Navigacija

MEE16TP - Timski projekat

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Energetska efikasnost u zgradarstvu
Naziv Timski projekat
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
MEE16TP obavezan 2 2P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Timski projekat je kurs u kojem studenti mašinstva, arhitekture i građevinarstva, primjenjuju svoje akademske kompetencije radeći na zajedničkom interdisciplinarnom projektu kako bi stekli vještine timskog rada, komunikacije i prezentovanja koje su neophodne u poslovnom svijetu i na tržištu rada.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će biti osposobljeni da rješavaju interdisciplinarne probleme u okviru tima. Studenti će unaprijediti vještine komunikacije i pregovaranja i biće sposobni da kreiraju projektni zadatak. Studenti će biti u mogućnosti da procjene kako njihov način komunikacije i rada utiče na ukupnu komunikaciju u grupi, planiranje, odlučivanje i rješavanje zadataka. Studenti će biti sposobni da rješavaju sporove i probleme koji nastaju zbog profesionalnih i ličnih razlika. Student će biti u mogućnosti da inicira i stimuliše saradnju ili promjene obrazaca ponašanja kada je to potrebno u radu na zajedničkom projektu. Student će biti u stanju sarađivati s ljudima iz drugih naučnih oblasti i raditi sa njima u rješavanju zajedničkih problema. Student će razviti sposobnost prezentovanja rezultata, ideja i rješenja različitim ciljnim grupama. Student će unaprijediti komunikacione sposobnosti.
Sadržaj predmeta
Kreiraju se interdisciplinarne grupe od 3 do 5 studenata različitih profila koji pohađaju master studij EE u zgradarstvu. U okviru programa formiraju se teme, zavisno od broja studenata, za datu školsku godinu. Rad grupe na zajedničkom rješavanju problema u okviru teme koja je dodijeljena predmetu „Timski projekat“ za datu školsku godinu. Formiranje tima, izbor rukovodioca grupe, definisanje metodologije i plana rada. Podjela zadataka u okviru grupe. Izvještavanje u toku rada, o napretku projekta kao i radu grupe. Individualno vođenje dnevnika. Periodično prezentovanje izvještaja i finalna odbrana projekta prema pravilima definisanim od strane nastavnika. Razvijanje vještina prezentovanja kroz različite vježbe. Eksperimentalni dio rada (ako tema zahtijeva).
Metode izvođenja nastave
Metoda učenja se zasniva na sopstvenom iskustvu. Studenti razvijaju vještinu timskog rada kroz učenje iz specifičnih situacija pri zajedničkom radu. Razmišljanja o radu i komunikaciji unutar tima studenti dijele sa drugim članovima tima usmeno, vode radne dnevnike, iskorištavaju vježbe interakcije i iznošenja povratnih informacija jedni drugima.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Finalni izvještaj rada na projektu u pisanoj formi. Usmena prezentacija i odbrana zajedničkog rada u kojem učestvuju svi članovi tima. Ocjena timskog rada u toku semestra na osnovu praćenja rada grupe.
Posebna naznaka
-