Navigacija

OG07NGTC - Nacrtna geometrija i tehničko crtanje

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Nacrtna geometrija i tehničko crtanje
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG07NGTC obavezan 1 2P + 4V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje neophodnih znanja iz oblasti matematički korektnog, grafičkog rješavanja geometrijskih problema i inženjerskog prikazivanja predmeta na crtežima, stavljajući akcenat na shvatanje prostornosti inženjerskih crteža.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sposobnost predstavljanja i rješavanja uzajamnih odnosa trodimenzionalnih geometrijskih elemenata na dvodimenzionalnoj ravni crteža (papir, ekran). Sposobnost čitanja crteža, kao sredstva tehničke komunikacije, u ortogonalnim projekcijama i aksonometriji.
Sadržaj predmeta
Materija predmeta se izučava kroz sljedeće tematske cjeline: Opšti pojmovi o projiciranju, tačka, prava, ravan. Uzajamni prostorni odnosi tačke, prave i ravni (specijalni položaji, prodor prave kroz ravan i lik, obaranje ravni). Transformacija i rotacija i njihova primjena. Konstrukcija rogljastih tijela. Kolineacija i afinitet. Ravni presjeci rogljastih i oblih tijela. Prodori rogljastih tijela. Prodori oblih tijela. Prosti i složeni krovovi. Presjek krovnih ravni; Kotirana projekcija.
Metode izvođenja nastave
Predavanja prate sedmični zadaci na vježbanjima čije podloge su studentima dostupne na internet stranici predmeta. Na kraju semestra stdenti predaju urađene vježbe u vidu elaborata. Pored predavanja, vježbi i konsultacija, studentima su dostupne i dinamičke animacije koje se nalaze na sajtu fakulteta na stranici predmeta i koje prate materiju obrađenu na predavanjima i vježbama, kao i predavanja i zadaci za vježbanje.
Literatura
  1. Živko Babić: Nacrtna geometrija, Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet u Banjoj Luci, 2010. godine
  2. Ljubica Gagić: Nacrtna geometrija, Akademska misao, Beograd
  3. Katarina Jevtić-Novaković: Nacrtna geometrija sa perspektivom, Beograd 2010.
  4. V. Đurović: Nacrtna geometrija, Naučna knjiga, Beograd
  5. Stevan Živanović, Aleksandar Čučaković: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije i perspektive sa rešenim primerima, Akademska misao, 2008.g. Beograd
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Uredno pohađanje nastave i pozitivno ocijenjen elaborat su uslovi za izlazak na ispit. Završni ispit je pismeni i usmeni. Dva kolokvijuma po 20 bodova. Završni ispit: pismeni 40 bodova, usmeni 10 bodova. Aktivnost / Elaborat 10 bodova.
Posebna naznaka
-