Navigacija

Miloš Kovačević

Projekti

Distribucija, ekologija i konzervacija zmija na području istočne Hercegovine

Područje istočne Hercegovine se odlikuje najvećim diverzitetom zmija na teritoriji Republike Srpske (13 vrsta zmija), a dvije endemične vrste: balkanski smuk (Hierophis gemonensis) i četveroprugi smuk (Elaphe quatrolineata) su lokalno najčešće zmije ovog područja. Međutim, bez obzira na veliki diverzitet i lokalnu brojnost zmija na ovom području, podaci o njihovoj distribuciji su sporadični, dok podaci o njihovoj morfologiji i ekologiji za ovo područje potpuno izostaju...

Broj projekta 1259004
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Šukalo
Projektni tim Svjetlana Cvijić, ma
Miloš Kovačević
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Dejan Dmitrović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 30.11.2020.
Vrijednost projekta 11595.0 BAM