Navigacija

B24821 - Projektovanje procesa u hemijskoj industriji

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS
Naziv Projektovanje procesa u hemijskoj industriji
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
B24821 obavezan 8 2P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Savladavanje osnovnih koraka hemijsko inženjerskog projektovanja – od projektnog zadatka do idejnog rješenja. Sinteza znanja stečenih na osnovnom studiju.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student je sposoban samostalno izraditi projektni zadatak, dati preliminarnu procjenu koštanja procesnog postrojenja i poznaje strukturu tehnološkog projekta. Savladao je osnovne korake u dvodimenzionalnom projektovanju pomoću softvera.
Sadržaj predmeta
Pojam projektovanja, nivoi projektovanja, oblast projektovanja, strukture projektovanja, faze realizacije projekata; Principi upravljanja projektom; Istraživanje i razvoj tehnologije i procesa; Preliminarna procjena koštanja procesnih postrojenja; Projektni zadatak; Izvori podataka; Procesne šeme; Simuliranje procesnih šema; Proračun i dimenzionisanje procesne opreme; Cjevovodi i instrumentacija; Detaljno projektovanje; Pomoćna sredstva; Pomoćni objekti.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, računske vježbe, laboratorijske vježbe, terenske vježbe, seminarski radovi, konsultacije.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pismeni i usmeni ispit, usmena prezentacija seminarskog rada. Prisutnost na nastavi 5 Seminarski rad 10 Završni ispit 25 Projektni zadatak (lab.) 20 Testovi provjere znanja (2) 40 Ukupno 100 bod.