 dr Aleksandra Salapura
дрЗвјезданаСандићванредни професорПриродно-математички факултетzvjezdana.sandic@pmf.unibl.org17saradnik dr Zvjezdana Sandic
дрЖељкоСекулићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаzeljko.sekulic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Zeljko Sekulic
дрТајанаСердар Раковићванредни професорЕкономски факултетtajana.serdar-rakovic@ef.unibl.org051/430-05217saradnik dr Tajana Serdar Rakovic
дрИгорСимановићванредни професорФилолошки факултетigor.simanovic@flf.unibl.org051/340-13217saradnik dr Igor Simanovic
дрМитарСимићванредни професорЕлектротехнички факултетmitar.simic@etf.unibl.org051/221-82017 dr Mitar Simic
дрВладеСимовићванредни професорФакултет политичких наукаvlade.simovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Vlade Simovic
дрНенадСимоновићванредни професорПриродно-математички факултетnenad.simonovic@pmf.unibl.org17 dr Nenad Simonovic
дрМаргаретаСкопљакванредни професорФилозофски факултетmargareta.skopljak@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Margareta Skopljak
дрИгорСладојевићванредни професорМедицински факултетigor.sladojevic@med.unibl.org051-234-13117saradnik dr Igor Sladojevic
дрАранђелСмиљанићванредни професорФилозофски факултетarandjel.smiljanic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Arandjel Smiljanic
дрБраниславСредановићванредни професорМашински факултетbranislav.sredanovic@mf.unibl.org051/433-06917saradnik dr Branislav Sredanovic
дрСвјетланаСредићванредни професорРударски факултетsvjetlana.sredic@rf.unibl.org17saradnik dr Svjetlana Sredic
дрМладенСтанчићванредни професорТехнолошки факултетmladen.stancic@tf.unibl.org051/465-032 лок 15417saradnik dr Mladen Stancic
дрНаташаСтојаковићванредни професорМедицински факултетnatasa.stojakovic@med.unibl.org051/234-10017saradnik dr Natasa Stojakovic
дрГоранСтојановићванредни професорФилозофски факултетgoran.stojanovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Goran Stojanovic
дрЗдраваСтојановићванредни професорПравни факултетzdrava.stojanovic@pf.unibl.org051/339-04817saradnik dr Zdrava Stojanovic
дрЗлатанСтојановићванредни професорМедицински факултетzlatan.stojanovic@med.unibl.org17saradnik dr Zlatan Stojanovic
дрЛазарСтојановићванредни професорРударски факултетlazar.stojanovic@rf.unibl.org052/241-66017saradnik dr Lazar Stojanovic
дрНенадСтојановићванредни професорФилозофски факултетnenad.stojanovic@agro.unibl.org17saradnik dr Nenad Stojanovic
дрТамараСтојановићванредни професорПољопривредни факултетtamara.stojanovic@agro.unibl.org17saradnik dr Tamara Stojanovic
дрСашаСтошићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsasa.stosic@aggf.unibl.org0038111321853517 dr Sasa Stosic
дрВладимирСтупарванредни професорШумарски факултетvladimir.stupar@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Vladimir Stupar
дрДианаСтупарванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdiana.stupar@aggf.unibl.org051/324-11217saradnik dr Diana Stupar
дрТањаСтупарванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетtanja.stupar@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Tanja Stupar
дрСинишаСуботићванредни професорПриродно-математички факултетsinisa.subotic@pmf.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sinisa Subotic
дрСлаваСукараванредни професорМедицински факултетslava.sukara@med.unibl.org17saradnik dr Slava Sukara
дрРадославТадићванредни професорАкадемија умјетностиradoslav.tadic@au.unibl.org17saradnik dr Radoslav Tadic
дрГоранаТешановићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаgorana.tesanovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Gorana Tesanovic
