Navigacija

MEE16OKEE - Opšti koncept energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta kroz prizmu EU i nacionalne regulative

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Energetska efikasnost u zgradarstvu
Naziv Opšti koncept energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta kroz prizmu EU i nacionalne regulative
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
MEE16OKEE obavezan 1 2P + 2V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Student treba da usvoji osnovna znanja iz energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta, kao i da se upozna sa našom i EU regulativom u tim oblastima. Studentima će biti prezentovana aktuelna regulativava iz oblasti energetske efikasnosti u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Po završetku predavanja studenti će ovladati potrebnim teorijskim i praktičnim znanjima za razumevanje energetskoh menadžmenta i energetske efikasnosti i biće osposobljeni za praktičnu primenustečenih znanja u svojoj profesionalnoj praksi.
Sadržaj predmeta
Pojam i značaj energetskom menadžmenta i energetske efikasnosti. Oblasti i načini primene energetske efikasnosti na strani potrošnje (zgradarstvo, industrija, saobraćaj, komunalna energetika, domaćinstva). Kogeneracija. Indikatori energetske efikasnosti. Principi energetskog menadžmenta. Uloga energetskih menadžera. Smernice za upravljanje energijom na lokalnom nivou. Regulativa u oblasti energetske efikasnosti u RS, BiH i EU. ESCO modeli finansiranja EE. Kampanje podizanja javne svesti u oblasti EE. Primeri uspješne prakse.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, auditorne i grafičke vježbe. Samostalna izrada i prezentacija seminarskog rada, pismeni i usmeni ispit.
Literatura
  1. Energy Performance Certification Of Buildings, A Policy Tool To Improve Energy Efficiency,International Energy Agency, © OECD/IEA, 2010
  2. Implementing the Energy Performance of Building Directive (EPBD) featuring Country Reports, Concerted Action – Energy Performance of Buildings, Intelligent Energy Europe, 2011.
  3. Zakon o uređenju prostora i građenju Republike Srpske, Sl. gl. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19
  4. Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energetskim karakteristikama zgrada Republike Srpske, Sl. gl. 30/15
  5. Hegger, M., Fuchs M., Stark T. and Zeumer M., Energy Manual: sustainable architecture, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2008.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Predavanja, auditorne i grafičke vježbe. Samostalna izrada i prezentacija seminarskog rada, pismeni i usmeni ispit.
Posebna naznaka
-