Navigacija

Milan Petrović

Medicinski fakultet
051234100

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18IB Infektivne bolesti
ISM07IBSE Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Karakteristike ospica danas

  DOI (051)
  Časopis Croatian Journal of Infection
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Pašić, Tatjana Roganović, Antonija Verhaz, Zdravka Kezić, Milan Petrović i Snežana Ritan
  Volumen 38
  Broj 4
  Strana od 115
  Strana do 120
  Veb adresa http://cji.com.hr/