дрДијанаТицаванредни професорФилолошки факултетdijana.tica@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Dijana Tica
мрДаркоТомашванредни професорЕкономски факултет17 mr Darko Tomas
дрБранкаТопић-Павковићванредни професорЕкономски факултетbranka.topic-pavkovic@ef.unibl.org051/430-05217saradnik dr Branka Topic-Pavkovic
дрДражанаТошићванредни професорРударски факултетdrazana.tosic@rf.unibl.org052/241-66017saradnik dr Drazana Tosic
дрДмитарТраварванредни професорМедицински факултетdmitar.travar@med.unibl.org17 dr Dmitar Travar
дрМајаТраварванредни професорМедицински факултетmaja.travar@med.unibl.org17 dr Maja Travar
дрЈеленаТривићванредни професорЕкономски факултетjelena.trivic@ef.unibl.org051/460-02217saradnik dr Jelena Trivic
дрМлађенТрифуновићванредни професорПриродно-математички факултетmladjen.trifunovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Mladjen Trifunovic
мрДејанТркуљаванредни професорАкадемија умјетностиdejan.trkulja@au.unibl.org17saradnik mr Dejan Trkulja
дрДраганаТрнинићванредни професорФакултет политичких наука dragana.trninic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Dragana Trninic
дрДушкоТрнинићванредни професорФакултет политичких наукаdusko.trninic@fpn.unibl.org051/304-00117saradnik dr Dusko Trninic
дрНаташаТртићванредни професорМедицински факултетnatasa.trtic@med.unibl.org17saradnik dr Natasa Trtic
дрСлавицаТутњевићванредни професорФилозофски факултетslavica.tutnjevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Slavica Tutnjevic
дрБорисТучићванредни професорФакултет безбједносних наука17 dr Boris Tucic
дрПредрагЋеранићванредни професорФакултет безбједносних наукаpredrag.ceranic@fbn.unibl.org051/333-60317saradnik dr Predrag Ceranic
мрМариоЋулумванредни професорАкадемија умјетностиmario.culum@au.unibl.org17saradnik mr Mario Culum
дрЗоранЋургузванредни професорМедицински факултет17 dr Zoran Curguz
мрСашаХајдуковићванредни професорАкадемија умјетностиsasa.hajdukovic@au.unibl.org17saradnik mr Sasa Hajdukovic
дрБраниславЦвјетковићванредни професорШумарски факултетbranislav.cvjetkovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Branislav Cvjetkovic
дрСлађанаЦукутванредни професорФилолошки факултетsladjana.cukut@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Sladjana Cukut
дрМалинаЧворованредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmalina.cvoro@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Malina Cvoro
дрСашаЧворованредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsasa.cvoro@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Sasa Cvoro
дрЂорђеЧекрлијаванредни професорФилозофски факултетdjordje.cekrlija@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Djordje Cekrlija
дрДраганЧомићванредни професорШумарски факултетdragan.comic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Dragan Comic
дрЖељкаШајинванредни професорФилозофски факултетzeljka.sajin@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Zeljka Sajin
дрЈеленаШајиновић-Новаковићванредни професорФилолошки факултетjelena.sajinovic-novakovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Jelena Sajinovic-Novakovic
дрСлавкоШајићванредни професорЕлектротехнички факултетslavko.sajic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Slavko Sajic
дрМилеШикманванредни професорФакултет безбједносних наукаmile.sikman@pf.unibl.org051/339-02417 dr Mile Sikman
дрСинишаШкондрићванредни професорПриродно-математички факултетsinisa.skondric@pmf.unibl.org17saradnik dr Sinisa Skondric
дрАлександраШмитранванредни професорМедицински факултетaleksandra.smitran@med.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Smitran
