Навигација

Архива новости

Конкурс за упис студената у прву годину првог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години на јавним високошколским установама у другом уписном року

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1058/22 од 30.03.2022. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и друго...

Конкурс за пријем приправника на Универзитету у Бањој Луци

На основу члана 40. Статута Универзитета у Бањој Луци и Рјешења Управног одбора ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске, број: 02.2.1/0601-1068-2/22 од 12.05.2022. године, ректор Универзитета у Бањој Луци расписује Конкурс за пријем приправника на...

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години на јавним високошколским установама

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1058/22 од 30.03.2022. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и друго...

Конкурс за обављање студентске праксе за 2022. годину

На основу члана 2. и 4. Споразума о сарадњи (бр. 01.1159, закљученог 13.9.2021. године) и Протокола о студентској пракси (бр. 01.1159-1, закљученог 13.9.2021. године), Универзитет у Бањој Луци расписује  Конкурс за обављање студентске праксе Прот...

Исправка дијела Конкурса за избор чланова у научно/ наставна/ Умјетничко вијеће факултета/ Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци из реда студената

Исправка дијела Конкурса за избор чланова у научно/ наставна/ Умјетничко вијеће факултета/ Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци из реда студената

Јавни конкурс за избор ректора Универзитета у Бањој Луци

На основу одредби члана 54., члана 56. и члана 57. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), члана 41. и 42. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 2. Правила поступка за избор ректора и проректора Универзитет...

Конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима

На основу члана 51. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 67/20), члана 26. Статута Универзитета у Бањој Луци, члана 4. став (2) и члана 16. Правилника о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци, а након раз...