Navigacija

doc. dr Branka Zolak Poljašević
docent

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-064
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za poslovnu ekonomiju, menadžment i marketing
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Menadžment docent 23. februar 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14MMVJ Menadžerske vještine
2I14PSMLJ Strateški menadžment ljudskih resursa
2MV Menadžerske vještine
2O14PMVJ Menadžerske vještine
Akademske studije prvog ciklusa
1MLJR Menadžment ljudskih resursa
O14MLJR Menadžment ljudskih resursa

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije drugog ciklusa
MON12MMLJ Međunarodni menadžment ljudskih resursa
MS12MVE Menadžerske vještine
MS12MLJR Menadžment ljudskih resursa u sportu
Akademske studije prvog ciklusa
1SSMMLJRS Menadžment ljudskih resursa u sportu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj kompenzacionog menadžmenta na poslovne performanse: empirijsko istraživanje

  Časopis ANALI EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
  Godina 2017
  Autori Branka Zolak Poljašević, Gordana Ilić i Darko Milunović
  Volumen 53
  Broj 38
  Strana od 139
  Strana do 154
  Veb adresa http://www.ef.uns.ac.rs/anali/arhiva/anali-br-38-2017.pdf

  Ownership structure of the organisation as a determinant of human resource management in the context of transition countries

  DOI DOI: 10.7251/ACE1726077P
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2017
  Autori Branka Zolak Poljašević, Gordana Ilić i Darko Milunović
  Volumen 15
  Broj 26
  Strana od 77
  Strana do 104

  Empirijsko sagledavanje odnosa između procesa zapošljavanja i poslovnih performansi

  DOI 10.7251/ACE1625009P
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2016
  Autori Branka Zolak Poljašević i Gordana Ilić
  Volumen 14
  Broj 25
  Strana od 9
  Strana do 31
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/

  Human Resource Management in Small and Medium-Sized Enterprises: Conceptual Framework

  Časopis Facta Universitatis, Series: Economics and Organization
  Godina 2013
  Autori Branka Zolak-Poljašević i Saša Petković
  Volumen 10
  Broj 3
  Strana od 301
  Strana do 305
  Veb adresa http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201303/eao201303-07.html

  Local Economic Development in Bosnia and Herzegovina: Role of Local Development Agencies

  Časopis Journal of Balkan and Near Eastern Studies
  Godina 2013
  Autori Jovo Ateljevic, T O’Rourke i Branka Zolak Poljašević
  Volumen 15
  Broj 3
  Strana od 280
  Strana do 305

  Unapređenje kvaliteta radne snage u funkciji smanjenja strukturne nezaposlenosti u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/ACE1319043I
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2013
  Autori Gordana Ilić i Branka Zolak-Poljašević
  Volumen 11
  Broj 19
  Strana od 43
  Strana do 65
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj19/

  Analiza odnosa između kompenzacionih praksi i poslovnih rezultata

  DOI 10.7215/ACE1217031I
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2012
  Autori Gordana Ilić, Branka Zolak-Poljašević i Saša Vučenović
  Volumen 10
  Broj 17
  Strana od 31
  Strana do 50
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_17/

  Modeli upravljanja ljudskim resursima u bankarskom sektoru Republike Srpske i njihov uticaj na uspješnost poslovanja

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2011
  Autori Gordana Ilić i Branka Zolak-Poljašević
  Volumen 9
  Broj 15
  Strana od 21
  Strana do 49
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_15/

  Profesionalizacija javne uprave: Implikacije na ključne aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2011
  Autori Branka Zolak-Poljašević
  Broj 5-6
  Strana od 145
  Strana do 161

  Inovativna kultura kao faktor razvoja preduzeća

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2006
  Autori Branka Zolak-Poljašević
  Volumen 4
  Broj 5
  Strana od 227
  Strana do 245
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_5/

Radovi sa skupova

  The Concept of Human Resource Management in Bosnia and Herzegovina: Differences in the Country

  Naučni skup REDETE - Researching Economic Development and Eneterpreneurship in Transition Economies
  Publikacija Conference Proceedings
  Godina 2018
  Autori Branka Zolak Poljašević i Dragana Došenović
  Strana od 277
  Strana do 297
  Veb adresa http://www.redete.org/assets/content/conf-prog/conf-proceedings-2018.pdf

  Corporate Social Responsibility and National Competitiveness: Role of Government

  Naučni skup Market Failures and the Roles of Institutions'
  Publikacija Economic Development and Institutional Organization - Volume I
  Godina 2012
  Autori Branka Zolak-Poljašević
  Strana od 155
  Strana do 170
  Veb adresa http://eaces-workshop2011.ekof.bg.ac.rs/index.htm

  State of Implementation of Corporative Governance Principles in Companies in the Republic of Srpska

  Naučni skup Engineering Management and Competitiveness (EMC2011)
  Publikacija Engineering Management and Competitiveness (EMC2011) - Proceedings
  Godina 2011
  Autori Igor Todorović, Branka Zolak-Poljašević i Siniša Rakita
  Strana od 287
  Strana do 293
  Veb adresa http://www.tfzr.uns.ac.rs/emc/emc2011/contents.html

  Analiza stanja održivog razvoja u preduzećima u Republici Srpskoj s aspekta primjene međunarodne regulative

  Naučni skup Majska konferencija o strategijskom menadžmentu
  Publikacija Majska konferencija o strategijskom menadžmentu - zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Siniša Rakita, Igor Todorović i Branka Zolak-Poljašević
  Strana od 628
  Strana do 638
  Veb adresa http://menadzment.tf.bor.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/MCSM2011.pdf

  Primjena korporativne društvene odgovornosti posmatrano sa aspekta zaštite životne sredine

