Navigacija

mr Zorislava Bajić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za fiziologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fiziologija viši asistent 13. jul 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OOF Opšta i oralna fiziologija
ISM07MF Medicinska fiziologija
ISS07OOF Opšta i oralna fiziologija
ISF07FIZL Fiziologija
ISF19F Fiziologija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18F Fiziologija
OZNJ16F Fiziologija
OMLD18FIZ Fiziologija
ORT18FIZ Fiziologija
OS18F Fiziologija
OSI18F Fiziologija
OFT18FIZ Fiziologija

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa
1NFiFS Fiziologija i fiziologija sporta
1SFS3 Fiziologija sporta

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Professional Female Athletes Are at a Heightened Risk of Q1 Iron-Deficient Erythropoiesis Compared With Nonathletes

  Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT NUTRITION AND EXERCISE METABOLISM
  Godina 2020
  Autori Nenad Ponorac, Mira Popović, Dea Karaba-Jakovljević, Zorislava Bajić, Aaron Scanlan, Emilija Stojanović i Dragan Radovanović
  Volumen 30
  Broj 1
  Strana od 48
  Strana do 53

  Acute respiratory failure as complication of intrahospital pneumonia in West syndrome - a case report

  Časopis Respiratio
  Godina 2020
  Autori Marina Djenadija, Zorislava Bajić, Tanja Veriš-Smiljić, Tatjana Ljubojević, Dragica Došenović, Branka Milošević i Đorđe Bajić
  Volumen 9
  Broj 1-2
  Strana od 169
  Strana do 178

  The Role of Hepcidin in Iron Metabolism in Athletes

  DOI 10.5937/fizkul1902206B
  Časopis Physical Culture
  Godina 2019
  Autori Zorislava Bajić, Nenad Ponorac i Amela Matavulj
  Volumen 73
  Broj 2
  Strana od 206
  Strana do 221

  Tuberculous Meningitis with Tuberculous Granulomas in Pregnancy – a Case Report

  Časopis Croatian Journal of Infection
  Godina 2018
  Autori Olja Čuković, Antonija Verhaz, Tatjana Roganović, Irena Katan i Zorislava Bajić
  Volumen 38
  Broj 3
  Strana od 86
  Strana do 91

  Bone Metabolism Markers and their Correlation with Body Mass Index in Aerobic Physical Activity

  DOI 10.7251/SCMED1802092B
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2018
  Autori Zorislava Bajić, Nela Rašeta Simović i Nenad Ponorac
  Volumen 49
  Broj 2
  Strana od 92
  Strana do 98

  Ispitivanje gasnih analiza arterijske krvi u akutnoj respiratornoj insuficijenciji kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća

  DOI 10.26601/rsp.aprs.17.2
  Časopis Respiratio - Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Tanja Šobot, Zorislava Bajić, Želimir Erić, Peđa Kovačević i Marinko Vučić
  Volumen 7
  Broj 1-2
  Strana od 9
  Strana do 19
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2017.pdf

  Faktori koji utiču na ishod liječenja sindroma kaude ekvine

  DOI 10.7251/BII1601076B
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Tatjana Bućma, Zorislava Bajić, Milada Nalesnik i Tatjana Boškić
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 76
  Strana do 81

  Ishemijsko - reperfuzijska povreda pluća: uloga oksidativnog stresa

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Tanja Šobot, Zorislava Bajić i Želimir Erić
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 316
  Strana do 321
  Veb adresa www.respiratio.info

  Fiziološki mehanizmi analgetskog disanja

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Zorislava Bajić, Želimir Erić i Tanja Šobot
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 334
  Strana do 338
  Veb adresa www.respiratio.info

  Uloga respiratornog epitela u urođenom imunitetu

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Želimir Erić, Tanja Šobot i Zorislava Bajić
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 328
  Strana do 333
  Veb adresa www.respiratio.info

  Plućni surfaktantni sistem

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Tanja Šobot i Zorislava Bajić
  Volumen 5
  Broj 1-2
  Strana od 94
  Strana do 97

  Centralni hemoreceptori

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Zorislava Bajić, Tanja Šobot i Želimir Erić
  Volumen 5
  Broj 1-2
  Strana od 106
  Strana do 110

