Navigacija

OOIS - Održivost i otpornost infrastrukturnih sistema

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Arhitektura i urbanizam
Naziv Održivost i otpornost infrastrukturnih sistema
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OOIS izborni 1 2P + 4V 9.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  nema nema
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Osnovni cilj predmeta jeste sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti urbanog dizajna sa fokusom na projektovanje i planiranje ingrastrukture grada i šire teritorije. Razumijevanjem odnosa između infrastrukture i različitih prostornih razmjera i elemenata, izgrađenog i prirodnog okruženja, studenti treba da budu osposobljeni za izradu projekata i planova u profesionalnoj praksi. Razvijanjem i primjenom teorijskih i metodoloških znanja, studenti treba da sveobuhvatno promišljaju i analiziraju zadatke, prepoznaju probleme i potencijale, i definišu ciljeve i smjernice za projektovanje i planiranje infrastrukture usklađeno sa principima održivog razvoja i očuvanja životnog okruženja.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  - Razvijena svijest o značaju koncepata održivosti i otpronosti životne sredine u planiranju i projektovanju infrastrukture u lokalnom i nacionalnom kontekstu; - Sveobuhvatno znanje integralnog pristupa planiranja i projektovanja sistema infrastrukture; - Sveobuhvatno znanje o savremenim modelima sistema mobilnosti u gradovima; - Sposobnosti i vještine verbalne i grafičke prezentacije rezultata istraživanja i projekta urbanog dizajna.
  Sadržaj predmeta
  - Kompleksni i međusobno povezani sistemi različitih prostornih razmjera neophodni za funkcionisanje gradova; - Tehnološki koncepti i infrastrukturni sistemi kao neophodan sadržaj održivih i otpornih gradova; - Pristupi i metode u planiranju i projektovanju gradske infrastrukture u lokalnom kontekstu – kritički osvrt; - Inovacije i razvoj sistema urbane mobilnosti koji omogućavaju rekonceptualizaciju gradova i teritorija u kontekstu problema održivog razvoja, otporne životne sredine i klimatskih promjena; - Pejzažni pristup u planiranju i projektovanju urbane infrastrukture.
  Metode izvođenja nastave
  Multimedijalna i ex-cathedra predavanja, interaktivni rad sa studentima, terenski rad i prostorna analiza, radionica, izrada urbanističkog projekta, prezentacija i odbrana studentskog projekta.
  Literatura
  1. Alenka Fikfak, Saja Kosanović, Miha Konjar and Enrico Anguillari /eds./ Sustainability and Resilience: Socio-Spatial Perspective. THIS BOOK IS PART OF THE BOOK SERIES Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design. Delft: TU Delft Open, 2018.
  2. S. Kosanović, A. Fikfak, N. Novaković, T. Klein /eds./ Realms of Urban Design: Mapping Sustainability. THIS BOOK IS PART OF THE BOOK SERIES Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design. Delft: TU Delft Open, 2018.
  3. Enrico Anguillari and Branka Dimitrijević /eds./ Integrated Urban Planning: Directions, Resources and Territories. THIS BOOK IS PART OF THE BOOK SERIES Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design. Delft: TU Delft Open, 2018.
  4. Thaleia Konstantinou, Nataša Ćuković Ignjatović and Martina Zbašnik-Senegačnik /eds./ Energy: Resources and Building Performance. THIS BOOK IS PART OF THE BOOK SERIES Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design. Delft: TU Delft Open, 2018.
  5. Saja Kosanović, Tillmann Klein, Thaleia Konstantinou, Ana Radivojević and Linda Hildebrand /eds./ Sustainable and Resilient Building Design: Approaches, Methods and Tools. THIS BOOK IS PART OF THE BOOK SERIES Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design. Delft: TU Delft Open, 2018.
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Aktivnost na nastavi - 10 bodova Kolokvijumi - 10 bodova Grafički rad - 70 bodova Završni ispit - 10 bodova
  Posebna naznaka
  /