дрБорисШоботванредни професорПриродно-математички факултет17 dr Boris Sobot
дрДаркоШошићванредни професорЕлектротехнички факултет17 dr Darko Sosic
дрГоранШукалованредни професорПриродно-математички факултетgoran.sukalo@pmf.unibl.org17saradnik dr Goran Sukalo
дрMariaFornariдоцентФилолошки факултетmaria.fornari@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Maria Fornari
дрАлексејАврамовићдоцентЕлектротехнички факултетaleksej.avramovic@etf.unibl.org051/221-82017 dr Aleksej Avramovic
мрТијанаАдамовићдоцентМедицински факултетtijana.adamovic@med.unibl.org17saradnik mr Tijana Adamovic
дрГоранАмиџићдоцентФакултет безбједносних наука17 dr Goran Amidzic
дрМаринаАнтићдоцентИнститут за генетичке ресурсе17saradnik dr Marina Antic
ВеснаАнтуновићдоцентМедицински факултетvesna.antunovic@med.unibl.org17saradnik Vesna Antunovic
дрМаријанаАраповић-СавићдоцентМедицински факултетmarijana.arapovic-savic@med.unibl.org17saradnik dr Marijana Arapovic-Savic
дрЗориславаБајићдоцентМедицински факултетzorislava.bajic@med.unibl.org17saradnik dr Zorislava Bajic
дрНенадБарошдоцентЕкономски факултетnenad.baros@ef.unibl.org051/430-01017 dr Nenad Baros
дрБојанБашкотдоцентЕкономски факултетbojan.baskot@ef.unibl.org17saradnik dr Bojan Baskot
дрДраженкоБјелићдоцентТехнолошки факултетdrazenko.bjelic@tf.unibl.org051/43436017saradnik dr Drazenko Bjelic
дрОзренкаБјелобрк-БабићдоцентФилозофски факултетozrenka.bjelobrk-babic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Ozrenka Bjelobrk-Babic
дрДраганаБлагојевићдоцентПриродно-математички факултетdragana.blagojevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dragana Blagojevic
дрДаркоБодрожадоцентТехнолошки факултетdarko.bodroza@tf.unibl.org051/4347-36017saradnik dr Darko Bodroza
дрИгорБожићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаigor.bozic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Igor Bozic
ЉиљанаБожићдоцентМедицински факултетljiljana.bozic@med.unibl.org17saradnik Ljiljana Bozic
дрНовакБоштјандоцентТехнолошки факултетnovak.bostjan@tf.unibl.org051/434-36017 dr Novak Bostjan
дрДејанБранковићдоцентМашински факултетdejan.brankovic@mf.unibl.org051/433-00017saradnik dr Dejan Brankovic
дрНаташаБубић ПајићдоцентМедицински факултетnatasa.bubic.pajic@med.unibl.org17saradnik dr Natasa Bubic Pajic
дрДраженкоБудимирдоцентПољопривредни факултет17 dr Drazenko Budimir
дрЖељкоБудимирдоцентФакултет политичких наукаzeljko.budimir@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Zeljko Budimir
дрАњаБундалодоцентФилолошки факултетanja.bundalo@flf.unibl.org051/340-12017saradnik dr Anja Bundalo
дрДраганаВасиљевићдоцентФакултет безбједносних наукаdragana.vasiljevic@fbn.unibl.org051/333-61417saradnik dr Dragana Vasiljevic
дрМаринкоВекићдоцентПољопривредни факултетmarinko.vekic@agro.unibl.org17saradnik dr Marinko Vekic
дрВањаВидовићдоцентМедицински факултетvanja.vidovic@med.unibl.org17saradnik dr Vanja Vidovic
дрБојанВлашкидоцентПравни факултетbojan.vlaski@pf.unibl.org051/339-03917saradnik dr Bojan Vlaski
дрЂорђеВојиновићдоцентТехнолошки факултетdjordje.vojinovic@tf.unibl.org051/465-032 лок 13517saradnik dr Djordje Vojinovic
дрБиљанаВрањешдоцентМашински факултетbiljana.vranjes@mf.unibl.org051/433-09417saradnik dr Biljana Vranjes
дрТијанаВујичићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетtijana.vujicic@aggf.unibl.org051/466-22017saradnik dr Tijana Vujicic
дрБошкоВуковићдоцентРударски факултет17 dr Bosko Vukovic
мрЛазарВулиндоцентФакултет безбједносних наукаlazar.vulin@fbn.unibl.org17saradnik mr Lazar Vulin
дрНаташаВученовић ГњатодоцентФилолошки факултетnatasa.vucenovic@flf.unibl.org051/340-14117saradnik dr Natasa Vucenovic Gnjato
