Navigacija

Milenko Savić

Bibliografija

Radovi sa skupova

    Urološke komplikacije paraplegije

    Naučni skup Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
    Godina 2001
    Autori Duško Vasić, Ž Ećim, Snježana Milićević, Milenko Savić i Miodrag Lazić