Navigacija

OG07PINF - Planiranje infrastrukture

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Planiranje infrastrukture
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG07PINF obavezan 3 2P + 1V 3.5
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema -
Ciljevi izučavanja predmeta
Osposobljavanje studenata za razumijevanje osnovnih problema infrastrukture. Sticanje fundamentalnih znanja potrebnih za kasnije lakše usvajanje sadržaja iz uže stručnih predmeta.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Stečena znanja se koriste u stručnim predmetima.
Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi i definicije. Istorijski razvoj. Klasifikacija infrastrukture. Status infrastrukture. Vrste infrastrukture. Uloga infrastrukturnih sistema. Infrastruktura i društvo. Osnovne osobine infrastrukturnih sistema. Ekonomski aspekt infrastrukture. Funkcionalno-prostorni aspekt infrastrukture. Dinamički aspekt infrastrukture. Životni ciklus infrastrukturnih sistema. Opšti principi planiranja i programiranja. Hijerarhija planiranja i realizacije. Procjena zahtjeva. Geografsko-političko-organizacioni aspekti. Programiranje realizacije. Izbor prioriteta. Analiza nepouzdanosti i rizika. Planska dokumentacija. Tehnička dokumentacija. Hijerarhijski proces izrade dokumentacije. Koncept procjene uticaja na životnu sredinu i društvo. Procedure procjene. Učešće javnosti. Politika finansiranja. Finansiranje od strane javnog sektora. Finansiranje od strane privatnog sektora. Finansiranje od strane javnog/privatnog sektora. Raspodjela troškova. Infrastruktura u uslovima razvoja. Održavanje infrastrukture. Obnova i rekonstrukcija infrastrukture. Upravljanje infrastrukturom. Pokazatelji funkcionisanja.
Metode izvođenja nastave
predavanja, vježbe, konsultacije
Literatura
  1. Žegarac, Z., Infrastruktura, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Urbanistički zavod, Beograd, 1998.
  2. Goodman, A.S., Hastak, M., Infrastructure planning handbook-Planning, engineering and economics, ASCE Press, McGraw-Hill, New York, 2006.
  3. Smith, R., Infrastructure management, 2002.
  4. Hudson, W.R., Haas, R., Uddin, W., Infrastructure management-Integrating design,construction, maintenance, rehabilitation and renovation, McGraw-Hill, New York, 1997.
  5. Maletin, M., Planiranje saobraćaja i prostora, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2004.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
kolokvijum 1, kolokvijum 2, seminarski rad, završni ispit
Posebna naznaka
Uslov za izlazak na završni ispit je urađen i odbranjen seminarski rad.