Navigacija

Snežana Đaković

Referent za studentska pitanja - II-23
Šumarski fakultet
051/464-628
lokal 102

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Stres i vrijednosti indeksa tjelesne mase, arterijskog pritiska i glikemije u deminera

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske, knjiga apstrakta
  Godina 2011
  Autori Snežana Đaković, Jelica Kojović, Mirjana Bojić i Vesna Paleksić
  Strana od 7
  Strana do 8

  Identifikovane opasnosti i štetnosti u rudniku uglja „Gacko“

  Naučni skup IV Međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Vesna Paleksić i Snežana Đaković
  Strana od 259
  Strana do 265