Navigacija

Goran Stojanović

Projekti

Obrada signala u rubnom računarstvu

Aktivnosti u projektu će obuhvatiti pregled relevantne naučne i stručen literature kako bi se utvrdilo stanje u oblasti i pravci aktivnosti kojima se može dati doprinos u razvoju algoritama paradigme Edge computing. Očekivano je da će eksperimentalna verifikacija razvijenih algoritama na ovom projektu pokazati njihovu efikasnost...

Broj projekta 1255017
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Mitar Simić
Projektni tim prof. dr Gordana Gardašević
Goran Stojanović
doc. dr Aleksej Avramović
Vladan Stojnić
prof. dr Vladimir Risojević
prof. dr Goran Mirjanić
prof. dr Zdenka Babić
Boris Malčić, ma
Vanja Kitić
Martina Zorić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 28996.0 BAM