Navigacija

Irena Katan

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Tuberkulozni meningitis s tuberkuloznim granulomima u trudnoći – prikaz bolesnika

  DOI (051.034)
  Časopis Croatian Journal of Infection
  Godina 2018
  Autori Olja Čuković, Antonija Verhaz, Tatjana Roganović, Irena Katan i Zorislava Bajić
  Volumen 38
  Broj 3
  Strana od 86
  Strana do 91
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/227001