Navigacija

prof. dr Vesna Ećim-Zlojutro
redovni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za babištvo
 • Medicinski fakultet - Katedra za ginekologiju i akušerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ginekologija i opstetricija redovni profesor 24. april 2014.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07AUSGA Akutna i urgentna stanja u ginekologiji i akušerstvu, perinatologija
ISM07GA Ginekologija i akušerstvo
ISM13GA Ginekologija i akušerstvo
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18ADTPA Osnove instrumentiranja u akušerstvu
OBA18AZNJA Akušerstvo | Zdravstvena njega u akušerstvu
OBA18GZNJG Ginekologija | Zdravstvena njega u ginekologiji
OBA18ZNJ Zdravstvena njega u ginekološkoj onkologiji
OBA18ZNJP Zdravstvena njega u puerperijumu
OBA18ZNJTPE Zdravstvena njega trudnica sa preeklampsiom i eklampsiom
OBA18ZNJUP Zdravstvena njega u porodu
OBA18KPP Komplikacije u porodu i puerperijumu
OBA18OIA Asistiranje kod dijagnostičkih i terapijskih procedura u akušerstvu
OBA18POPP Polni odgoj i planiranje porodice
OBA18PFPP Psiho-fizička priprema za porod
OBA18RPT Rizična i patološka trudnoća
OBA18SRZ Seksualno i reproduktivno zdravlje
OBA18TPP Trudnoća, porod, puerperijum
OZNJ07G Ginekologija
OZNJ16ZNJTPGA Zdravstvena njega trudnica/porodilja i ginekologija sa akušerstvom
OS18ZNJGAG Zdravstvena njega u ginekologiji i akušerstvu i ginekologija i akušerstvo
OS18SRZ Seksualno i reproduktivno zdravlje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Myometrium Invasion, Tumour Size and Lymphovascular Invasion as a Prognostic Factor in Dissemination of Pelvic Lymphatics at Endometrial Carcinoma

  DOI doi: 10.5455/medarh.2017.71.236-238
  Časopis Medical Archives
  Godina 2017
  Autori Nenad Lučić, Dragica Draganović, Sanja Sibinčić, Vesna Ećim-Zlojutro i Snježana Milićević
  Volumen 71
  Broj 5
  Strana od 325
  Strana do 328

  Significance of immunihistochemical expresion of p16INKa in differentiation of inflammatory and preneoplastic cervical lesions.

  DOI 10.2298/SARH1502042G
  Časopis Srp Arh Celok Lek
  Godina 2015
  Autori Živorad Gajanin, Rade Vilenderčić, Vesna Ećim-Zlojutro, Radoslav Gajanin i Pavle Budakov
  Volumen 143
  Broj 1-2
  Strana od 42
  Strana do 49
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0370-8179/2015/0370-81791502042G.pdf

  Treatment of Vesicovaginal Fistulas: an Experience of 30 Cases

  DOI 10.5455/medarh.2013.67.266-269
  Časopis Medical Archives
  Godina 2013
  Autori Snježana Milićević, Vladimir Krivokuća, Vesna Ećim-Zlojutro i Branislava Jakovljević
  Volumen 4
  Broj 67
  Strana od 266
  Strana do 269

  Hemodynamics of arterial and venous circulation in the intrauterine fetal evaluation

  DOI 10.5455/aim.2012.20.249-253
  Časopis Acta Informatica Medica
  Godina 2012
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Rade Vilenderčić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović i Saša Savić
  Volumen 20
  Broj 4
  Strana od 249
  Strana do 253

  Liječelje karcinoma grlića materice u Republici Srpskoj

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Dragica Draganović i Ljilja Latinović
  Strana od 598
  Strana do 561

  Liječenje karcinoma grlića materice u Republici Srpskoj

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Dragica Draganović i Ljiljana Latinović
  Volumen 11-12
  Broj LXIV
  Strana od 588
  Strana do 591

  Surgery of condyloma acuminatum permagnum and permagnum recurrence after two years

  DOI 10.5455/aim.2011.19.172-174.
  Časopis Acta Informatica Medica
  Godina 2011
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević i A. Rodić
  Volumen 19
  Broj 3
  Strana od 172
  Strana do 174

  Importance of the cytoplasmic super-oxide dismutase in the normal tissue of the endometrium and the endometrium carcinoma

  DOI 10.5455/medarh.2011.65.243-245
  Časopis Medical Archives
  Godina 2011
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević i A Rodić
  Volumen 65
  Broj 4
  Strana od 243
  Strana do 245

  Maligne neoplazme testisa liječene na Urološkoj klinici u Banjoj Luci

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Duško Vasić, Snježana Milićević, Milan Žigić, Slobodan Hajder i Drago Todić
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 26
  Strana do 26

Radovi sa skupova

  Uloga Doppler protoka kroz duktus venosus u procjeni intrauterinog stanja ploda

  Naučni skup 5. Međunarodni Kongres Doktora Medicine Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, Dragica Jojić, Nenad Lučić i Vesna Ećim-Zlojutro
  Strana od 70
  Strana do 75

  Uloga doppler protoka kroz ductus venosus u procjeni intrauterinog stanja ploda.

  Naučni skup 5. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske. Banja Vrućica-Teslić
  Godina 2017
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, Dragica Jojić i Vesna Ećim-Zlojutro
  Strana od 70
  Strana do 74

  Incidence and outcome of pregnancies with placenta previa and abruption in the five – year period. Clinical of gynecology and obstetrics,Banja Luka

  Naučni skup 15 World Congress in fetal Medicine
  Godina 2016
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić i Jordanka Topić

  Dijagnostička efikasnost Dopler protoka kroz arteriju umbilikalis u predikciji perinatalnog ishoda kod intrauterusnog zastoja u rastu ploda

  Naučni skup 1. Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa mežunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Rade Vilenderčić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović i Saša Savić

  Morfološke karakteristike posteljice kod hipertenzije u trudnoći

  Naučni skup 1. Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Dragica Draganović, Nenad Lučić, Vesna Ećim-Zlojutro, Branka Đajić-Čančarević i Saša Savić

  Complications treatment ovarian cancer in Republic of Srpska Bosnia and Hercegovina from 2008 – 2013

  Naučni skup International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
  Godina 2015
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić i Vesna Ećim-Zlojutro

  Liječenje karcinoma grlića materice u UKC – Banjaluka

  Naučni skup HVII Simpozijum udruženja Ginekologa i Opstetričara Srbije , Crne Gore i Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Nenad Lučić, Vesna Ećim-Zlojutro i Svjetlana Malić

  Značaj imunohistohemijske ekspresije p16INK4a u diferencijaciji preneoplastičnih i neoplastičnih lezija grlića materice

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova:7. Međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje,rad,sport"
  Godina 2015
  Autori Živorad Gajanin, S Vilendečić, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Vesna Ećim-Zlojutro, Pavle Budakov, Vesna Ljubojević i S Grbić
  Strana od 181
  Strana do 188

  Karakteristike karcinoma cerviksa operativno liječenih u Kliničkom centru Banja Luka

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova: 7. Međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje,rad,sport"
  Godina 2015
  Autori Živorad Gajanin, Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, S Vilendečić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slavko Grbić i Pavle Budakov
  Strana od 189
  Strana do 195

  Ovarian Cancer in Republik of Srpska , Bosnia and Herzegovina from 2008 – 2013

  Naučni skup 15 th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society
  Godina 2014
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac i Nebojša Lazić

  Significance of immunihistochemical expresion of p16INKa in differentiation of inflammatory and preneoplastic cervical lesions.

  Naučni skup 26th European Congress of Pathology
  Publikacija Virchows Arch 2014; 465(Suppl 1)
  Godina 2014
  Autori Božana Babić, Živorad Gajanin, Radoslav Gajanin, Rade Vilendečić, Vesna Ećim-Zlojutro i Pavle Budakov
  Strana od S379
  Strana do S379
  Veb adresa http://link.springer.com/article/10.1007/s00428-014-1618-2

  Dijagnostika i liječenje karcinoma jajnika u Republici Srpskoj

  Naučni skup Zbornik radova 57 . Ginekološko – akušerska nedelja SLD
  Godina 2013
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Sladibor Lakić, Cvjetin Lazekić i D Gvozden
  Strana od 399
  Strana do 402

  The course and outcome of twen pregnancies in our hospital in two years

  Naučni skup 1st European Congress on Intrapartum Care
  Godina 2013
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Branka Popović, Ljilja Stanišić, Ljubica Jelovac i Jordanka Topić

  Blizanačka trudnoća na KGA Banjaluka

  Naučni skup 3. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević i J. Topić

  Dijabetes i trudnoća, Imaging i biomarkeri, Perspektive i očekivanja

  Naučni skup Škola perinatalne medicine
  Godina 2013
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević i Bojana Popović

  Perinatalni mortalitet u Republici Srpskoj

  Naučni skup 3. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Rade Vilenderčić, Branka Đajić-Čančarević, Vesna Ećim-Zlojutro i Jelena Vukuć
  Strana od 48
  Strana do 52

  Importance lipid hydroperoxides in the normal tissue ef endometrijum and endometrijum carcinoma

  Naučni skup FIGO
  Godina 2012
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro i Slobodan Grahovac
  Strana od 5630
  Strana do 5631

  Značaj imunohistohemijske ekspresije p16INK4a u diferencijaciji inflamacijskih i preneoplastičnih lezija grlića materice.

  Naučni skup Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Živorad Gajanin, Vesna Ećim-Zlojutro, Rade Vilenderčić i Radoslav Gajanin
  Strana od 72
  Strana do 72

  SURGICAL TREATMENT , WERTHEIM – MEIGS OF CERVICAL CANCER

  Naučni skup 13 th Bienial Meeting International Gynecologyc Cancer Society(IGCS 2010)
  Godina 2010
  Autori Nenad Lučić, Vesna Ećim-Zlojutro, Zora Antonić, Slobodan Grahovac i Aleksandra Rodić

  Učestalost carskog reza kod abrupcije placente i placente previje

  Naučni skup 54. Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2010
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Danijela Mađar i Ives Ćejić-Šindrak
  Strana od 311
  Strana do 316

  Role of antibiotics and corticosteroids in preterm l labour

  Naučni skup XXII European Congress of Perinatal Medicine . The Journal of Maternal – Fetal Medicine
  Godina 2010
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Aleksandra Rodić i Nenad Lučić
  Strana od 487
  Strana do 487

  Activities of the mithocondric super-oxide dismutase in the normal tissue of the endometrium, and the endometrium carcinoma

  Naučni skup XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Vladimir Perendija, Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, A. Rodić i Aleksandra Govedarović
  Strana od 708
  Strana do 709

  Reviw of results of positive lymph node findings in cases of invasive carcinoma of vulva after radical vulvectomy

  Naučni skup XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Zora Antonić, Nenad Lučić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Vladimir Perendija, Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, A. Rodić i Aleksandra Govedarović

  Uroinfections during pregnancy

  Naučni skup 3rd Congress of the South East European Society of Perinatal Medicine
  Godina 2009
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, A. Rodić i Snježana Milićević

  ESWL i URS- komparacija i efikasnost u tretmanu aktivnog uklanjanja kamena u ureteru

  Naučni skup Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2009
  Autori Snježana Milićević, Duško Vasić i Vesna Ećim-Zlojutro

  Uloga kolor Doplera u ultrasonografiji u ispitivanju protoka kroz fetalnu renalnu arteriju kod trudnica sa PIH –om

  Naučni skup Novine u perinatalnoj medicini
  Godina 2006
  Autori Saša Savić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić i Ljilja Stanišić
  Strana od 94
  Strana do 94

  Prevremeni porođaj i perinatalni ishod

  Naučni skup Pedeseta jubilarna ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova pedesete jubilarne ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2006
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Saša Savić, Slobodan Grahovac, Vesna Ećim-Zlojutro, Zoran Vilendečić, Aleksandar Zolak i Ljiljana Stanišić
  Strana od 102
  Strana do 107

  Učestalost anomalija CNS-a na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka u periodu od 01.01.2001. do 31.12.2005. godine

  Naučni skup Novine u perinatalnoj medicini
  Godina 2006
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Saša Savić, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević i Z. Vulin

  Trudnoća i porođaj udruženi sa Fibroma intestine tenui

  Naučni skup Pedeseta Ginekološko-akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro i Dragica Draganović
  Strana od 400
  Strana do 404

  Spontana kompletna ruptura gravidnog rudimentiranog roga kod uterus bicornis unilateral rudimentarius u 22. gestacijskoj nedelji- prikaz slučaja

  Naučni skup L Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Nebojša Jovanić, Vesna Ećim-Zlojutro, Branka Đajić-Čančarević i M. Popović
  Strana od 390
  Strana do 400

  Heterotropna trudnoća nakon IVF ,iznešena intrauterina i ektopično maskirana hiperstimulacijskim sindromom

  Naučni skup XLIX Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2005
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić i Ljilja Solomun
  Strana od 407
  Strana do 409

  Placenta previja i abrupcija placente kao uzroci krvarenja u trudnoći i porođaju

  Naučni skup XLIX Ginekološko-akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro i Dragica Draganović
  Strana od 37
  Strana do 40

  Postterminska trudnoća, tok i ishod porođaja

  Naučni skup XLVIII Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Dragica Draganović, Vesna Ećim-Zlojutro i Branka Đajić-Čančarević
  Strana od 266
  Strana do 269

  Skleroterapija bubrežnih cisti

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Slobodan Hajder, Ž Ećim, Snježana Milićević, Marusija Hajder, Vesna Ećim-Zlojutro i Duško Vasić

  Maligni tumori bubrega i mokraćne bešike u poslijeratnom periodu u KB u Banjaluci

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Ž Ećim, Duško Vasić, Vesna Ećim-Zlojutro, Snježana Milićević, Slobodan Hajder i Milorad Stanišić

  Hronični bakterijski prostatitis.

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Duško Vasić, Vesna Ećim-Zlojutro, M Vasić, Snježana Milićević, Slobodan Hajder i Zora Drobac

  Tok i ishod trudnoće sa granuloza ćelijskim tumorom jajnika

  Naučni skup XLVI Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2002
  Autori Saša Savić, Vesna Ećim-Zlojutro i Nenad Lučić
  Strana od 491
  Strana do 494

  Efficiancy of the finasteride to decreasing IPSS

  Naučni skup II Congress of the Balcans Urologists
  Godina 2001
  Autori Snježana Milićević, Ž Ećim i Vesna Ećim-Zlojutro

  Maligne neoplazme mokraćne bešike i bubrega liječene posljednjih deset godina na Urološkoj klinici u Banjaluci

  Naučni skup Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2001
  Autori Ž Ećim, Milorad Stanišić, Duško Vasić, Snježana Milićević, Vesna Ećim-Zlojutro i Slobodan Hajder

  Ratne povrede kod žena, prikaz slučajeva

  Naučni skup II Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1996
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Žarko Ećim, S Radulović, Dragica Draganović, Brano Topić i Milan Žigić

Knjige

  Dijagnostika i terapija cervikalnih intraepitelnih neoplazija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 978-99976-26-10-3
  Godina 2017
  Autori Vladimir Perendija, Nenad Lučić, Mile Bokan i Vesna Ećim-Zlojutro
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 163

  Ginekologija i akušerstvo sa zdravstvenom njegom

  Izdavač Visoka medicinska škola
  ISBN 978-99938-869-3-8
  Godina 2013
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Snježana Milićević i Ljubo Višekruna
  Tip knjige osnovni udžbenik