Navigacija

prof. dr Stanko Bejatović
redovni profesor

lokal 115
051/339-015
Katedre
  • Pravni fakultet-Katedra za krivično pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 26. februar 1997.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS13MKP Međunarodno krivično pravo