Navigacija

mr Duško Čuković

051/464-628
lokal 131

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Analiza rezerve i dinamike ugljenika u šumskim ekosistemima Republike Srpske

  Naučni skup "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova"
  Publikacija "Savremene tehnologije za odživi razvoj gradova", Zbornik radova, Banja Luka
  Godina 2008
  Autori Duško Čuković, R. Radić i Zoran Stanivuković

  Osnovne taksacione karakteristike mješovitih sastojina bukve, jele i smrče u prašumi „Lom“ na području zapadnog dijele Republike Srpske

  Naučni skup GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  Publikacija Zbornik radova, "GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA", Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Godina 2006
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Duško Čuković i Z. Lazendić