Navigacija

mr Mladen Slijepčević
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-616
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za materijale i konstrukcije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Građevinski materijali i konstrukcije viši asistent 29. mart 2024.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
ARPDO Analiza rizika u procesu donošenja odluka
GMZP Građevinske mjere zaštite od požara
LLK Lijepljene lamelirane konstrukcije
MEE16EGM Energetski efikasni i ekološki građevinski materijali
PSDGP Projektovanje sistema za dojavu i gašenje požara
SDK Specijalne drvene konstrukcije
SDČZK Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija
SDČZK-URKD Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija
SMK Specijalne metalne konstrukcije
SMK-OTG Specijalne metalne konstrukcije
SPK Spregnute konstrukcije
Akademske studije prvog ciklusa
OA07MDK Metalne i drvene konstrukcije
OA19ODK Osnove drvenih konstrukcija (MiK)
OA19OPČK Osnove proračuna čeličnih konstrukcija (MiK)
OA19PKAO Principi konstruisanja arhitektonskih objekata
OG08KI2 Konstruktersko inženjerstvo 2
OGK07DK Drvene konstrukcije
OGK07MK1 Metalne konstrukcije 1
OGK07MK2 Metalne konstrukcije 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Energy Retrofitting Opportunities Using Renewable Materials—Comparative Analysis of the Current Frameworks in Bosnia-Herzegovina and Slovenia

  DOI https://doi.org/10.3390/su13020603
  Časopis Sustainability
  Godina 2021
  Autori Darija Gajić, Slobodan Peulić, Tim Mavrič, Anna Sandak, Črtomir Tavzes, Milica Malešević i Mladen Slijepčević
  Volumen 16
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 19
  Veb adresa https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/603/htm

Radovi sa skupova

  Towards deep energy retrofitting: an overview and possibilities for Slovenia and Bosnia-Herzegovina

  Naučni skup ENEF 2023
  Godina 2023
  Autori Slobodan Peulić, Darija Gajić, Anna Sandak, Črtomir Tavzes, Tim Mavrič, Jelena Rašović, Mladen Slijepčević, Biljana Antunović, Milica Malešević i Una Okilj
  Strana od 21
  Strana do 27
  Veb adresa https://enef.etfbl.net/2021/p11-zbornik%20radova.html

  The influence of concrete viscous deformations during behavior calculation of cable-stayed bridges

  Naučni skup XV International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction
  DOI 10.7251/STP2215045C
  Publikacija XV International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction, Book of proceedings
  Godina 2022
  Autori Anđelko Cumbo, Gordana Broćeta, Marina Latinović, Mladen Slijepčević i Žarko Lazić
  Strana od 045
  Strana do 052
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/article/view/8628

  GNSS Time Series as a Tool for Seismic Activity Analysis Related to Infrastructure Utilities

  Naučni skup INGEO&SIG2020 virtual conference, 8th INGEO International Conference on Engineering Surveying and 4th SIG Symposium on Engineering Geodesy INGEO&SIG2020, Dubrovnik, Croatia
  Godina 2020
  Autori Sanja Tucikešić, Ankica Milinković, Branko Božić, Ivana Vasiljević i Mladen Slijepčević
  Strana od 151
  Veb adresa http://ingeo-sig2020-hr.hgd1952.hr/wp-content/uploads/2020/10/Proceedings_INGEO2020_web.pdf

  CULTURAL HERITAGE AND HISTORIC BUILDINGS HAZARD ASSESSMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Naučni skup 1st international symposium S-FORCE
  Publikacija Book of proceedings / 1st international symposium S-FORCE [Students FOr Resilient soCiEty] 2018, September 28-29, 2018, Novi Sad ISBN 978-86-6022-093-8, COBISS.SR.ID 325450503
  Godina 2018
  Autori Mladen Slijepčević, Radovan Vukomanović i Miroslav Malinović
  Strana od 290
  Strana do 297

  Stress distribution in concrete chimneys due to elevated temperatures

  Naučni skup I International Symposium Students for Resilient Society – S-FORCE
  Publikacija I International Symposium Students for Resilient Society – S-FORCE, Book of proceedings, ISBN 978-86-6022-093-8, COBISS.SR.ID 325450503
  Godina 2018
  Autori Mladen Slijepčević, Radovan Vukomanović i Gordana Broćeta
  Strana od 280
  Strana do 289

  TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF CASTELLATED AND SOLID "I"- PROFILED STEEL BEAMS IN TERMS OF LOAD CAPACITY AND SERVICEABILITY

