Navigacija

Milica Aleksić

Projekti

Makrozoobentos izvora Nacionalnog parka Kozara

Nacionalni park „Kozara“ je područje bogato izvorima. Izvori su specifični ekotoni (granični ekosistemi) između podzemnih i površinskih voda. Dominantna biocenoza izvora je makrozoobentos. Ova zajednica obuhvata veliki broj predstavnika iz različitih grupa beskičmenjaka, vidljivih „golim okom“, a koji naseljavaju dno izvora...

Broj projekta 1259003
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dejan Dmitrović
Projektni tim Svjetlana Cvijić, ma
Mijat Božović
prof. dr Goran Šukalo
prof. dr Siniša Škondrić
Milica Aleksić
Vladimir Pešić
Ana Savić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 27.11.2020.
Vrijednost projekta 16694.0 BAM