Navigacija

dr Miroslav Grubačić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj dodatka kiselog tijesta na mrvljivost hljeba od pšeničnog brašna/The effect of sourdough on crumbliness of wheat bread

  DOI 10.7251/AGRSR1203431L
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Nataša Lakić i Miroslav Grubačić
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 431
  Strana do 439

  Uticaj dodatka kiselog tijesta na određene kvalitativne osobine hljeba/The effect of sourdough on some quality characteristics of bread

  DOI 10.7251/GHTE1208029L
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Nataša Lakić i Miroslav Grubačić
  Broj 8
  Strana od 29
  Strana do 34

  Uticaj termoterapije na fiziološku konstituciju plodova jabuke sorte Greni Smit

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Boris Pašalić, Miroslav Grubačić i Sanda Gračanin
  Volumen 11
  Broj 4
  Strana od 41
  Strana do 54

  Possibilities Of Organic Milk production In Serbia

  DOI 637.1:665.9
  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2010
  Autori Anka Popović-Vranješ, Miroslav Grubačić, Radovan Pejanović, Aleksandar Kralj, Anka Kasalica, Dragica Močinović i Gordana Niketić
  Volumen 59
  Broj 1-2
  Strana od 119
  Strana do 125

Radovi sa skupova

  Sadržaj mikroelemenata u šumskom voću/Microelement content in forest fruits

  Naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske/Proceedings 10th Conference of chemists, technologists and environmentalists of Republic of Srpska
  Godina 2013
  Autori Ladislav Vasilišin, Miroslav Grubačić i Nataša Lakić
  Strana od 307
  Strana do 312

  Kolorimetrijsko određivanje osnovne i dopunske boje pokožice ploda jabuke klonova Gala galaksi i Gala mast

  Naučni skup XV Međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka sa petnaestog međunarodnog naučno-stručnog savjetovanja agronoma Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Boris Pašalić, Miroslav Grubačić i Duško Bodilović
  Strana od 224
  Strana do 224