  Naučni skup Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja
  Publikacija Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja - zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Branka Zolak-Poljašević, Igor Todorović i Siniša Rakita
  Strana od 125
  Strana do 139

Ostali radovi

  Sol lich bleiben oder sol lich meinen Job aufgebn? Absicht der Mitarbeiterlnnen zum Jobwechsel als Folge von Stress am Arbeitsplatz anhand der Untersuchung einer Einrichtung für Kinder ohne elterliche Betreuung

  Izdavač Pearson Education Limited
  ISSN/ISBN 978-1-787-64335-2
  Godina 2019
  Autori Branka Zolak Poljašević i Dragana Došenović
  Strana od 79
  Strana do 95

  Multidisciplinarni dijalog sa kulturnim nasljeđem

  Izdavač PMF Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2019
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Analiza nedostajućih kompentencija studenata i modela obrazovanja za porebe kulturnih i kreativnih industrija u Bosni i Hercegovini i Sloveniji

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (partner na projektu)
  Godina 2019
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Analiza uticaja korištenja različitih metoda učenja studenata na razvoj prenosivih kompentencija

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (partner na projektu)
  Godina 2019
  Autori Branka Zolak Poljašević

  ERASMUS + "Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu: Izgradnja kompetencija za menadžment baštine i kulturnog turizma"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Kvalitet menadžmenta ljudskih resursa u funkciji uspješnosti poslovanja

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Branka Zolak Poljašević
  Strana od 1
  Strana do 302

  Poreski i računovodstveni tretman naučno-istraživačke djelatnosti – podsticaj ili ograničenje

  Izdavač Vlada Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije
  Godina 2016
  Autori Željana Jovičić, Duško Šnjegota, Duško Daničić i Branka Zolak Poljašević
  Strana od 1
  Strana do 169

  Praksa transparentnosti i objavljivanje informacija u listiranim preduzećima iz Bosne i Hercegovine i Slovenije

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (partner na projektu)
  Godina 2016
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Mjerenje nivoa kvaliteta i kreiranje modela za uvođenje korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (partner na projektu)
  Godina 2016
  Autori Branka Zolak Poljašević

  TRANSCIB - Balkan Youth: Between Social and Value Change

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (jedan od partnera)
  Godina 2016
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Poreski i računovodstveni tretman naučno-istraživačke djelatnosti

  Izdavač Vlada Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije
  Godina 2015
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Polna ravnopravnost u odborima preduzeća u Republici Srpskoj

  Izdavač Institut ekonomskih nauka, Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Politika razvoja preduzetništva i inovativnosti na Zapadnom Balkanu: Analiza transfera razvojne politike

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Branka Zolak Poljašević

  TEMPUS „Uspostavljanje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijama"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Poslovna predviđanja u funkciji efikasnijeg korišćenja resursa Bosne i Hercegovine

  Izdavač Institut ekonomskih nauka
  Godina 2012
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Korporativna društvena odgovornost u funkciji poboljšanja odnosa sa investitorima

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2011
  Autori Branka Zolak Poljašević
  Strana od 1
  Strana do 147

  The Influence of Corporate Social Responsibility Disclosure on Investors’ Relationships

  Izdavač Faculty of Economics University of Kragujevac
  ISSN/ISBN 978 - 86 - 6091 - 018 - 1
  Godina 2011
  Autori Branka Zolak Poljašević, Igor Todorović i Siniša Rakita
  Strana od 341
  Strana do 350

  Metodologija izrade poslovnog plana

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2011
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Poreski i računovodstveni tretman naučno-istraživačke djelatnosti

  Izdavač Vlada Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije
  Godina 2010
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Kreiranje metodologije za izradu strategije održivog razvoja preduzeća

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2010
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Finansijska podrška javnog sektora razvoju malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj

  Izdavač Institut ekonomskih nauka
  Godina 2007
  Autori Branka Zolak Poljašević

Projekti

Multidisciplinarni dijalog sa kulturnim nasljeđem

Naučnike različitih oblasti objedinila je potreba funkcionalnog osmišljavanja problema iz domena kulturne politike i politike identiteta, kao i istovjetne naučno-istraživačke projekcije podstaknute savremenim epistemoliškim paradigmama. U osmišljavanju projekta ključna je bila spoznaja da je multidisciplinarno istraživanje neophodna, ali i veoma složena, zahtjevna i skupa paradigma naučnog bavljenja kulturnim nasljeđem...

Broj projekta 1259025
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Irena Medar-Tanjga
Projektni tim doc. dr Branka Zolak Poljašević
doc. dr Neda Živak
Ivana Dojčinović
Dragica Delić
prof. dr Jelenka Pandurević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2018.
Završetak projekta 01.11.2019.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM

Jačanje kapaciteta za promjene u sektoru turizma na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za jačanje upravljanja kvalitetom u sektoru turizma zasnovanom na naslijeđu i kulturi

CULTURWB se fokusira na jačanje i razvoj kulturnog turizma u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Konkretni ciljevi su: - Sprovođenje istraživanja o potrebnim kompetencijama osoblja u sektoru turizma zasnovanog na kulturnoj ponudi; - Razviti program cjeloživotnog učenja; - Razviti interdisciplinarni magistarski program koji konsoliduje oblast upravljanja turizma i kulture i nasleđa i osposobljava diplomce da steknu potrebne kvalifikacije za profesiju upravljanja ....

Broj projekta 8300404
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stevo Pucar
Projektni tim doc. dr Branka Zolak Poljašević
prof. dr Ljiljana Ševo
Jelena Rožić
prof. dr Igor Todorović
prof. dr Jovo Ateljević
prof. dr Gordana Ilić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 151263.0 BAM