дрЗоранГазибарићдоцентТехнолошки факултет051/434-36017saradnik dr Zoran Gazibaric
дрЖиворадГајаниндоцентМедицински факултет051/234-10017 dr Zivorad Gajanin
дрДрашкоГајићдоцентФакултет политичких наукаdrasko.gajic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Drasko Gajic
дрСлавицаГајићдоцентЕлектротехнички факултетslavica.gajic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Slavica Gajic
дрЈованГалићдоцентЕлектротехнички факултетjovan.galic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Jovan Galic
дрБиљанаГатарићдоцентМедицински факултетbiljana.gataric@med.unibl.org17saradnik dr Biljana Gataric
дрЈеленаГинићдоцентФилолошки факултетjelena.ginic@flf.unibl.org051/340-14217 dr Jelena Ginic
дрСлободанГњатодоцентПриродно-математички факултетslobodan.gnjato@pmf.unibl.org17saradnik dr Slobodan Gnjato
дрНинаГоведардоцентФилолошки факултетnina.govedar@flf.unibl.org05134012417saradnik dr Nina Govedar
дрМилимирГоведарицадоцентФакултет безбједносних наука17 dr Milimir Govedarica
дрАлександарГолијаниндоцентРударски факултетaleksandar.golijanin@rf.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Golijanin
мрАнаГолић ЈелићдоцентМедицински факултет051/236-03317saradnik mr Ana Golic Jelic
мрМилкицаГрабеждоцентМедицински факултетmilkica.grabez@med.unibl.org17saradnik mr Milkica Grabez
дрМиланаГрбићдоцентПриродно-математички факултетmilana.grbic@pmf.unibl.org17saradnik dr Milana Grbic
мрЈаснаГузијандоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетjasna.guzijan@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik mr Jasna Guzijan
ГоранДамјанацдоцентАкадемија умјетностиgoran.damjanac@au.unibl.org17saradnik Goran Damjanac
дрДраганаДошеновићдоцентЕкономски факултетdragana.dosenovic@ef.unibl.org051/430-06417saradnik dr Dragana Dosenovic
дрЖелимирДрагићдоцентФилозофски факултетzelimir.dragic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Zelimir Dragic
дрМирославДрагићдоцентТехнолошки факултетmiroslav.dragic@tf.unibl.org051/465-032 лок 10317saradnik dr Miroslav Dragic
дрДијанаДрљачадоцентТехнолошки факултетdijana.drljaca@tf.unibl.org051/465-032 лок 15917saradnik dr Dijana Drljaca
дрСњежанаДупљаниндоцентПриродно-математички факултетsnjezana.dupljanin@pmf.unibl.org17saradnik dr Snjezana Dupljanin
дрОљаЂорђићдоцентПриродно-математички факултетolja.djordjic@pmf.unibl.org17saradnik dr Olja Djordjic
дрМаркоЂукановићдоцентПриродно-математички факултетmarko.djukanovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Marko Djukanovic
дрИгорЂукићдоцентМедицински факултетigor.djukic@med.unibl.org17saradnik dr Igor Djukic
дрДијанаЂурићдоцентФилозофски факултетdijana.djuric@ff.unibl.org17saradnik dr Dijana Djuric
дрНебојшаЂурићдоцентЕлектротехнички факултетnebojsa.djuric@etf.unibl.org17saradnik dr Nebojsa Djuric
дрАленаЗдравковићдоцентРударски факултетalena.zdravkovic@rgf.bg.ac.rs17 dr Alena Zdravkovic
мрТатјанаЗиројевићдоцентФилозофски факултетtatjana.zirojevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik mr Tatjana Zirojevic
дрМатеаЗлатковић РадаковићдоцентЕкономски факултетmatea.zlatkovic@ef.unibl.org051/430-04617saradnik dr Matea Zlatkovic Radakovic
дрМајаИлићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmaja.ilic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Maja Ilic
дрГорданаЈаковљевићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетgordana.jakovljevic@aggf.unibl.org17saradnik dr Gordana Jakovljevic
мрМиланЈакшићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmilan.jaksic@aggf.unibl.org051/464-02517saradnik mr Milan Jaksic
мрДушкаЈовићдоцентМедицински факултетduska.jovic@med.unibl.org17saradnik mr Duska Jovic
