Navigacija

prof. dr Miro Govedarica
redovni profesor

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geoinformatika redovni profesor 26. april 2012.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MGDVGP Vizuelizacija geoprostornih podataka
MGDIPP Infrastrukture prostornih podataka
MGDSIRPMR Studijsko-istraživački rad na pripremi master rada
Akademske studije prvog ciklusa
OGD07GI1 Geoinformatika 1
OGD07GI2 Geoinformatika 2
OGD07GIS Geoinformacioni sistemi
OGD09GI1 Geoinformatika 1
OGD09GI2 Geoinformatika 2
OGD10GI2 Geoinformatika 2

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C18GIS004 Prostorne baze podataka

Projekti

Monitoring obezbijeđenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije

Poljoprivreda kao grana privrede obezbjeđuje proizvodnju hrane za prehranu stanovništva, te neprehrambene proizvode i indirektno utiče na uravnoteženje životne sredine. Potreba za sigurnošću hrane i povećanju prinosa igra značajnu ulogu u planiranju poljoprivredne proizvodnje i ekonomiji države uopšte...

Broj projekta 1253008
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Miodrag Regodić
Projektni tim Mladen Amović, ma
mr Jelena Davidović Gidas
Jovana Mićić
Dejan Vasić
prof. dr Miro Govedarica
prof. dr Gordana Đurić
prof. dr Dimitrije Marković
Ivana Janković
Gvozden Mićić
Slavko Vasiljević, ma
prof. dr Danijela Kondić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Definisanje strategija za in situ i ex situ očuvanje Pančićeve omorike u uslovima klimatskih promjena

renutna situacija u izmijenjenim ekološkim i klimatskim uslovima ne pogoduje rijetkim vrstama poput tercijarnog relikta i endemske vrste kao što je Pančićeva omorika (Picea omorika Panč/Purky). Tako rijetke prirodne populacije, predstavljaju genetičke specifikume u nestajanju. Zbog toga bilo kakva mjera na njenoj konzervaciji (bilo na mjestu prirodnog javljanja- in situ ili na drugim lokacijama- ex situ) zavisi od...

Broj projekta 1251402
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim doc. dr Vanja Daničić
Andrea Piotti
Patrick Fonti
Đorđije Milanović
prof. dr Miro Govedarica
dr Dušan Jovanović
doc. dr Branislav Cvjetković
Jelena Aleksić
Filip Bratić
Gordana Jakovljević
Nikola Pećanac
Giovanni G. Vondramin
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 30.05.2021.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM