Navigacija

UP - Upravljanje putevima

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Upravljanje putevima
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
UP izborni 1 2P + 1V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema. -
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje znanja upravljanju putevima. Osposobljavanje za sistematski pristup problematici upravljanja putevima i primjenu savremenih metoda i modela upravljanja u praksi.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Formiranje baze podataka, u okviru informacionog sistema, kao osnovnog parametra u sagledavanju stanja putne mreže. Razvoj primjenjljivih modela upotrebe baze podataka. Osposobljenost u korištenju programskih modela dTIMS/VIAPMS i HDM-4. Definisanje ekonomskih efekata kao krajnjeg cilja upravljanja saobraćajnim sistemom.
Sadržaj predmeta
Ciljevi sistema upravljanja putevima. Strukture sistema. Karakteristična stanja kolovoza. Informacioni sistem kao osnova upravljačkog sistema. Baza podataka o putevima, struktura i obim podataka. Baza podataka o saobraćaju, mostovima i tunelima. Putna mreža, vozni park, saobraćajno opterećenje, karakteristike saobraćajnog toka, cijene. Definisanje stanja putne mreže, oštećenja i njihov razvoj. Prognozni modeli za predviđanje promjene stanja kolovoza. Kalibracija modela na lokalne uslove. Terensko prikupljanje podataka, tipovi, načini, oprema, prikaz podataka. Radovi održavanja i njihovi efekti. Alternativne strategije. Model TIMS/VIAPMS. Model HDM-4 za razvoj i upravljanje putnom mrežom. Strateška analiza putne mreže. Programska analiza putne mreže. Projektna analiza putne mreže. Ekonomski efekti sistematskog upravljanja putnom mrežom.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja i praktične vježbe. Konsultacije i individualan rad sa studentima. Samostalan rad studenta na izradi godišnjeg zadatka.
Literatura
  1. Paterson, W.D.O., Scullion, T., Information Systems for Road Management: Draft Guidelines on System Design and Data Issues, The World Bank, Washington, D.C., 1990.
  2. Radojković, Z., Sistemi upravljanja kolovozima, Građevinska knjiga, Beograd, 1998.
  3. Robinson, R., Danielson, U., Snaith, M., Road Maintenance Management, Concepts and Systems, Palgrave, Houdmills/New York, 1998.
  4. Bennett, C.R., Chamorro, A., Chen, C., De Solminihac, H., Flintsch, G.W., Data Collection Technologies for Road Management, The World Bank, Washington, D.C., 2007.
  5. Guidelines for Rod Maintenance Management (including Basis of Road Asset Management), Connecta Consortium, Belgrade, 2018.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Student je obavezan da pohađa nastavu i uradi i odbrani godišnji zadatak. Provjere znanja tokom semestra (kolokvijumi) se ne ponavljaju. Završni ispit se održava u okviru ispitnih rokova. Za studenta koji nije prisustvovao provjerama znanja tokom semestra ili nije ostvario rolazan rezultat (najmanje 51% bodova predviđenih za provjeru znanja), kao prvi dio završnog ispita će biti organizovana provjera znanja kojoj nije prisustvovao ili na kojoj nije ostvario prolazan rezultat. Ukoliko student ima više od 3 izostanka mora ponovo upisati predmet.
Posebna naznaka
Uslov za izlazak na završni ispit je urađen i odbranjen godišnji zadatak.