Navigacija

prof. dr Marko Rajčević
redovni profesor

051/339-054
lokal 154
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo društava redovni profesor 14. mart 2003.

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Pravna priroda dokumentarnih akreditiva

  Naučni skup Naučna konferencija: Liber amicorum profesor dr Mirko Vasiljević
  Publikacija Liber amicorum profesor dr Mirko Vasiljević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2021.
  Godina 2021
  Autori Zoran Vasiljević i Marko Rajčević
  Strana od 155
  Strana do 168

Knjige

  Ugovori u privredi

  Izdavač Pravni fakultet Banja Luka, Centar za publikacije
  ISBN 99938-675-0-0
  Godina 2002
  Autori Mirko Vasiljević, Marko Rajčević i Vitomir Popović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 487