Navigacija

prof. dr Zagorka Gospavić
vanredni profesor

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geodetski premjer vanredni profesor 19. april 2017.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OGD07IG1 Inženjerska geodezija 1
OGD07MPG Metodologija projektovanja u geodeziji
OGD07ORG Osnove organizacije geodetskih radova
OGD07UPGN Upravljanje projektima u geodeziji
OGD08ORG Osnove organizacije geodetskih radova
OGD09GIN Geodezija u industriji
OGD09UPGN Upravljanje projektima u geodeziji