Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke poljoprivredne mehanizacije – nošena traktorska testera za mehanizovanu rezidbu voćaka za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke poljoprivredne mehanizacije – nošena traktorska testera za mehanizovanu rezidbu voćaka za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjerača sadržaja hlorofila  u okviru realizacije projekta „Monitoring obezbijeđenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije“ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjerača sadržaja hlorofila  u okviru realizacije projekta „Monitoring obezbijeđenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije“ Arhitektonsko-građevinsko-geod...

Počela sa radom Pravna klinika

Pravna klinika o ljudskim pravima, počela je sa radom 14. septembra 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Prisutne je u ime Pravnog fakulteta pozdravio dekan prof. dr Željko Mirjanić, a ispred Savjeta Evrope se obratila Biljana S...

Izložba o Milevi Marić Ajnštajn

Otvaranje izložbe o Milevi Marić Ajnštajn, naučnici, matematičarki i fizičarki sprskog porijekla, zakazano je 18. oktobra 2021. godine u 13 časova, u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Riječ je o izložbi koja na s...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Erazmus+ Info dan u Banjoj Luci

Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Erazmus+ Deskom BiH i univerzitetima u Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru, organizuje Info dan o Erazmus+ programu za sve zainteresovane studente ovih univerziteta.  Info dan u Banjoj Luci se odr...

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5. Prilog: Obrazac realizacije - LOT 5