Navigacija

Vojislav Vujanović

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ16MIZNJ Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Quantitative Culture of Bronchoalveolar Lavage in Diagnosis of Ventilator- Associated Pneumonia

  DOI 10.14740
  Časopis Clinical Infection and Immunity
  Godina 2019
  Autori Maja Travar, Darko Golić, Peđa Kovačević, Dragan Rakanović i Vojislav Vujanović
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 5

Radovi sa skupova

  HIRURŠKO ZBRINJAVANJE SPONTANE RUPTURE SLEZENE KOD PACIJENTA SA SPLENOMEGALIJOM

  Naučni skup 5 kongres doktora medicine republike srpske
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović, Miroslav Regoda i Vojislav Vujanović
  Strana od 11

Knjige

  Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega / Božo Krivokuća i saradnici

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-99-6
  Godina 2017
  Autori Božo Krivokuća, Želimir Erić, Vojislav Vujanović, Peđa Kovačević, Saša Dragić, Danica Momčičević i Svetozar Krivokuća
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 278