Navigacija

mr Tatjana Marković

051/234-100

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj hidrofobnosti beta hemolitičkog streptokoka na proces prianjanja i stvaranje biofilma

  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Šmitran, Tatjana Marković i Lazar Ranin
  Volumen 142
  Broj 9-10
  Strana od 557
  Strana do 563
  Veb adresa http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0370-8179/2014/0370-81791410557S.pdf

  Proizvodnja pila, hemolizina i siderfora kod urinarnih izolata Escherichia coli

  DOI 10.2298/SARH1310634M
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2013
  Autori Tatjana Marković, Aleksandra Šmitran i Miroslav Petković
  Volumen 141
  Broj 9-10
  Strana od 634
  Strana do 639
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0370-81791310634M

  Učestalost i antimikrobna osjetljivost urinarnih izolata Esherichia coli, produktora beta laktamaza proširenog spektra dejstva u vanbolničkoj populaciji

  DOI 10.2298/SARH1312775M
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2013
  Autori Tatjana Marković, Ljiljana Jeinić, Aleksandra Šmitran i Miroslav Petković
  Volumen 141
  Broj 11-12
  Strana od 775
  Strana do 779
  Veb adresa http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0370-8179/2013/0370-81791312775M.pdf

  Učestalost i antimikrobna osjetljivost urinarnih izolata Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae koji produkuju beta-laktamaze proširenog spektra kod vanbolničkih pacijenata

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Tatjana Marković, Ljiljana Jeinić, Duško Vasić i Miroslav Petković
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 29

Radovi sa skupova

  Osjetljivost urinarnih izolata Escherichia coli i Klebsiella spp. na antimikrobne lijekove u vanbolničkoj populaciji

  Naučni skup XII Kongres mikrobiologa Srbije "Mikromed 2018"
  Publikacija XII Kongres mikrobiologa Srbije Mikromed 2018 Regio. Zbornik apstrakata.
  Godina 2018
  Autori Bojan Đukarić, Tatjana Marković, Aleksandra Šmitran, Ljiljana Jeinić i Stanka Tomić
  Strana od 125
  Strana do 126

  Prevalence of HBV, HCV and HIV among injection drug users in Banjaluka

  Naučni skup Deveti kongres mikrobiologa Srbije Mikromed 2013
  Publikacija IX kongres mikrobiologa Srbije, Mikromed 2013, Kniga apstrakata, Beograd 30. maj-1. jun 2013
  Godina 2013
  Autori Stanka Tomić, Tatjana Marković, Aleksandra Šmitran, Stela Stoisavljević i Slobodan Stanić

  Prevalence of urinary tract infection caused by ESBL-producing Escherichia coli in the region of Banja Luka in period 2007-2009

  Naučni skup Microbiologica Balkanica 2011
  Publikacija Proceedings Microbiologia Balkanica 2011 - 7th Balkan Congress of Microbiology and 8th Congress of Serbian Microbiologists
  Godina 2011
  Autori Tatjana Marković, Ljiljana Jeinić i Aleksandra Šmitran

  Frequency and antimicrobial susceptibility of extended spectrum beta-lactamases producing urinary isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae from outpatients

  Naučni skup 5th Balkan Congress for Microbiology
  Publikacija Proceedings 5th Balkan Congress for Microbiology
  Godina 2007
  Autori Tatjana Marković i Ljiljana Jeinić

  Urogenital mycoplasmas sensitivity to antimicrobials

  Naučni skup 5th Balkan Congress for Microbiology
  Publikacija Proceedings 5th Balkan Congress for Microbiology
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Čeprnja, Ljiljana Jeinić i Tatjana Marković

  Osjetjivost na antimikrobne lijekove uzročnika infekcija urinarnog trakta kod ambulantnih bolesnika

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine republike Srpske
  Publikacija Radovi i sažeci sa Prvog kongresa doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Tatjana Marković i Ljiljana Jeinić