Navigacija

OAI07KS - Konstruktivni sistemi

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektonsko inženjerstvo
Naziv Konstruktivni sistemi
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OAI07KS obavezan 8 1P + 3V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa osnovnim konstruktivnim sistemima i materijalima. Biće govora o mjerama, rasponima, i oblikovanjeu konstrukcija. Sagledaće se rasponi i mogućnosti konstruktivnog oblikovanja savremenih zidanih, armiranobetonskih, metalnih i drvenih konstrukcija. Posebna pažnja biće ukazana staklu i geotekstilima kao i novim konstruktivnim materijalima i ukazaće se na savremena dostignuća u konstruktivnom oblikovanju ovakvih konstrukcija.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sticanje znanja iz oblasti primjene različitih konstruktivnih sistema u arhitekturi i građevinarstvu i novim mogućnostima konstruisanja savremenim materijalima. Studenti će biti u mogućnosti da analiziraju i interpretiraju optimalna rješenja u oblasti konstruktivnih sistema objekata visokogradnje.
Sadržaj predmeta
Izbor konstruktivnog sistema. Nosiva konstrukcija. Osnovni konstruktivni elementi. Sistemi linijskih nosača. Gredni, stubni i toranjski sistemi. Prostorno površinski sistemi. Masivni sistemi. Sistem prostornih rešetki. Naborani prostorno površinski sistemi na čijim presjecima stvaraju prave linije. Sistemi krivih nabora. Ljuske. Dvosmijerno krivi prostorno površinski sistemi. Slobodne forme prostorno površinskih sistema. Kupolasti sistemi. Viseći i vješani sistemi. Šatorasti, pokretni, pneumatski sistemi. Vježbe: Sistematski pristup izboru konstruktivnog sistema prema projektnom zadatku. Praktična nastava: Sadržaj teorijske nastave preveden na praktičnu primjenu kroz vježbe.
Metode izvođenja nastave
-
Literatura
  1. Nestorović M., Konstruktivni sistemi - principi konstruisanja i oblikovanja.
  2. Dančević D., Konstruktivni sistemi u visokogradnji
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave: 5 poena Grafički radovi: 40 poena Aktivnost na nastavi: 15 poena Završni ispit: 40 poena
Posebna naznaka
-