Navigacija

dr Drago Todić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Geografske regije Australije

  Časopis GLOBUS
  Godina 2011
  Autori Drago Todić i Svetlana Milošević
  Broj 36
  Strana od 69
  Strana do 89

  Maligne neoplazme testisa liječene na Urološkoj klinici u Banjoj Luci

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Duško Vasić, Snježana Milićević, Milan Žigić, Slobodan Hajder i Drago Todić
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 26
  Strana do 26

Radovi sa skupova

  Istorijsko-geografski i prostorno-urbani razvoj Novog Grada

  Naučni skup Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive, Zbornik radova, Geografski fakultet Beograd
  Godina 2014
  Autori Drago Todić i Svetlana Milošević
  Strana od 47
  Strana do 55

  Regionalnogeografski procesi u donjem Pounju

  Naučni skup Srpski etno-nacionalni prostor u organizaciji Geografskog društva Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Drago Todić i Svetlana Milošević
  Strana od 357
  Strana do 363

  Agriculture and the Role of Cooperatives in Rural Tourism Development in the Republic of Srpska

  Naučni skup Third International Scientific Symposium Agrosym
  Godina 2012
  Autori Vesna Mrdalj i Drago Todić
  Strana od 718
  Strana do 722

  Demografski resursi Banjalučke regije

  Naučni skup Zbornik radova sa trećeg kongresa srpskih geografa
  Godina 2011
  Autori Drago Todić i Svetlana Milošević
  Strana od 401
  Strana do 411

Knjige

  Regionalna geografija-Australija, Okeanija i Antarktik

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-24-0
  Godina 2012
  Autori Drago Todić i Milenko Živković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 160