Навигација

Архива новости

Новчане награде наставницима и сарадницима

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на  19.сједници одржаној 2.новмбра 2018. године, размотрио је и подржао приједлог Комисије за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима Универзитета. Награде су додјељене у двије категорије. Додјељ...

Најава 7. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Седма сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци, биће одржана у понедјељак 29.  јануара 2018. године са почетком у девет часова, у просторијама Ректората.   

На 6. сједници Управног одбора Универзитета у Бањој Луци, која је одржана 25. децембра 2017. године једногласно је дата сагласности за закључивање Уговора између сједишта Конфуцијевог института у Кини и Универзитета у Бањој Луци о оснивању Конфуцијевог...

Информација са 5. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

На петој сједници Управног одбора (УО) Универзитета у Бањој Луци, која је одржана 24. новембера 2017. године донесена је Одлука о верификацији мандата чланова Управног одбора Универзитета у Бањој Луци – представника Владе Републике Српске Предсједни...

Информација са 4. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор (УО) Универзитета у Бањој Луци на 4. сједници одржаној 31. октобра 2017. године разматрао је доношење Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Универзитета у Бањој Луци – представника Владе Републике Српске, због истека мандата. Так...

Информација са 3. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 3. сједници одржаној 3.10.2017. године разматрао је и усвојио Правилник о допуни Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци, те Правилник о допуни Правилника о материјалној и дисциплинској одговорности радник...

Информација са 2. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 2. сједници одржаној 12.09.2017. године донио је Одлуку о разрјешењу досадашњег члана Управног одбора из реда студената Саше Кукића и Одлуку о верификацији мандата новоизабраног представника студената у УО Сте...

Конституисан нови сазив Управног одбора Универзитета

На првој, конститутивној сједници новог сазива Управног одбора одржаној 13. јула 2017. године, верификовани су мандати новоизабраних чланова УО из реда академског особља: проф. др Рајка Гњата, проф. др Дарка Радића, проф. др Богдана Зрнића и проф. мр С...