Navigacija

dr Dragoja Radanović

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MB03 Fiziologija mineralne ishrane biljaka
Akademske studije prvog ciklusa
OVV07IVVL Ishrana voćaka i vinove loze
ORP07IRPB Ishrana ratarskih i povrtarskih biljaka
OHK11IHB Ishrana hortikulturnih biljaka

Bibliografija

Radovi sa skupova

  The results of the working group for medicinal and aromatic plants achieved in scope of SEEDNet project in Republika Srpska

  Naučni skup SeedNet the Way Ahead, CropSustain Workshop
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2014
  Autori Marina Antić, Dragana Radulović, Dimitrije Marković, Nada Šumatić i Dragoja Radanović
  Strana od 50