Navigacija

Ana Vasić

Projekti

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci i podizanje prepoznatljivosti vizuelnog identiteta Univerziteta, te izgradnja pozitivnog imidža u široj javnosti i okruženju.

Broj projekta 8302001
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Akademija umjetnosti
Rukovodilac prof. dr Goran Janković
Projektni tim Damir Omić
Nina Ninković
prof. dr Milan Mataruga
doc. Jelena Grubor, ma
Bojan Gostić
Snena Karić
Gordana Maletić
prof. dr Luka Kecman
Vladimir Klepić, ma
Ana Vasić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 11.12.2017.
Vrijednost projekta 21500.0 BAM