  Naučni skup STEPGRAD 2018
  DOI doi 10.7251/STP1813739P
  Publikacija University of Banja Luka Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
  Godina 2018
  Autori Srđan Pavlović i Mladen Slijepčević
  Strana od 734
  Strana do 742
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1sw6du54uPetjUfGLhuv-5F5iqOAB3TpN/view

  Ispitivanje toplotne izolovanosti novoizgrađenog objekta Uprave policije Distrikta Brčko

  Naučni skup Energetska efikasnost 2017
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Janković, Darija Gajić, Biljana Antunović, Saša Čvoro i Mladen Slijepčević
  Strana od 15
  Strana do 20

  The influence of aggregate types on the concrete fire resistance

  Naučni skup 1st International Symposium ''Knowledge for resilient society''
  Publikacija Book of proceedings, 1st International Symposium ''Knowledge for resilient society''
  Godina 2017
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Mladen Slijepčević i Dragan Zrnić
  Strana od 304
  Strana do 310
  Veb adresa http://kforce.uns.ac.rs/images/Fajlovi/K-Force_Novi_Sad_9_2017/K-FORCE_proceedings.pdf

Knjige

  Contributions to International Conferences on Engineering Surveying. Editors: Kopáčik, A., Kyrinovič, P., Erdélyi, J., Paar, R., Marendić, A. (Eds.). Chapters 21, GNSS Time Series as a Tool for Seismic Activity Analysis Related to Infrastructure Utilities Tucikešić, Sanja (et al.), Pages 246-256

  Izdavač Springer International Publishing
  ISBN 978-3-030-51953-7
  Godina 2021
  Autori Sanja Tucikešić, Ankica Milinković, Branko Božić, Ivana Vasiljević i Mladen Slijepčević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 318
  Veb adresa https://www.springer.com/gp/book/9783030519520

  Glossary of Terms in Disaster Risk Management and Fire Safety

  Izdavač University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
  ISBN 978-86-6022-198-0
  Godina 2019
  Autori Mirjana Laban, Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev, Vladimir Mózer, Linda Makovická Osvaldová, Miroslava Vandlíčková, Enrico Ronchi, Michael Havbro Faber, Linda Nielsen, Frank Markert, Luisa Giuliani, Meri Cvetkovska, Marijana Lazarevska, Branko Savić, Branka Petrović, Gentiana Sharku, Elona Pojani, Dorina Koçi, Perseta Grabova, Miriam Ndini, Sokol Dervishi, Julinda Keçi, Artan Hysa, Enea Mustafaraj, Zvjezdan Karadžin, Jelena Marković, Edisa Nukić, Gordana Broćeta, Dragana Zeljić, Radovan Vukomanović i Mladen Slijepčević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 172
  Veb adresa http://www.kforce.gradjevinans.net/images/Fajlovi/glossary/K-Force_Glossary_online_edition.pdf

Projekti

Strategije za poboljšanje energetske efikasnosti kroz obnovu stambenih zgrada

Obnova stambenih zgrada ima značajan udio na tržištu obnove svih zgrada i iznosi 65%. Procjenjuje se da obnova postojećeg fonda zgrada zajedno sa novim zgradama skoro nulte potrošnje energije može uštedjeti 80% finalne potrošnje energije za grijanje zgrada do 2050. Iz tih razloga, jedan od izazova za blisku budućnost i značajnu priliku za naučni razvoj i inovacije je obnova postojećeg građevinskog fonda na efikasan i održiv način...

Broj projekta 1253001
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Darija Gajić
Projektni tim Milica Malešević, ma
mr Una Okilj
mr Mladen Slijepčević
Marina Latinović Krndija, ma
prof. dr Gordana Broćeta
prof. dr Biljana Antunović
Jelena Kljakić
Slobodan Peulić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Miroslav Malinović
Stamenko Mijatović
Radovan Vukomanović, ma
Dragan Zrnić
prof. dr Radenko Jotanović
Jelena Pažin, ma
Marina Latinović Krndija, ma
Marina Višković
prof. dr Saša Čvoro
Dragana Zeljić, ma
Vesna Savić
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Stevo Borojević
prof. dr Malina Čvoro
Aleksandra Regojević
doc. dr Gordana Jakovljević
Dejan Milinović, ma
mr Mladen Slijepčević
Slobodan Peulić
Jelena Rožić, ma
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Aleksandar Borković
Branka Kovačević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM