Навигација

Архива новости

Информација са 105. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 105. сједници одржаној 25. априла 2024. године усвојио је Информацију о финансијском пословању Универзитета и чланица у прошлој години. Такође, једногласно је усвојен и Правилник о издавачкој дјелатности Универзите...

Информација са 104. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ), на 104. сједници 28. марта 2024. године, размотрио је и усвојио приједлог висине школарине за прву годину свих циклуса студија у академској 2024/2025. години за самофинансирајуће, стране и ванредне студенте.  ...

Информација са 103. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 103. сједници 29. фебруара 2024. године размотрио је и једногласно усвојио Извјештај о реализацији Програма рада чланица Универзитета за 2023. годину, те Приједлог програма рада чланица за текућу годину. На сједниц...

Информација са 102. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 102. сједници, 1. фебруара 2024. године, размотрио је информацију Агенције за високо образовање Републике Српске о потреби укључења академског особља и студената у листу стручњака. Током сједнице одржане у Ректорат...

Информација са 101. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) на 101. сједници 28. децембра 2023. године размотрио је План уписа у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2024/2025. години на Универзитету у Бањој Луци. На сједници одржаној у Ректо...

Информација са 100. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 100. сједници 30. новембра 2023. године размотрио је и усвојио Правилник о поступку избора у научно-наставна и умјетничко-наставна и сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци. Током ове сједнице, одржане у Рек...

Информација са 99. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци је на 99. сједници 26. октобра 2023. године размотрио и подржао Приједлог измјена плана уписа у прву годину I, II и III циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци у академској 2023/2024. години. Током ове сједнице, ...

Информација са 97. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) на 97. сједници, 21. септембра 2023. године, донио је Одлуку о именовању члана Сената – декана Шумарског факултета. Донесене су и одлуке о избору и именовању чланова Управног одбора УНИБЛ из реда академске за...

Информација са 95. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 95. сједници, одржаној 6. јула 2023. године,  донио је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор два члана Управног одбора Универзитета из реда академског особља. Током сједнице у Ректорату Универзитета,...

Информација са 93. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 93. сједници, одржаној 25. маја 2023. године, размотрио је и подржао Приједлог трошковника за академску 2023/24. годину. Покренута је и Иницијатива за измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и система...

Информација са 92. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 92. сједници 27. априла 2023. године, размотрио је и једногласно усвојио Правилник о анкeтирању студената о квалитету наставног процеса. На сједници одржаној у просторијама Ректората, разматран је и усвојен Прије...

Информација са 91. сједнице Сената Универзитета

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 91. сједници, 30. марта 2023. године, размотрио је и усвојио Правилник о поступку правне заштите интелектуалне својине Универзитета у Бањој Луци. Такође, током ове сједнице, одржане у Ректорату, размотрен је Правил...

Информација са 90. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) на својој 90. сједници, 23. фебруара 2023. године, донио је одлуке о разрјешењу досадашњих и именовању нових представника студената у Управном одбору и Сенату. На сједници одржаној у Ректорату Универзитета име...

Информација са 89. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 89. редовној сједници 26. јануара 2023. године, разматрао је и једногласно усвојио План уписа студената на Универзитету у Бањој Луци у академској 2023/2024. години. Послије разматрања, усвојен и Правилник о поступ...

Информација са 88. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) на 88. сједници, 22. децембра 2022. године, једногласно је усвојио Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци. На сједници у Ректорату усвојен и Правилник о ванредном студију на...