Navigacija

OA19MUA1 - Matematika u arhitekturi 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Matematika u arhitekturi 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA19MUA1 obavezan 1 1P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa primjenom geometrije u arhitekturi, te savladavanje elemenata linearne algebre i analitičke geometrije radi njihove primjene u stručnim predmetima. Povezivanje znanja iz nastavnog plana sa nacrtnom geometrijom.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Upoznavanje i razumijevanje osnovnih geometrijskih pojmova i njihovih međusobnih odnosa; Sticanje osnovnih matematičkih znanja iz linearne algebre neophodnih za savladavanje nekih stručnih predmeta; Akcenat je stavljen na geometriju u ravni i prostoru, te primjenu geometrije u arhitekturi.
Sadržaj predmeta
Matematika u arhitekturi, značaj i primjena; Euklidska ravanska i prostorna geometrija: tačka, prava, ravan, geometrijska tijela, pravilni poliedri; Krive drugog reda: kružnica, elipsa, parabola, hiperbola; Osnove linearne algebre: sistemi linearnih jednačina, matrice, determinante; Vektorski prostori; Prostori slobodnih vektora; Skalarni, vektorski i mješoviti proizvod vektora; Analitička geometrija u prostoru; Površi drugog reda sa primjenom u arhitekturi.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije, samostalan, rad.
Literatura
  1. Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić, Nebojša Đurić: Linearna algebra i analitička geometrija za studente tehničkih fakulteta, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2018.
  2. R. Kravarušić, M.Mijatović : Matematika - Zbirka zadataka, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2002.
  3. P.Miličić, M.Ušćumlić: Zbirka zadataka iz više matematike 1, Naučna knjiga, Beograd, 1999.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Kolokvijumi, pismeni i usmeni ispit, aktivnost na času
Posebna naznaka
nema