Navigacija

OG07ŽELJ - Željeznice

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Željeznice
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG07ŽELJ obavezan 6 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema -
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje osnovnih znanja o željeznicama. Izučavanje metodoloških postupaka i formiranje osnovne slike o ženjeznici kao vidu odvijanje saobraćaja. Osposobljavanje za osnovnu primjenu stečenih znanja u praksi tokom procesa planiranja, projektovanja, građenja, eksploatacije, održavanja i upravljanja željeznicama.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Stečena znanja se koriste u stručnim predmetima.
Sadržaj predmeta
Istorijski razvoj željeznica i željezničkog saobraćaja. Klasifikacija željezničkih pruga, stanica, voznih sredstava. Glavni eksploatacioni pokazatelji. Metodologija i tehnologija projektovanja željezničkih pruga. Osnove vuče vozova. Vučna sila. Otpori. Principi planiranja i projektovanja. Sastav i oprema projektne dokumentacije. Proračun mase voza, brzine i vremena vožnje. Konstruktivni elementi željezničkih pruga. Proračun horizontalnih krivina. Uzdužni profil. Slobodni profil. Poprečni profil. Trasiranje željezničkih pruga. Principi vođenja trase. Klasifikacija trasa. Oblikovanje željezničkih pruga. Donji stroj željezničkih pruga. Materijali. Objekti. Gornji stroj željezničkih pruga. Uređenje gornjeg stroja. Proračun gornjeg stroja. Skretnice. Održavanje željezničkih pruga. Propusna i prevozna moć pruge. Rekonstrukcija pruga. Projektovanje drugog kolosijeka. Konstruktivni elementi željezničkih stanica. Vrste, zadatak, klasifikacija i broj željezničkih stanica u čvoru i na mreži. Osnovni elementi željezničkih čvorova. Željezničke pruge za velike brzine. Specijalne željeznice. Žičare.
Metode izvođenja nastave
predavanja, vježbe, konsultacije
Literatura
  1. Popović,Z.,Osnove projektovanja železničkih pruga,Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2004.
  2. Bajić, D., Osnovi projektovanja železničkih pruga, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1978.
  3. Jeftimijades, S., Projektovanje i građenje železničkih pruga, Građevinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 1980.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
pohađanje nastave, kolokvijum 1, kolokvijum 2, elaborat, završni ispit
Posebna naznaka
nema