Navigacija

dr Branko Despot

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISS07OH Opšta hirurgija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Observation of planned and registered neuroendocrine tumors (NETS) in Banja Luka region

  Časopis BH Surgery
  Godina 2011
  Autori Zdravko Marić, Jovan Ćulum, Ozren Kordić, Milan Simatović, Božo Krivokuća i Branko Despot
  Strana od 39
  Strana do 44

  Observation of planned and registred neuroendocrine tumors (NETS) in te Banja Luka region.

  Časopis BHSURGERY
  Godina 2011
  Autori Pavel Cihlar, Ozren Kordić, Milan Simatović, Božo Krivokuća, Branko Despot, Igor Stkić, Gordana Kecman Malčić, Radoslav Gajanin i Nikolina Đurđević Marić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.udruzenje-hirurga.ba/wp-content/uploads/downloads/2011/10/6.pdf

Radovi sa skupova

  Sekundarna rekonstrukcija dojke / iskustvo Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju UKC RS Banjaluka

  Naučni skup Prvi srpski senološki kongres
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2017
  Autori Nikola Baroš, Branko Despot, Zoran Dimitrijević, Srdjan Veselinović, Miljan Petković, Siniša Kojić i Aleksandar Guzijan

  Primjena korektivnih procedura mastoplastike pri rješavanju asimetrije nakon rekonstrukcija dojki na Klinici za plastičnu hirurgiju UKC RS

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Nikola Baroš, Branko Despot, Srdjan Veselinović, Miljan Petković, Aleksandar Guzijan i Dražan Erić
  Strana od 230
  Strana do 230

  Primjena augmentacione mamoplastike pri rješavanju urođenih anomalija, aplazije i hipoplazije dojki

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Nikola Baroš, Branko Despot, Srdjan Veselinović, Miljan Petković, Aleksandar Guzijan i Dražan Erić
  Strana od 229
  Strana do 229

  Poređenje ranih postoperativnih komplikacija kod primarnih u odnosu na sekundarne rekonstrukcije dojke

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelosti
  Godina 2015
  Autori Nikola Baroš, Branko Despot, Srdjan Veselinović, Zvjezdana Zečević, Miljan Petković i Aleksandar Guzijan
  Strana od 130
  Strana do 130

  Clear cell sarcoma of tendons and aponeuroses: case presentation with reference to immunohistohemical and ultrastructural findings.

  Naučni skup XII congress of the associacion of serbia and montenegro pathologists with international participation.
  Publikacija Book of articles.
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Branko Despot, Živka Eri, Radoslav Gajanin, Branislava Pušac i Ljiljana Amidžić
  Strana od 86
  Strana do 86