дрМаријаЈовичићдоцентПољопривредни факултетmarija.jovicic@agro.unibl.org051/330-95117saradnik dr Marija Jovicic
дрРенатаЈосиповићдоцентМедицински факултетrenata.josipovic@med.unibl.org17saradnik dr Renata Josipovic
дрМилошЈочковићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17 dr Milos Jockovic
дрДрагишаЈуришићдоцентФакултет безбједносних наукаjurisicvrs@yahoo.com17 dr Dragisa Jurisic
дрЈаснаЈуришић РољићдоцентФилолошки факултетjasna.jurisic.roljic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Jasna Jurisic Roljic
дрМирелаКајкут ЗељковићдоцентИнститут за генетичке ресурсеmirela.kajkut@igr.unibl.org17saradnik dr Mirela Kajkut Zeljkovic
мрСашаКаракаш ШиканићдоцентАкадемија умјетностиsasa.karakas@au.unibl.org17saradnik mr Sasa Karakas Sikanic
ИсидораКарандоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17 Isidora Karan
дрАлександарКартељдоцентПриродно-математички факултет17 dr Aleksandar Kartelj
дрСњежанаКевић-ЗрнићдоцентФилозофски факултетsnjezana.kevic-zrnic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Snjezana Kevic-Zrnic
мрБиљанаКелечевићдоцентПољопривредни факултетbiljana.kelecevic@agro.unibl.org17saradnik mr Biljana Kelecevic
ВладимирКлепићдоцентАкадемија умјетностиvladimir.klepic@au.unibl.org17saradnik Vladimir Klepic
мрДаријаКнежевићдоцентМедицински факултетdarija.knezevic@med.unibl.org051/234-10017saradnik mr Darija Knezevic
дрСањаКобиљ ЋуићдоцентФилолошки факултетsanja.kobilj@flf.unibl.org051/340-14117saradnik dr Sanja Kobilj Cuic
ГоранКоларевићдоцентМедицински факултет17 Goran Kolarevic
ИгорКувачдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетigor.kuvac@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik Igor Kuvac
дрФилипКукићдоцентФакултет физичког васпитања и спорта17saradnik dr Filip Kukic
дрСашаЛакетадоцентФилозофски факултетsasa.laketa@ff.unibl.org051/322--78017saradnik dr Sasa Laketa
мрНаташаЛакић - КаралићдоцентТехнолошки факултетnatasa.lakic-karalic@tf.unibl.org051/465-032 лок 14317saradnik mr Natasa Lakic - Karalic
ДијанаЛаштродоцентМедицински факултет17 Dijana Lastro
дрНовицаЛоврићдоцентПриродно-математички факултетnovica.lovric@pmf.unibl.org051-319-142.17saradnik dr Novica Lovric
дрСтојанкаЛужијадоцентФилозофски факултетstojanka.luzija@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Stojanka Luzija
НаташаЛукићдоцентШумарски факултет17saradnik Natasa Lukic
мрГабријелаМалешевићдоцентМедицински факултет17 mr Gabrijela Malesevic
мрДанијелаМандићдоцентМедицински факултет17 mr Danijela Mandic
мрМиодрагМанојловићдоцентАкадемија умјетностиmiodrag.manojlovic@au.unibl.org17saradnik mr Miodrag Manojlovic
дрСашаМариндоцентМедицински факултетsasa.marin@med.unibl.org17saradnik dr Sasa Marin
дрАндрејаМарићдоцентФилолошки факултетandreja.maric@flf.unibl.org051/340-12817saradnik dr Andreja Maric
дрБиљанаМарићдоцентФилолошки факултетbiljana.maric@flf.unibl.org051/340-14217 dr Biljana Maric
НадаМарићдоцентМедицински факултет17 Nada Maric
мрБојанаМаркићдоцентМедицински факултетbojana.markic@med.unibl.org17 mr Bojana Markic
дрВандаМарковић ПековићдоцентМедицински факултетvanda.markovic-pekovic@med.unibl.org17saradnik dr Vanda Markovic Pekovic
дрНиколинаМијић - ВасићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnikolina.mijic-vasic@aggf.unibl.org17 dr Nikolina Mijic - Vasic
дрМајаМилијашдоцентТехнолошки факултетmaja.milijas@tf.unibl.org17saradnik dr Maja Milijas
дрМирјанаМилијевићдоцентЕкономски факултетmirjana.milijevic@ef.unibl.org17saradnik dr Mirjana Milijevic
дрИринаМиловацдоцентМедицински факултетirina.milovac@med.unibl.org17saradnik dr Irina Milovac
дрМиланМилојковићдоцентАкадемија умјетности17 dr Milan Milojkovic
