Navigacija

B23602 - Korozija i zaštita materijala

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Hemijska tehnologija
Naziv Korozija i zaštita materijala
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
B23602 obavezan 6 3P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema ---
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata s mehanizmima različitih oblika korozije inženjerskih materijala u realnim uslovima primjene. Savladavanje tehnika korozijskih ispitivanja te primjena različitih metoda zaštite materijala od korozije.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student može objasniti pojavu i uzrok nastajanja korozije kao i načina njenog usporavanja primjenom različitih metoda zaštite te njihov uticaj na životnu sredinu. Razumije faktore koji utiču na izbor materijala sa aspekta zaštite od korozije.
Sadržaj predmeta
Konstrukcioni materijali (koroziono ponašanje); Posebni materijali; Korozija materijala (hemijska i elektrohemijska korozija); Vrste korozije; Koroziona ispitivanja; Katodna zaštita; Anodna zaštita Zaštita metala obradom korozione sredine; Inhibitori korozije metala. Zaštita metala prevlakama; Novi trendovi površinske zaštite metala; Korozija i zaštita životne sredine.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, računske vježbe, laboratorijske vježbe, terenske vježbe, seminarski radovi, konsultacije.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pismeni i usmeni ispit, usmena prezentacija seminarskog rada.