Navigacija

Dragi Stanimirović

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Population exposure-response model of 131I in patients with benign thyroid disease

  DOI 10.1016/j.ejps.2021.105942
  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
  Godina 2021
  Autori Valentina Topić Vučenović, Zvezdana Rajkovača, Dijana Jelić, Dragi Stanimirović, Momir Mikov, Branislava Miljković i Katarina Vučićević
  Volumen 165
  Strana od 105942
  Strana do 105942

  Klinički značaj SPECT scintigrafije pluća sa 99mTc-depreotidom u postavljanju dijagnoze karcinoma pluća - pilot studija

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Dragi Stanimirović, Zvezdana Rajkovača, Siniše Stanković, Siniša Gajić, Mirko Stanetić i Marinko Vučić
  Volumen 41
  Broj 1 (1 Suppl)
  Strana od 151
  Strana do 156

Radovi sa skupova

  The influence of biologically effective dose (BED) on the 131I therapy response in patients with benign thyroid disease – nonlinear mixed effect modelling approach

  Naučni skup Population Approach Group in Australia and New Zeland – PAGANZ. Sydney 2021 Virtual Meeting.
  Publikacija https://www.paganz.org/abstracts/the-influence-of-biologically-effective-dose-bed-on-the-131i-therapy-response-in-patients-with-benign-thyroid-disease-nonlinear-mixed-effect-modelling-approach/
  Godina 2021
  Autori Valentina Topić Vučenović, Zvezdana Rajkovača, Dijana Jelić, Dragi Stanimirović, Momir Mikov, Branislava Miljković i Katarina Vučićević
  Veb adresa https://www.paganz.org/abstracts/the-influence-of-biologically-effective-dose-bed-on-the-131i-therapy-response-in-patients-with-benign-thyroid-disease-nonlinear-mixed-effect-modelling-approach/

  PET/CT SA HOLINOM U PRAĆENJU KARCINOMA PROSTATE

  Naučni skup Simpozijum sa internacionalnim učešćem „10 godina Nacionalnog PET centra“
  Publikacija Knjiga apstrakta
  Godina 2019
  Autori Jovana Radanović, Zvezdana Rajkovača, Siniša Stanković, Dragi Stanimirović, Tanja Gvozden i Sonja Bobić

  Investigation of influence of anti-thyroid drug discontinuation time on 131I biokinetics in patients with benign thyroid disease

  Naučni skup Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 2017
  DOI 10.1007/S00259-017-3822-1
  Publikacija Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2017; 44 (Suppl 2)
  Godina 2017
  Autori Valentina Topić Vučenović, Katarina Vučićević, Zvezdana Rajkovača, Dragi Stanimirović, Goran Vuleta, Dijana Jelić i Branislava Miljković
  Strana od S809
  Strana do S809

  Nonlinear mixed effects modelling approach for investigation of 131I kinetics in patients with benign thyroid disease

  Naučni skup Annual Meeting of the Population Approach Group in Europe - PAGE 26; 2017
  Godina 2017
  Autori Valentina Topić Vučenović, Katarina Vučićević, Zvezdana Rajkovača, Dragi Stanimirović, Goran Vuleta, Dijana Jelić i Branislava Miljković
  Veb adresa https://www.page-meeting.org/?abstract=7151

  TROFAZNA SCINTIGRAFIJA KOSTIJU U DIJAGNOSTICI OSTEOMIJELITISA

  Naučni skup 2. KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Jovana Brstilo, Zvezdana Rajkovača, Jasenka Mijatović, Siniša Stanković i Dragi Stanimirović
  Strana od 32

  STATIČKA SCINTIGRAFIJA BUBREGA KOD DJECE SA RECIDIVIRAJUĆOM URINARNOM UPALOM I VEZIKOURETERALNIM REFLUKSOM

  Naučni skup 2. KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Jasenka Mijatović, LJiljana Grahovac, Siniša Stanković i Dragi Stanimirović
  Strana od 32