Navigacija

dr Dušan Jovanović

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
GHP GIS u hidrotehničkoj praksi
PGS-SU Primjena GIS-a u saobraćajnicama
PGS-URKD Primjena GIS-a u saobraćajnicama

Bibliografija

Radovi sa skupova

    The Role of Geospatial Technology in the EU Water Frame Directive Implementation

Projekti

Definisanje strategija za in situ i ex situ očuvanje Pančićeve omorike u uslovima klimatskih promjena

renutna situacija u izmijenjenim ekološkim i klimatskim uslovima ne pogoduje rijetkim vrstama poput tercijarnog relikta i endemske vrste kao što je Pančićeva omorika (Picea omorika Panč/Purky). Tako rijetke prirodne populacije, predstavljaju genetičke specifikume u nestajanju. Zbog toga bilo kakva mjera na njenoj konzervaciji (bilo na mjestu prirodnog javljanja- in situ ili na drugim lokacijama- ex situ) zavisi od...

Broj projekta 1251402
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim doc. dr Gordana Jakovljević
Đorđije Milanović
Nikola Pećanac
Giovanni G. Vondramin
doc. dr Branislav Cvjetković
Filip Bratić
prof. dr Miro Govedarica
doc. dr Vanja Daničić
Patrick Fonti
dr Dušan Jovanović
Andrea Piotti
Jelena Aleksić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 30.12.2020.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM