Navigacija

mr Siniša Rakita

051/430-042

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ODRŽIVI RAZVOJ PREDUZEĆA U FUNKCIJI EKONOMSKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE

  Časopis FINANCING
  Godina 2013
  Autori Siniša Rakita i Igor Todorović
  Volumen 4
  Broj 3
  Strana od 29
  Strana do 37
  Veb adresa http://www.financingscience.org/images/casopis/finansing%2003%20-%202013.pdf

Radovi sa skupova

  Uticaj održivog razvoja na uspješnost poslovanja preduzeća u Republici Srpskoj

  Naučni skup Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja
  Godina 2012
  Autori Igor Todorović i Siniša Rakita

  State of Implementation of Corporative Governance Principles in Companies in the Republic of Srpska

  Naučni skup Engineering Management and Competitiveness (EMC2011)
  Publikacija Engineering Management and Competitiveness (EMC2011) - Proceedings
  Godina 2011
  Autori Igor Todorović, Branka Zolak-Poljašević i Siniša Rakita
  Strana od 287
  Strana do 293
  Veb adresa http://www.tfzr.uns.ac.rs/emc/emc2011/contents.html

  Analiza stanja održivog razvoja u preduzećima u Republici Srpskoj s aspekta primjene međunarodne regulative

  Naučni skup Majska konferencija o strategijskom menadžmentu
  Publikacija Majska konferencija o strategijskom menadžmentu - zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Siniša Rakita, Igor Todorović i Branka Zolak-Poljašević
  Strana od 628
  Strana do 638
  Veb adresa http://menadzment.tf.bor.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/MCSM2011.pdf

  Primjena korporativne društvene odgovornosti posmatrano sa aspekta zaštite životne sredine

  Naučni skup Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja
  Publikacija Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja - zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Branka Zolak-Poljašević, Igor Todorović i Siniša Rakita
  Strana od 125
  Strana do 139