Navigacija

dr Zdravka Kezić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Karakteristike ospica danas

  DOI (051)
  Časopis Croatian Journal of Infection
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Pašić, Tatjana Roganović, Antonija Verhaz, Zdravka Kezić, Milan Petrović i Snežana Ritan
  Volumen 38
  Broj 4
  Strana od 115
  Strana do 120
  Veb adresa http://cji.com.hr/

  Epidemiološke karakteristike meningitisa izazvanog virusom mumps-a u toku epidemije u Republici Srpskoj

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Tatjana Roganović, Zdravka Kezić, Janja Bojanić, Biljana Mijovic, Ljubica Jandrić i Nina Rodić Vukmir
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 42

  Kliničke i laboratorijske karakteristike meningitisa izazvanog virusom mumps-a u toku epidemije u Republici Srpskoj

  Časopis MD - MEDICAL DATA
  Godina 2015
  Autori Tatjana Roganović, Zdravka Kezić, Dragana Roganović, Janja Bojanić i Biljana Mijovic
  Strana od 139
  Strana do 145

  Tuberkulozni mijelitis kao prva manifestacijatuberkuloze

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2013
  Autori Danica Momčićević, Dragan Sandić, Jadranka Vidović, Saša Dragić, Tijana Kovačević i Zdravka Kezić
  Volumen 3
  Strana od 236
  Strana do 240

  Tuberkulozni mijelitis kao prva manifestacija tuberkuloze

  Časopis Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Peđa Kovačević, Danica Momčičević, Dragan Sandić, Jadranka Vidović, Saša Dragić, Tijana Kovačević i Zdravka Kezić
  Volumen 3
  Broj 1-2
  Strana od 236
  Strana do 239

  Diagnosis and Treatment of Chronic Viral Hepatitis B and C: Doctrinary Approach

  Časopis Medicinski arhiv
  Godina 2012
  Autori Azra Husic, Zora Vukobrat-Bijedić, Milenko Bevanda, Rusmir Mesihović, Enver Zerem, Sead Ahmetagić, Stevan Trbojević, Antonija Verhaz, Zdravka Kezić i Janja Bojanić
  Volumen 66
  Broj 1
  Strana od 56
  Strana do 68
  Veb adresa 10.5455/medarh.2012.66.s56-s68

Radovi sa skupova

  Karakteristike morbila danas

  Naučni skup 25. Simpozij infektologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Pašić, Tatjana Roganović, Antonija Verhaz, Zdravka Kezić, Milan Petrović i Snežana Ritan

  Karakteristike oboljelih od mumps meningitisa i njihov vakcinalni status

  Naučni skup 25.Simpozij infektologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem
  Godina 2018
  Autori Tatjana Roganović, Zdravka Kezić i Janja Bojanić

  Akutni pijelonefritis i urosepsa kod pacijenata sa diabetes mellitusom

  Naučni skup Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Tatjana Roganović i Zdravka Kezić

  Upala pluća kao jedan od razloga hospitalizacije pacijenata sa febrilnim stanjem u Klinici za infektivne bolesti i terapijski pristup

  Naučni skup Majski pulmoloski dani
  Godina 2012
  Autori Tatjana Roganović, Zdravka Kezić i Antonija Verhaz

Knjige

  Dijagnostičko-terapijski vodič za hronični hepatitis B i C

  Izdavač Udruženje građana "Viktorija"
  ISBN 978-99955-702-3-1
  Godina 2014
  Autori Antonija Verhaz, Zdravka Kezić i Jelena Firesku
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 32

  Infektologija

  Izdavač Medicinski fakultet Sarajevo-Tuzla
  ISBN 978-9958-608-61-2
  Godina 2011
  Autori Sajma Krkić-Dautović, Antonija Verhaz, Ivo Curić, Ekrem Jusufović, Snježana Mehanović, Sead Ahmetagić, Nada Koluder-Ćimić, Zdravka Kezić, Lejla Čalkić, Alija Drnda, Nevzeta Ibrahimpašić, Fikret Pinjo, Sana Šabović i Vesna Hadžiosmanović
  Tip knjige osnovni udžbenik