  Uloga Ureaplasma spp. u etiopatogenezi bronhopulmonalne displazije

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Želimir Erić, Zorislava Bajić i Tanja Šobot
  Volumen 5
  Broj 1-2
  Strana od 111
  Strana do 114

  Starenje i respiratorni sistem

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2014
  Autori Zorislava Bajić i Peđa Kovačević
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 117
  Strana do 122

  Oral Health in Children with Hearing and Speech Impairment in Banjaluka

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Milkica Grabež, Zorislava Bajić, Alma Prtina, Budimka Novaković i Slavoljub Živković
  Volumen 60
  Broj 3
  Strana od 139
  Strana do 146
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Body composition changes under the influence of aerobic physical activity

  Časopis Homo Sporticus
  Godina 2013
  Autori Zorislava Bajić, Nenad Ponorac, Nela Rašeta i Đorđe Bajić
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 52

  Uticaj fizičke aktivnosti na kvalitet kosti

  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2010
  Autori Zorislava Bajić, Nenad Ponorac, Nela Rašeta i Đorđe Bajić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 13

  Effects of Haemodialysis and Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis on Nitric Oxide Serum Concentration i Patients with Chronic Renal Failure

  Časopis Acta medica Saliniana
  Godina 2008
  Autori Amela Matavulj, Peđa Kovačević, Jasminko Huskić, Slavimir Veljković, Zvezdana Rajkovača, Nenad Ponorac i Zorislava Bajić
  Volumen 37
  Broj 2
  Strana od 93
  Strana do 98

  Uticaj sportskog treninga na vrijednost anaerobnog kapaciteta

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Nenad Ponorac, Zorislava Bajić i Amela Matavulj
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 38

  Poremećaji ishrane, menstrualnog ciklusa i metabolizma kosti sportiskinja – ženska sportska trijada

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2006
  Autori Nenad Ponorac, Amela Matavulj, Zvezdana Rajkovača, Peđa Kovačević i Zorislava Bajić
  Volumen 2
  Strana od 119
  Strana do 124

Radovi sa skupova

  PCI glavnog stabla u akutnom koronarnom sindromu kod pacijenata sa teškom "low flow, low gradient" aortnom stenozom

  Naučni skup 4. Zaječarski simpozijum interventne kardiologije- ZASINK 2018, sa međunarodnim učešćem.
  Publikacija Timočki medicinski glasnik, Vol. 43
  Godina 2018
  Autori Nikola Šobot, Tanja Šobot i Zorislava Bajić
  Strana od 147
  Strana do 148

  Nanomaterijali i oksidativni stres

  Naučni skup Deseta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali" 2018.
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Zorislava Bajić, Tanja Šobot, Đorđe Bajić i Nikola Šobot
  Strana od 499
  Strana do 510

  Elektromagnetna interferencija mobilnih telefona sa pejsmejkerima

  Naučni skup Deveta međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali 2017"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Zorislava Bajić, Tanja Šobot, Nikola Šobot i Đorđe Bajić
  Strana od 547
  Strana do 555

  Nanotehnologija u tretmanu neonatalne hiperbilirubinemije

  Naučni skup Savremeni materijali 2017
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Marina Đenadija, Zorislava Bajić, Dejan Pejić, Dragana Pavlović Vasić, Miroslav Gajić i Đorđe Bajić
  Strana od 459
  Strana do 467

  Korelacija Doppler indeksa i Color Doppler Scan nalaza arterija donjih ekstremiteta kod oboljelih od dijabetesa (apstrakt)

  Naučni skup 6. Kongres fizijatra Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Jelena Nikolić-Pucar, Zorislava Bajić, Dobrinka Živanić, Ana Kovačević Gašić Kajkut i Dragana Bojinović-Rodić

  Proksimalna fokalna femoralna deficijencija - prikaz slučaja (apstrakt)

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Branislava Marjanović, Biljana Majstorović, Jelena Bera, Zorislava Bajić i Prodanović Boris
  Strana od 301
  Strana do 302

  Fizikalna terapija u liječenju dijabetesne polineuropatije (apstrakt)

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Jelena Nikolić-Pucar, Zorislava Bajić, Ana Gašić Kovačevič Kajkut, Saša Tomić, Dobrinka Živanić i Dragana Bojinović-Rodić
  Strana od 119

  Fetal macrosomia -a case report

  Naučni skup Croatian international symposium on intensive care medicine
  Publikacija Signa vitae
  Godina 2016
  Autori Marina Djenadija, Tatjana Ljubojević, Dejan Pejić, Dragana Pavlović Vasić i Zorislava Bajić
  Strana od 91
  Strana do 91

  Uticaj hormonskog disbalansa na razvitak sindroma karpalnog kanala (apstrakt)

  Naučni skup 16. Kongres fizijatara Srbije
  Publikacija Balneoclimatologia
  Godina 2016
  Autori Tatjana Bućma, Vera Stajić Aksentić, Zorislava Bajić, Milada Nalesnik i Ljiljana Petrović
  Strana od 324

  Rehabilitacija nakon operacije hernije diska slabinskog segmenta: proprioceptivna neuromuskularna facilitacija? (apstrakt)

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Tatjana Bućma, Zorislava Bajić, Milada Nalesnik, Dijana Gajić, Ljiljana Petrović i Simona Balaban
  Strana od 308

  Klinička i neuroimidžing korelacija (CT; MRI) u praćenju neuromotoričkog razvoja djece (apstrakt)

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Branislava Marjanović, Jelena Bera, Boris Prodanović i Zorislava Bajić
  Strana od 186
  Strana do 187

  Prevalence of Fibromyalgia Syndrome in Physical Therapy and Rehabilitation Practice (apstract)

  Naučni skup ISPRM – June 19–23, 2015
  Publikacija J Rehabil Med Suppl 54
  Godina 2015
  Autori Tatjana Bućma, Zorislava Bajić, Vera Stajić-Aksentić i Sandra Grubiša-Vujasinović
  Strana od 140
  Strana do 140
  Veb adresa http://www.isprm2015.org/fileadmin/congress/media/isprm/pdf/Abstract%20Booklet%20ISPRM%202015.pdf

  Funkcionalne posljedice i rehabilitacija nakon operativno liječene tvorbe slične tumorima.

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike srpske
  Godina 2015
  Autori Branislava Marjanović, Jelena Bera i Zorislava Bajić
  Strana od 315
  Strana do 316

  Prevalencija visokog krvnog pritiska kod zdravstvenih radnika i studenata medicinskog fakulteta

  Naučni skup 3. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2013
  Autori Zorislava Bajić, Alma Prtina, Milkica Grabež i Vesna Rudić-Grujić
  Strana od 26
  Strana do 29

  Prevalencija hipertenzije i gojaznosti kod žena u ruralnoj sredini

  Naučni skup Šesti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Publikacija Zbornik radova 1
  Godina 2013
  Autori Milkica Grabež, Brankica Galić, Zorislava Bajić i Vesna Rudić-Grujić
  Strana od 309
  Strana do 314

  Metabolički sindrom i procjena desetogodišnjeg rizika nastanka kardiovaskularnih bolesti

  Naučni skup Šesti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Publikacija Zbornik radova 2
  Godina 2013
  Autori Alma Prtina, Milkica Grabež, Zorislava Bajić i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 268
  Strana do 272

  Water physiology of the neonate

  Naučni skup The Second Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Publikacija The Book of Abstract
  Godina 2011
  Autori Želimir Erić, Zvezdana Rajkovača, Mirko Stanetić, Peđa Kovačević i Zorislava Bajić
  Strana od 46

Ostali radovi

  Uticaj aerobne fizičke aktivnosti na metabolizam kosti i tjelesnu kompoziciju

  Godina 2011
  Autori Zorislava Bajić

Knjige

  Praktikum iz fiziologije

  Izdavač Medicinski fakultet u Foči
  ISBN 978-99955-657-6-3
  Godina 2010
  Autori Mara Drecun, Amela Matavulj, Zvezdana Kojić, Zvezdana Rajkovača, Peđa Kovačević, Nenad Ponorac, Siniša Ristić, Zorislava Bajić, Lidija Blagojević, Želimir Erić, Bojana Letić, Sunčica Starović-Bajčetić i Jelena Šćekić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 258