Navigacija
Viber

Partneri iz Njemačke u radnoj posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U radnoj posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci od 9-12.7.2013. godine boraviće delegacija partnerskog univerziteta iz Esena (Njemačka).
 
Rektor prof. dr Stanko Stanić

U okviru provođenja aktivnosti iz Sporazuma o saradnji koji je 04.3.2013. godine Univerzitet u Banjoj Luci potpisao sa FOM - Visokom školom za ekonomiju i menadžment iz Esena (Njemačka) i Međunarodnom poslovnom visokom školom Fontys iz Fenloa (Holandija), visoka delegacija iz Njemačke je učestvovala u radu naučnog skupa „Strategije i politike u funkciji oporavka Republike Srpske“, koji je 10.7.2013. godine održan na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Naučnog skupa „Strategije i politike u funkciji oporavka Republike Srpske“
  
U izuzetno zanimljivim izlaganjima o vlastitim iskustvima, gosti iz Njemačke su publici predstavili aktivnosti i način rada na svojoj visokoškolskoj ustanovi koja je u potpunosti orijentisana ka kreiranju nastavnih planova i programa koji su potrebni industriji i privredi regiona u kojem djeluju, sa posebnim naglaskom na studente koji se obrazuju uz rad.
Naglašen je značaj saradnje koju partner iz Njemačke ima sa kompanijama koje posluju na njemačkom tržištu, te potreba povezivanja teorije i prakse u univerzitetskom obrazovanju.
Tokom boravka delegacije iz Njemačke predviđen je niz radnih sastanaka sa predstavnicima Univerziteta u Banjoj Luci  i poslovnog okruženja u Republici Srpskoj.
Osnovne teme razgovora su dalje aktivnosti na provođenju Sporazuma o saradnji, mogućnosti sticanja dvostrukih diploma, razmjena studenata i akademskog osoblja, te mogućnosti stipendiranja studenata Univerziteta u Banjoj Luci za studiranje i praksu u Njemačkoj.


Gosti iz Njemačke će prisustvovati i promociji magistara ekonomskih nauka i diplomiranih ekonomista koja se održava 11.07.2013. godine.

Prof. dr Klemens Jeger (Clemens Jäger)

Delegaciju iz Njemačke čine prof. dr Klemens Jeger (Clemens Jäger), prof. dr Erik Frer (Eric Frére) , dekani  FOM-Visoke škole za ekonomiju i menadžment, prof. dr Georg Landsberg (g. Georg Landsberg), g. Vladimir Puhalac, predstavnik kompanije Medico-Tec GmbH i g. Torsten Bernasko (Torsten Bernasco), doktorant na Visokoj školi za ekonomiju i menadžment iz Esena.

Prof. dr Erik Frer (Eric Frére)