Navigacija

prof. dr Momir Mikov
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 19. jun 1999.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07BREL Biološka raspoloživost i ekvivalentnost lijekova
ISF07KFAR Klinička farmacija
ISF07FARK Farmakokinetika
Akademske studije trećeg ciklusa
DSBN15P Principi GCP/GLP

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Population exposure-response model of 131I in patients with benign thyroid disease

  DOI 10.1016/j.ejps.2021.105942
  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
  Godina 2021
  Autori Valentina Topić Vučenović, Zvezdana Rajkovača, Dijana Jelić, Dragi Stanimirović, Momir Mikov, Branislava Miljković i Katarina Vučićević
  Volumen 165
  Strana od 105942
  Strana do 105942

  Probiotic Treatment does not Change Sulphasalazine and its Metabolites Excretion in Patients with Inflammatory Bowel Disease

  DOI 10.35248/2329-8901.20.8.219
  Časopis Journal of Probiotics & Health
  Godina 2020
  Autori Nataša Stojaković, Momir Mikov, Stevan Trbojević, Ranko Škrbić i Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa https://www.longdom.org/probiotics-health/contact.html

  The Effect of Hypoalbuminemia on the Therapeutic Concentration and Dosage of Vancomycin in Critically Ill Septic Patients in Low-Resource Countries

  DOI 10.1177/1559325819850419
  Časopis DOSE-RESPONSE
  Godina 2019
  Autori Tijana Kovačević, Branislava Miljkovic, Momir Mikov, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Saša Dragić, Danica Momčičević i Peđa Kovačević
  Volumen 17
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31205457/

Radovi sa skupova

  The influence of biologically effective dose (BED) on the 131I therapy response in patients with benign thyroid disease – nonlinear mixed effect modelling approach

  Naučni skup Population Approach Group in Australia and New Zeland – PAGANZ. Sydney 2021 Virtual Meeting.
  Publikacija https://www.paganz.org/abstracts/the-influence-of-biologically-effective-dose-bed-on-the-131i-therapy-response-in-patients-with-benign-thyroid-disease-nonlinear-mixed-effect-modelling-approach/
  Godina 2021
  Autori Valentina Topić Vučenović, Zvezdana Rajkovača, Dijana Jelić, Dragi Stanimirović, Momir Mikov, Branislava Miljković i Katarina Vučićević
  Veb adresa https://www.paganz.org/abstracts/the-influence-of-biologically-effective-dose-bed-on-the-131i-therapy-response-in-patients-with-benign-thyroid-disease-nonlinear-mixed-effect-modelling-approach/

Projekti

"Terapijska efikasnost i podnošljivost novosintetisanog oksima K-870 kao antidota u akutnom trovanju paraoksonom"

Cilj predloženog projekta da se utvrdi efikasnost i podnošljivost novosintetisanog oksima K-870 kao antidota kod trovanja paraoksonom u pacova, u poređenju sa klasičnim oksimom obidoksimom. Oksim K-870 bio je velikodušni poklon profesora Kuče i Musileka sa Univerziteta Hradec Kralove u Češkoj, koji su ga i sintetisali i sa kojima je naš fakultet otpočeo intenzivnu naučnu saradnju.

Broj projekta 1257030
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Miloš Stojiljković
Projektni tim Nebojša Mandić-Kovačević
prof. dr Nataša Stojaković
prof. dr Momir Mikov
prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara
prof. dr Radoslav Gajanin
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM

Ispitivanje uticaja žučnih kiselina i statina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Kardiotoksičnost uzrokovana antraciklinima je poznata komplikacija onkološke terapije, bez dostupne efikasne i sigurne terapije u prevenciji njenog nastanka. Najčešće se manifistuje kao odložena kardiovaskularna bolest/disfunkcija usljed kumulativne doze antraciklina. Doksorubicin je široko zastupljen antraciklin u terapiji adultnih i pedijatrijskih maligniteta.

Broj projekta 1257024
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Lana Nežić
Projektni tim Vesna Vujić-Aleksić
prof. dr Momir Mikov
prof. dr Ljiljana Amidžić
dr Vesna Jaćević
Biljana Vatreš
Đorđe Đukanović, ma
Žana Radić
doc. dr Nataša Bubić Pajić
dr Svetlana Goločorbin-Kon
Početak realizacije 01.07.2020.
Završetak projekta 31.07.2022.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM