Navigacija

Dalibor Mikić

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07RNM Radiologija i nuklearna medicina
ISS07RAD Radiologija
Akademske studije prvog ciklusa
ORT18UD Ultrazvučna dijagnostika