дрСветланаМитићдоцентФилолошки факултетsvetlana.mitic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Svetlana Mitic
ЉубишаМићићдоцентЕкономски факултетljubisa.micic@ef.unibl.org051/430-02617saradnik Ljubisa Micic
дрМирјанаМишкићдоцентПравни факултетmirjana.miskic@pf.unibl.org051/339-01917saradnik dr Mirjana Miskic
мрДалиборНедићдоцентМедицински факултетdalibor.nedic@med.unibl.org051/213-32217 mr Dalibor Nedic
дрЈеленаНикитовићдоцентИнститут за генетичке ресурсе jelena.nikitovic@igr.unibl.org17saradnik dr Jelena Nikitovic
дрБојанНиколићдоцентПриродно-математички факултетbojan.nikolic@pmf.unibl.org18saradnik dr Bojan Nikolic
НевенаНоваковићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnevena.novakovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik Nevena Novakovic
дрНиколаОжеговићдоцентФилозофски факултетnikola.ozegovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Nikola Ozegovic
дрБојанаПавловићдоцентФилолошки факултет051/340-12017saradnik dr Bojana Pavlovic
мрЛидијаПајићдоцентАкадемија умјетностиlidija.pajic@au.unibl.org051/319-78417saradnik mr Lidija Pajic
дрАлександарПајкановићдоцентЕлектротехнички факултетaleksandar.pajkanovic@etf.unibl.org051/221-82017 dr Aleksandar Pajkanovic
дрИванаПанџићдоцентФилозофски факултетivana.pandzic@ff.unibl.org17 dr Ivana Pandzic
дрДраганПапићдоцентПриродно-математички факултетdragan.papic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dragan Papic
дрДраганПарталодоцентФилозофски факултетdragan.partalo@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Dragan Partalo
АнђелаПепићдоцентРекторатandjela.pepic@unibl.org18saradnik Andjela Pepic
дрБорисПетковићдоцентПриродно-математички факултетboris.petkovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Boris Petkovic
дрСтојанаПетровићдоцентПравни факултетstojana.petrovic@pf.unibl.org051/339-01317saradnik dr Stojana Petrovic
мрМаријаПилиповићдоцентАкадемија умјетностиmarija.pilipovic@au.unibl.org17saradnik mr Marija Pilipovic
дрНаташаПилиповић-БроћетадоцентМедицински факултетnatasa.pilipovic-broceta@med.unibl.org17 dr Natasa Pilipovic-Broceta
дрЗоранПоповићдоцентПриродно-математички факултет066/206-68217 dr Zoran Popovic
дрПредрагПоповићдоцентФакултет безбједносних наукаpredrag.popovic@fbn.unibl.org051/333-67517saradnik dr Predrag Popovic
дрНаташаПоповић-МилетићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnatasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Natasa Popovic-Miletic
дрАњаПравуљацдоцентФилолошки факултетanja.pravuljac@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Anja Pravuljac
мрАлмаПртинадоцентМедицински факултетalma.prtina@med.unibl.org17 mr Alma Prtina
мрАлександраРадуловићдоцентМедицински факултетaleksandra.radulovic@unibl.org17saradnik mr Aleksandra Radulovic
дрМаринаРадуљдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmarina.radulj@aggf.unibl.org051/324-11217saradnik dr Marina Radulj
дрНенадРађевићдоцентФакултет безбједносних наукаnenadradjevic79@gmail.com17 dr Nenad Radjevic
дрАндреаРакановић РадоњићдоцентФакултет политичких наукаandrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Andrea Rakanovic Radonjic
дрНемањаРакићдоцентПриродно-математички факултетnemanja.rakic@pmf.unibl.org17saradnik dr Nemanja Rakic
дрДаркоРатковићдоцентФилозофски факултетdarko.ratkovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Darko Ratkovic
дрАнђелкаРачићдоцентМедицински факултетandjelka.racic@med.unibl.org17saradnik dr Andjelka Racic
мрИвонаРисовићдоцентМедицински факултет17 mr Ivona Risovic
дрГорданаРистићдоцентФилолошки факултетgordana.ristic@flf.unibl.org051/340-12517 dr Gordana Ristic
дрТатјанаРогановићдоцентМедицински факултет