Navigacija

dr Danilo Capasso

051/340-141
lokal 141

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Didattica della letteratura italiana a stranieri: una visione multiprospettica

  Časopis RELIT Revista de Estudos Literários do Neiita
  Godina 2011
  Autori Danilo Capasso i Salvatore Cavaliere
  Strana od 99
  Strana do 111

Radovi sa skupova

  Estimation of perspectives for organic food production in BiH, based on SWOT analysis

  Naučni skup 1st International Scentific and Expert Conference TEAM 2009
  Publikacija Proceedings
  Godina 2009
  Autori Željko Vaško, Aleksandra Vučenović, Đorđe Savić i Danilo Capasso
  Strana od 393
  Strana do 397

Ostali radovi

  "Prvi svjetski rat - odraz u jeziku, književnosti kulturi", kourednik Zbornika