Navigacija

Mario Mizdarić

051/436-325

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISS07AOMH Ambulantna oralna i maksilofacijalna hirurgija
ISS07MH Maksilofacijalna hirurgija
ISS07US Urgentna stomatologija

Bibliografija

Radovi sa skupova

    Frequency of Infrabony Distal Defects of the Third Molars

    Naučni skup 21th BaSS Congress
    Godina 2016
    Autori Saša Marin, Verica Pavlić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević, Mario Mizdarić i Srecko Selakovic
    Strana od 247