Navigacija

Žarko Lazić, ma

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
SBK-HI-SA-GE Savremeni betonski kompoziti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Parametri osnovnih svojstava zemljotresa

  DOI ISNN 1986-5759
  Časopis Savremeno graditeljstvo – Časopis za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju
  Godina 2023
  Autori Gordana Broćeta, Anđelko Cumbo, Aleksandar Savić, Slobodan Šupić, Elefterija Zlatanović, Marina Latinović i Žarko Lazić
  Broj 13
  Strana od 36
  Strana do 43

Radovi sa skupova

  Uticaj elektrofilterskog pepela na čvrstoću samougrađujućeg betona pri pritisku

  Naučni skup V naučno-stručni simpozijum ''Energetska efikasnost'' – ENEF 2023
  DOI COBISS.RS-ID 138306817, ISBN 978-99976-978-9-9
  Publikacija Zbornik radova, V naučno-stručni simpozijum ''Energetska efikasnost'' – ENEF 2023
  Godina 2023
  Autori Gordana Broćeta, Aleksandar Savić, Anđelko Cumbo, Marina Latinović, Žarko Lazić, Draženka Lozo i Jovan Volaš
  Strana od 79
  Strana do 86
  Veb adresa https://enef.etfbl.net/2021/resources/ENEF_2023_Zbornik%20radova_Proceedings.pdf

  Naknadna nedestruktivna ispitivanja građevinskih materijala u konstrukcijama

  Naučni skup Konferencija Gradimo budućnost, XXVI međunarodna sajam ''GRAMES – DEMI 2023''
  Publikacija Prezentacija - pozivno predavanje G. Broćeta; Konferencija Gradimo budućnost, XXVI međunarodna sajam ''GRAMES – DEMI 2023''
  Godina 2023
  Autori Gordana Broćeta, Aleksandar Savić, Anđelko Cumbo, Marina Latinović, Žarko Lazić, Milisav Marković, Draženka Lozo, Jovan Volaš i Radojica Broćeta
  Strana od 1
  Strana do 25
  Veb adresa grames.blsajam.com/en/event/grames-demi-2023-1/agenda

  The influence of concrete viscous deformations during behavior calculation of cable-stayed bridges

  Naučni skup XV International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction
  DOI 10.7251/STP2215045C
  Publikacija XV International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction, Book of proceedings
  Godina 2022
  Autori Anđelko Cumbo, Gordana Broćeta, Marina Latinović, Mladen Slijepčević i Žarko Lazić
  Strana od 045
  Strana do 052
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/article/view/8628

  Influence of Component Materials Types on Self-Compacting Concrete Compressive Strength

  Naučni skup Contemporary Materials
  Publikacija XIII International Scientific Conference ''Contemporary Materials 2020", Book of abstracts
  Godina 2020
  Autori Gordana Broćeta, Aleksandar Savić, Marina Latinović i Žarko Lazić
  Strana od 64
  Strana do 65
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/SM2020/SM2020-Preogramme-Book_of_ abstract.pdf

  Investigation of Bridge Structure Following European Norms

  Naučni skup Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Structures
  DOI ISBN 978-608-4510-36-9
  Publikacija XVIII International Symposium – ''Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Structures'', Book of proceedings
  Godina 2019
  Autori Gordana Broćeta, Marina Latinović i Žarko Lazić
  Strana od 169
  Strana do 178
  Veb adresa http://mase.gf.ukim.edu.mk

  Aseismic Modelling of the Column According to European Regulations

  Naučni skup Knowledge FOr Resilient soCiEty
  DOI ISBN 978-9928-135-31-5
  Publikacija II International Symposium – ''Knowledge FOr Resilient soCiEty'', Book of proceedings
  Godina 2019
  Autori Marina Latinović, Gordana Broćeta i Žarko Lazić
  Strana od 88
  Strana do 93
  Veb adresa http://www.kforce.gradjevinans.net/images/Fajlovi/Events/Tirana_Symposium_9-2019/Book_of_procedings.pdf

  Effects of High Temperatures on Concrete Microstructure

  Naučni skup Knowledge FOr Resilient soCiEty
  DOI ISBN 978-9928-135-31-5
  Publikacija II International Symposium – ''Knowledge FOr Resilient soCiEty'', Book of proceedings
  Godina 2019
  Autori Gordana Broćeta, Marina Latinović, Žarko Lazić i Dragana Zeljić
  Strana od 94
  Strana do 99
  Veb adresa http://www.kforce.gradjevinans.net/images/Fajlovi/Events/Tirana_Symposium_9-2019/Book_of_procedings.pdf

