Navigacija

OAP07MPKO - Metodologija projektovanja komercijalnih objekata

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektonsko projektovanje
Naziv Metodologija projektovanja komercijalnih objekata
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OAP07MPKO izborni 8 1P + 3V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema Za polaganje završnog ispita izvršene sve obaveze predviđene radom na predavanjima i vježbama: 1) potpis u indeksu i 2) pozitivno ocijenjen grafički rad.
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta jeste upoznavanje sa problematikom koja se bavi izučavanjem komercijalnih objekata, njihovim karakteristikama u odnosu na lokaciju, funkciju, tehnološki proces, odabir adekvatne strukture kroz primjenu karakterističnih konstruktivnih sistema, naglašavanje arhitektonsko-oblikovne komponente i humanizovanje izgrađenog prostora. Studentima se pojašnjava filozofija gradnje ovih objekata u makro i mikro okruženju, kao i njihova interakcija sa izgrađenim i prirodnim okruženjem.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješnog završetka ovog predmeta, studenti će biti u mogućnosti da: 1) urbanistički pravilno postave komercijalne objekte u odnosu na karakteristike makro i mikro lokacije, 2) da arhitektonski projektuju komercijalne objekte različitih tehničko-tehnoloških zahtjeva (tržnice, tržni centri, robne kuće i sl.), 3) da arhitektonski projektuju prateće sadržaje komercijalnih objekata (administraciju, zanatske sadržaje, parking garažu i sl.) i 4) da projektuju konstruktivne sklopove sa specifično prilagođenim rasponima komercijalnim objektima. U pogledu savladavanja metoda projektovanja, studenti će po završetku predmeta biti u mogućnosti da upravljaju procesom, pristupom i metodama projektovanja komercijalnih objekata.
Sadržaj predmeta
Upoznavanje sa tipologijom komercijalnih objekata kroz: 1) istorijski razvoj trgovine i komercijalnih objekata; 2) principe razvoja i odvijanja trgovine; 3) podjelu komercijalnih objekata; 4) raspored komercijalnih objekata u tkivu grada; 5) pristup komercijalnim objektima i njihovo snabdijevanje; 6) vrste i raspored robe u komercijalnim objektima; 7) organizaciju i opremu prodajnih odjeljenja unutar komercijalnih objekata; 8) organizaciju komunikacija unutar komercijalnih objekata i 9) reprezentativne primjere komercijalnih objekata.
Metode izvođenja nastave
predavanja, vježbe, konsultacije, terenski rad
Literatura
  1. Broto, Carles: Shopping Malls, Barcelona, Arian Mostaedi, 2005.
  2. Gretz, Friedrich: Läden richtig planen, fehler vermieden, Stuttgart+Zürich, Karl Krämer Verlag, 2000.
  3. Beddington, Nadine: Shopping Centres, Retail Development, Design and Management, Oxford, Butteworth-Heinemann Ltd., 1991.
  4. Janković, Živorad: Primarne, sekundarne i tercijarne privredne djelatnosti, Sarajevo, Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje, 1989.
  5. Redstone, Louis G.: New Dimensions in Shopping Centres and Stores, New York etc., McGraw-Hill Book Company, 1983.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave - 3 boda Aktivnost u nastavi - 7 bodova Grafički rad - 60 bodova Testovi - 15 bodova Završni ispit - 15 bodova
Posebna naznaka
/