  Uticajni parametri skupljanja betona

  Naučni skup Savremeni materijali
  DOI ISBN 978-99976-42-14-1, COBISS.RS-ID 8091160
  Publikacija XI međunarodni naučni skup ''Savremeni materijali", Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Gordana Broćeta, Marina Latinović, Žarko Lazić i Dragica Jevtić
  Strana od 175
  Strana do 191
  Veb adresa https://www.dropbox.com/s/svzs1ap0dtyl4ht/CM2018.pdf?dl=0

  High Bond 10-Wire PC Strand

  Naučni skup 15th International Congress ASES
  DOI ISBN 978-86-6022-070-9, COBISS.SR-ID 325104647
  Publikacija 15th International Congress ASES, Book of proceedings
  Godina 2018
  Autori Žarko Lazić, Lev Zaretsky, Gordana Broćeta i Marina Latinović
  Strana od 290
  Strana do 299

  Recycling of Waste Concrete by Mobile and Stationary Plants / Recikliranje otpadnog betona u mobilnim i stacionarnim postrojenjima

  Naučni skup ''Bezbednosni inženjering – požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici'' i ''Zaštita od požara i eksplozije''
  DOI ISBN 978-86-6211-114-2, COBISS.SR-ID 325556231
  Publikacija 6. međunarodna naučna konferencija ''Bezbednosni inženjering – požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici'' i 16. međunarodna konferencija ''Zaštita od požara i eksplozije'', Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Gordana Broćeta, Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev, Žarko Lazić i Marina Latinović
  Strana od 291
  Strana do 299

  Advanced Waste Concrete Recycling Methods / Napredne metode recikliranja otpadnog betona

  Naučni skup ''Bezbednosni inženjering – požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici'' i ''Zaštita od požara i eksplozije''
  DOI ISBN 978-86-6211-114-2, COBISS.SR-ID 325556231
  Publikacija 6. međunarodna naučna konferencija ''Bezbednosni inženjering – požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici'' i 16. međunarodna konferencija ''Zaštite od požara i eksplozije'', Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Marina Latinović i Žarko Lazić
  Strana od 300
  Strana do 308

  Seismic resistance analysis of residential masonry building

  Naučni skup I International Symposium Students for Resilient Society – S-FORCE
  Publikacija I International Symposium Students for Resilient Society – S-FORCE, Book of proceedings, ISBN 978-86-6022-093-8, COBISS.SR.ID 325450503
  Godina 2018
  Autori Marina Latinović, Gordana Broćeta i Žarko Lazić
  Strana od 270
  Strana do 279

  Utezanje AB stuba prema EC8

  Naučni skup Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija
  Publikacija Zbornik radova šestog međunarodnog naučno-stručnog savetovanja ''Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija''
  Godina 2018
  Autori Žarko Lazić, Marina Latinović, Gordana Broćeta i Dragan Zrnić
  Strana od 481
  Strana do 496

  Seismic evaluation of existing buildings according to document FEMA 310

  Naučni skup Contemporary theory and practice in construction XIII
  DOI 10.7251/STP1813664L
  Publikacija Book of proceedings, International scientific conference ''Contemporary theory and practice in construction XIII''
  Godina 2018
  Autori Marina Latinović, Žarko Lazić i Gordana Broćeta
  Strana od 664
  Strana do 678
  Veb adresa http://aggf.unibl.org/uploads/attachment/vest/6242/Zbornik_Stepgrad_2018.pdf

  The influence of component materials types and aplication on the chloride ion content in self-compacting concrete

  Naučni skup Contemporary theory and practice in construction XIII
  DOI 10.7251/STP1813139B
  Publikacija Book of proceedings, International scientific conference ''Contemporary theory and practice in construction XIII''
  Godina 2018
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Žarko Lazić i Marina Latinović
  Strana od 139
  Strana do 154
  Veb adresa http://aggf.unibl.org/uploads/attachment/vest/6242/Zbornik_Stepgrad_2018.pdf

Ostali radovi

  Elaborat prethodnog ispitivanja pobijenih ankera za izgradnju solarne elektrane na Medenom Polju, na teritoriji opštine Bosanski Petrovac; konstruktivni elementi: prethodno pobijeni radni ankeri

  Izdavač Centar za materijale i konstrukcije Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci; naručilac: Soho d. o. o. Bosanski Petrovac
  Godina 2023
  Autori Gordana Broćeta, Anđelko Cumbo, Marina Latinović, Žarko Lazić, Jovan Volaš i Radojica Broćeta

  Prevod standarda na jezike naroda BiH: BAS EN ISO 16757-1 Struktura podataka za elektronske kataloge proizvoda za zgrade – Dio 1: Koncepti, arhitektura i model (originalni standard koji se prevodio: EN ISO 16757-1 Data structures for electronic product catalogues for building services – Part 1: Concepts, architecture and model (ISO 16757-1))

  Izdavač Institut za standardizaciju BiH – ISBiH
  Godina 2021
  Autori Gordana Broćeta, Jovan Volaš, Draženka Radić i Žarko Lazić

  Elaborat o pregledu mostova i tunela na magistralnom putu M16 na dionici Banja Luka – Ugar (međuentitetska linija – IEBL) – Lašva, lokacija objekata: M16; objekti magistralnog puta obuhvaćeni pregledom: most ''1'' preko rijeke Vrbas na stacionaži od 0+000,000 do 0+238,000, tunel ''1'' na stacionaži od 0+340,000 do 0+463,000, tunel ''2'' na stacionaži od 1+934,000 do 2+065,000, tunel ''3'' na stacionaži od 3+269,000 do 3+345,000 i most ''2'' preko rijeke Vrbas na stacionaži od 6+016,000 do 6+170,0

  Izdavač Centar za materijale i konstrukcije Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci; naručilac pregleda i ocjene stanja objekata: Putevi i ulice d. o. o., Banja Luka
  Godina 2021
  Autori Gordana Broćeta, Aleksandar Savić, Žarko Lazić, Marina Latinović i Draženka Radić

  Elaborat o projektovanju receptura i prethodnom ispitivanju betona sistema male hidroelektrane Jablanica, lokacija objekata: Donje Vardište, opština Višegrad; objekti sistema MHE Jablanica: brana na rijeci Jablanica, brana na Dubičkom potoku, cjevovod u dužini 4500 m, mašinska zgrada

  Izdavač Centar za materijale i konstrukcije Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci; naručilac receptura betona i prethodnih ispitivanja: Elnos Banja Luka d. o. o., Banja Luka
  Godina 2021
  Autori Gordana Broćeta, Draženka Radić, Jovan Volaš, Marina Latinović, Žarko Lazić, Aleksandar Savić, Anđelko Cumbo, Mirjana Laban, Velibor Koprena i Radenko Vranješ

  Elaborat o ispitivanju stanja ugrađenog betona stambeno-poslovnog objekta, lokacija objekta: Ul. Branka Tošića, Banja Luka; konstruktivni elementi: AB stubovi i AB zidno platno

  Izdavač izvršilac naknadnog dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci; naručilac naknadnog dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala: BP Institut d. o. o. Laktaši
  Godina 2020
  Autori Gordana Broćeta, Draženka Radić, Marina Latinović i Žarko Lazić

  Elaborat o ispitivanju stanja ugrađenog materijala mosta u Ilijašu, lokacija objekta: Regionalni put R-455, Semizovac – Ilijaš – Visoko; konstruktivni elementi: AB kolovozna ploča, AB pješačka staza, oporci sa temeljnim pločama i stubovi

  Izdavač izvršilac naknadnog dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Javna ustanova Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske; naručilac naknadnog dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala: Urbis Centar d. o. o. Banja Luka
  Godina 2019
  Autori Gordana Broćeta, Marina Latinović, Žarko Lazić, Vukica Stevandić, Silvana Radulović, Draženka Radić, Stanislava Kecman, Dražen Dujaković, Biljana Antunović, Andrej Golemović, Marijana Kalabić, Velibor Koprena i Dragan Grubiša

  Elaborat o ispitivanju ugrađenog materijala u AB konstrukciju HE Jajce II – modul B, konstruktivni elementi: AB grede između turbina i AB stubovi između turbina

  Izdavač izvršilac naknadnog dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Javna ustanova Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske; naručilac naknadnog dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala: Institut za građevinarstvo IG d. o. o. Banja Luka
  Godina 2018
  Autori Gordana Broćeta, Marina Latinović, Žarko Lazić, Vukica Stevandić, Silvana Radulović, Draženka Radić, Stanislava Kecman, Andrej Golemović, Marijana Kalabić, Velibor Koprena i Dragan Grubiša

  Research project ''10 wire (1+6+3) trihedral strand with compacted structure and periodical profile at the external surface of layer wires''

  Godina 2018
  Autori Lev Zaretsky, Rinat Ismailov, Andrey Zaytsev, Žarko Lazić, Gordana Broćeta i Marina Latinović